Marmara İletişim Dergisi

211.351 104.599

Duyurular

 

Yazı Çağrısı

 

YAZI ÇAĞRISI

Mülteciler ve Medya

Yazı Teslimi için Son Tarih

30 Mart 2016

 

Yüzyıl aradan sonra Ortadoğu, yeni bir alt-üst oluşla tekrar karşı karşıya. Ortadoğu’daki siyasal-toplumsal düzen, tüm küresel ve bölgesel güçlerin doğrudan veya vekalet  yoluyla dahil olduğu savaşlarla yeniden yapılandırılma sürecine girmiş durumda. Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra çeyrek yüzyıldır devam eden yeni dünya düzeni tartışmalarının başlangıcından itibaren Ortadoğu coğrafyasında neredeyse savaşsız ve çatışmasız yıl bulmak zor. Bu savaşlar da milyonlarca insanı yerinden etti.

Libya ve özellikle Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte mülteci meselesi, medyanın ve uluslararası gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. 2014 yılı verilerine göre İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyadaki en büyük mülteci krizi yaşanmaktadır. Muhacirlik kavramıyla da toplumsal hafızamızda yer edinen Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarından bu yana Türkiye en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya.

Suriye iç savaşında yerinden edilen insanlar başta olmak üzere  mülteciler meselesinin Türkiye özelinde çok boyutlu olarak ele alınması gerekliliği açıktır. Uzun bir aradan sonra Türkiye’nin ilk defa deneyimlediği bu yeni durum, küresel boyut göz ardı edilmeden öncelikle kendi özelinde ele alınmayı gerekli kılıyor. Bu amaçla Türkiye’nin son dört yıllık mültecilerle yaşam deneyiminin medya ve iletişim boyutları, Marmara İletişim Dergisi’nin 24. sayı teması olarak belirlendi.

Göçmen, sığınmacı, ilticacı, misafir, muhacir, mülteci kavramları, gündelik dilde, medyatik söylemde ve akademik çalışmalarda zaman zaman aynı meseleyi ifade etmek üzere kullanılsa da her birinin farklı anlamlara sahip olduğu bilinmektedir. Mülteci, günümüzde hukuki bir statüyü ifade etse de “savaş dolayısıyla yerinden edilen” insanlara işaret eden bir kavram olarak tercih edildi.  

Mülteciler ve Medya konusu iki temel sorunsal üzerinden ele alınacaktır: (a) Mültecilerin medyada temsili ve (b) siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla iletişim. Türkiye’de mültecilerin medyada temsili, medya türlerinin ve medyatik içeriklerin tümünü kapsayacak şekilde bu temsilin inşasıyla ilişkili dinamikler çerçevesinde görülebileceği düşüncesindeyiz. Öte yandan mülteciler meselesinin iletişim boyutu ise Türkiye bağlamında toplumsal ve kültürel etkileşim başta olmak üzere halkla ilişkiler, siyasal iletişim, kamu diplomasisi ve diğer zeminlerde kullanılan stratejik iletişim süreçlerini kapsıyor.

Mülteciler meselesinin medya ve iletişim boyutuyla ele alınması, Ortadoğu’daki yüz yıllık siyasal-toplumsal düzenin yeniden yapılandırılması üzerinden yürütülen savaş dahil, çoklu faktörleriyle küresel, bölgesel, toplumsal ve bireysel düzeylerde günümüzün en büyük insani krizlerinden birisinin çözümüne katkı sunma arayışına da bir davettir.

Bu çerçevede Marmara İletişim Dergisi’nin Mülteciler ve Medya temalı 24. sayısına makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:

  • Türkiye’de mülteciler ve medya temsilleri
  • Türkiye’de mülteci medyası (mültecilerin sahip olduğu ve içerik ürettiği)
  • Mülteci sineması ve Türkiye
  •  Mülteciler, dış politika ve kamu diplomasisi
  • Türkiye’de habercilik anlayışı ve mülteciler
  • Siyasal iletişim ve mülteciler
  • Mültecilerin Türkiye algısı/Türkiye’nin mülteciler algısı
  • Türkiye’de mültecilere ilişkin bilginin üretimi: Akademi, STK ve Medya
  • Uluslararası medyada Türkiye ve mülteciler

Yazılarınızı http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid  web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yazar Rehberi

Editör

Hediyetullah Aydeniz

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid

Elektronik posta: iletisimdergi@marmara.edu.tr

—————————————————-

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü

Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul

Tel: 0 212 233 04 47 Faks: 0 212 246 74 28

 

 
Yayın tarihi: 2016-07-21
 
Diğer duyurular

Sayı 24 (2015): Mülteciler ve Medya - 1

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Jenerik ve Editör'den

"Mülteciler ve Medya - 1", Jenerik sayfası ve Editör'den yazısı PDF
- -

Makaleler / Articles

Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi / A Content Analysis on the Representation of Syrian Asylum Seekers in the Turkish Press PDF
Müzeyyen Pandır, İbrahim Efe, Alaaddin F. Paksoy
Çocuk Hakları Bağlamında Suriyeli Mülteci Çocukların Haberlerde Temsili / Representation of Syrian Refugee Children in News in the Context of Children Rights PDF
Aslıhan Ardıç Çobaner
İlticanın Yapısökümcü Felsefesi: Konuksevermezlik Sorunu / Deconstructive Philosophy of Asylum: Matter of Hostipitality PDF
Şevki Işıklı
Kamu Diplomasisi ve Mülteci İlişkileri Türkiye’nin Mülteci İlişkilerinin Uluslararası Medya Yansımaları / Public Diplomacy and Refugee Relations Reflections of Turkey’s Refugees Relations on the International Media PDF
Ergün Köksoy

DEĞERLENDİRME MAKALELERİ/Review Articles

Acıyı Kayıt Altına Almak: Aylan Kurdi Örneği PDF
Aynülhayat Uybadın

DEĞERLENDİRMELER / Reviews

“Orta Doğu’yu İnşa Etmek: Medya, İdeoloji ve Kültür” PDF
Alparslan Nas
Mülteciler, Mahkûmlar ve Kamplar: Kamplaşma Olgusu Üzerine İşlevsel Bir Analiz PDF
Ömer Aydınlıoğlu
Sinemada Göçmen Sorunu ve Iñárritu’nun Göçü: “Biutiful” PDF
Yavuz Selim Söylemez
Avrupa’da Göç ve Mülteci Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Betül Ekşi


ISSN: 1300-4050