Cilt 28, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

FBE

İstanbul İli Anadolu Yakası Doğal Kaynak Sularının Kimyasal Analizlerinin Değerlendirilmesi PDF
Selin GÜLTEKİN, Cenk SESAL, Figen Esin KAYHAN
Asit-Baz Reaksiyonlarının Lineer Sistem Modeli PDF
İbrahim ALIŞKAN
İşlenme Aşamalarindaki Çay Yapraklarından izole Edilen Koliform Grubu Bakterilerde Antibiyotik Direnç Profilinin Araştırılması PDF
Elif SEVİM, Ali SEVİM, Ahu KANBUROĞLU, Zuhal KALYONCU, Şengül ALPAY KARAOĞLU
CNC Freze Makinalarında İş Parçasının Talaş Derinliğindeki Değişimin İnterferometrik Temassız Ölçümü PDF
Muammer ZENGİN, Hüseyin Selçuk VAROL
Effects of Calendering on Print Densities of Coated Paperboards PDF (English)
Sinan SÖNMEZ


MÜ Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr