Arşiv

2014

Kapak sayfası

Cilt 20, Sayı 3 (2014)

Deniz TEKİN APAYDIN
The Eu Regulation On After-Sales Services In The Consumer Rights Directıve: Missed Or Seized The Opportunity?.............................. 3
Halil Rahman BAŞARAN
International Arbitration and International Law........................................... 27
İsmail DURSUN
Ceza Muhakemesinde Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini ve
Nitelikleri ......................... 63
İlyas ŞAHİN
Türk Ceza Yargılaması Hukukunda Koruma Tedbirleri Bakımından
Esas Alınan Şüphe Kavramının İncelenmesi ............................................... 97

Zahit YILMAZ
Ceza Hukukunda “Şaka” Amaçlı Hareketler ..... 145

Duru BALKAYA
Les Stratégies Des Créanciers Dans Le Cadre Des Groupes Européens
De Sociétés En Difficulté ........................................................................... 165
Nilgün BAŞALP
Aile İçi Şiddet ve Özel Hukuk Yaptırımları ............................................... 207
Arzu ARSLAN ERTÜRK
6552 Sayılı Kanunun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Getirdiği Bazı Önemli Değişikliklerin
Değerlendirilmesi .............................................. 247
Gediz KOCABAŞ
Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Unsurları..................................... 273

Remzi Tamer PEKDİNÇER - Hakan ERTEM
Fikri Mülkiyet Hukuku Alanı İçinde Ambalaj Tasarımlarda İltibasın Değerlendirilebilmesine Yönelik Yöntem ve Kriterlerin Saptanması İçin Öneriler............... 303

Makale İçerikleri

Cilt 20, Sayı 2 (2014)

Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİMYabancılık İçeren Arabuluculuk Usulü ve Bağlayıcılığı Hakkında Düşünceler...................................................................................................... 3

Yrd. Doç. Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE  

6502 Sayılı TKHK m. 4/5 Çerçevesinde Kıymetli Evrakın TüketiciYönünden Geçersizliği Meselesi................................................... 23

Yrd. Doç. Dr. Salih Önder YEŞİLTEPE

İş (Hizmet) Sözleşmelerinin Ticari İş Mahiyeti, Ticari İşlerde Faiz ve İşçi Alacaklarına Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı .................................. 45

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YASAN

Birleşik Krallık Şirketler Hukukuna Özgü Bir Müessese Olarak Şirket Sekreteri.................................. 73

Dr. Gediz KOCABAŞ

Aşırı Yararlanmanın Şartları ve Aşırı Yararlanmaya Bağlanan Hukuki

Sonuçlar......................................... 105

Dr. Gonca Gülfem BOZDAĞ

Towards an EU Strategy on the Rights of Children in Terms of International Maintenance Cases and the Integration of Turkey................ 143

Arş. Gör. Merve Acun MEKENGEÇAhıska Türklerinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Türkiye’dekiÇalışma Hakları ............................................. 159

Hatice Ebru TÖREMİŞ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Pay Geri Alımlarında Yeni Düzen.............................................................. 181

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN

Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması Suçu (TCK m.258) .......................... 219

Dr. Alişan ÇAPAN

İspanyol Hukukunda Bireysel Başvuru Yolu: 2007 Reformu Ve Değerlendirilmesi ............................... 251

Yrd. Doç. Dr. Aydın İPEK

Yeni Anayasada Din Devlet İlişkileri ve Laiklik İlkesi.............................. 285

Dr. Cengizhan HATİPOĞLU

Vergisel Uyuşmazlıklar Bakımından Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru Koşulları........................................................... 309Toplam 18 ögeden 1 - 18 arası    


ISSN: 2146-0590