Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Actıo rerum amotarum Ayrıntılar   PDF
Nurcan İPEK
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Aile konutuna sağlanan koruma ve aile konutu şerhinin hukuki niteliği Ayrıntılar   PDF
Can Yalçın ARMUTCUOĞLU
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Amerikan hukuk kültürü Ayrıntılar   PDF
Heinrich Honsell ZÜRİCH
 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 Avrupa birliği adalet divanı kararlarında haklı neden öğretisi Ayrıntılar   PDF
AŞÇI Nuray AKINCI
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Avrupa insan hakları mahkemesi'nin takdir yetkisi doktrinine ilişkin bir inceleme Ayrıntılar   PDF
Arda ATAKAN
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Bilgi vermeden dolayı üçüncü kişiye karşı güven sorumluluğuna ilişkin bge 130 ııı 345 no.lu federal mahkeme kararının incelenmesi Ayrıntılar   PDF
Fatma Zeynep ALTINER
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Ceza muhakemesi hukukunda tutuklunun salıverilme talebinin incelenme usulü Ayrıntılar   PDF
Gülfem PAMUK
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Çocuk ile kişisel ilişki kurulması Ayrıntılar   PDF
Fulya ER
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Das deutsche lebenspartnerschaftsgesetz, insbesondere adoption durch gleichgeschlechtliche paare Ayrıntılar   PDF
KALKAN Burcu OĞUZTÜRK
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Der straftatbestand der folter (§§ 94, 95 des Türkischen stgb) Ayrıntılar   PDF
Mehmet Emin ARTUK
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Discrimination in the european union: A problem aimed to be resolved or just an instrument to serve the economic targets? Öz   PDF
Gül BÜYÜKKILIÇ
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Friedrich Müller'in “temel hakların nesnel sınırlılığı” teorisi üzerine bir inceleme Ayrıntılar   PDF
Arda ATAKAN
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Gizli babalık testlerinin soybağının reddi davasına etkileri ve bu bağlamda Alman hukukunda “hukuki babanın biyolojik babalığının açıklığa kavuşturulması talebi”nin tanınması - yargılama hukuku perspektifinden bir bakış Ayrıntılar   PDF
Evren KILIÇOĞLU
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Gümrük antrepoları, eşyanın tasfiyesi ve antrepo ücretinden sorumluluk Ayrıntılar   PDF
KARAMAN Özlem COŞGUN
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Hukukçunun hukuk karşıtı tutumunun edebi dışavurumu: Dr.franz kafka ve “dava”sı Ayrıntılar   PDF
Gökçe ÇATALOLUK
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 İmar kanunu'nun 18. maddesi çerçevesinde düzenleme ortaklık payı kavramı ve uygulamaları Ayrıntılar   PDF
Mustafa YILMAZ
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 İmar kanunu'nun 42. maddesi - Anayasa mahkemesinin iptal kararı ve yeni düzenleme hakkında bir değerlendirme- Ayrıntılar   PDF
Melikşah YASİN
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 İnsan hakları avrupa mahkemesi kararları ışığında tutuklama hukukuna eleştirel yaklaşım Öz   PDF
Nur CENTEL
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 İnsan hakları avrupa sözleşmesi'ne göre serbest seçim hakkı Ayrıntılar   PDF
Tolga ŞİRİN
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 International payment methods Ayrıntılar   PDF
M. Hakan TÜFEKÇİ, ÜNAL Canan
 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 Kâr payının peçeleme işlemleri ile gizli şekilde dağıtılması Ayrıntılar   PDF
Erdem ATEŞAĞAOĞLU
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Kasten öldürme suçu (TCK. M. 81) Öz   PDF
Ahmet GÖKCEN, Murat BALCI
 
Cilt: 17 / Sayı: 1-2 Makbuz verilmesi ve borç senedi iadesine bağlanan yasal karineler (bk m.88) Ayrıntılar   PDF
Mustafa Alper GÜMÜŞ
 
Cilt: 16 / Sayı: 3-4 Medeni yargılama hukukunda Avukatla temsil zorunluluğu Ayrıntılar   PDF
GÖREN Nazlı ÜLKÜ
 
Cilt: 17 / Sayı: 3-4 Mirasçıların vergi borçlarından sorumluluğu Ayrıntılar   PDF
Memduh ASLAN
 
Toplam 37 ögeden 1 - 25 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2146-0590