Cilt 25, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

FBE

KONVANSİYONEL VE KOMPAKT RİNG İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİNİN DOKUMA KUMAŞ MUKAVEMET VE TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Muhammet UZUN
Dinamik Verilere Yönelik Karar-Tahmin Mekanizması Oluşturulması PDF
Özkan ÇELİKTEN, Hacer KARACAN
Bitki Doku Kültüründe İridoit Glikozitler PDF
Havva ATAR, Hatice ÇÖLGEÇEN
Polipirol ve Poliakrilonitril / Kil Kompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Seyfullah MADAKBAŞ, Memet Vezir KAHRAMAN, Ferhat ŞEN, Kadir ESMER
Streptozotosin ile Tip-2 Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Çam Yağının Antihiperglisemik ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi PDF
Ersin DEMİR, Ökkeş YILMAZ


MÜ Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr