Cilt: 17 / Sayı: 3-4

İçindekiler

Makaleler

Yönlendirici vergilendirme PDF
Cenker GÖKER
Vergi ödevlisinin anayasa mahkemesi'ne bireysel başvurusunun kabul edilebilirlik koşulları PDF
Gamze GÜMÜŞKAYA
Avrupa birliği adalet divanı kararlarında haklı neden öğretisi PDF
AŞÇI Nuray AKINCI
Türk vergi hukukunda kontrol edilen yabancı kurumların vergilendirilmesi PDF
Gülşen GEDİK
Kâr payının peçeleme işlemleri ile gizli şekilde dağıtılması PDF
Erdem ATEŞAĞAOĞLU
Mirasçıların vergi borçlarından sorumluluğu PDF
Memduh ASLAN
Vergi anlaşmalarında gerçek lehdar kavramı PDF
Ayhan Selçuk ÖZGENÇ
Vergi hukukunda tanıklıklarımız: “Dün azdık - bugün varız - yarın artacağız” PDF
Billur YALTI
Vergi hukuku eğitimi ve vergi hukuk algısı üzerine PDF
Mustafa AKKAYA
Rekabeti bozucu vergi incelemeleri PDF
Fatoş KILIÇ
Vergi hukuku alanında, idari ihtilafların çözümünde uygulamada yaşanan sorunlar PDF
Dilek TAŞÖREN


ISSN: 2146-0590