Marmara Fen Bilimleri Dergisi

97.735 69.597

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MÜFBED) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • özgün araştırma makaleleri,
  • lisansüstü tez makaleleri,
  • derleme makaleleri,
  • editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.

Duyurular

 

ULAKBİM TR DİZİN

 
Marmara Fen Bilimleri isimli dergimizin  ULAKBİM TR DİZİNDE nde taranması için ODIS e başvuru Nisan ayı itibari ile yapılmıştır. Başvuru yapıldıktan sonra tüm dergiler, 1 yıl süre ile izlemeye alınmaktadır. Dergimizin 2017 yılı Nisan ayı itibari ile  dizinde taranması beklenmektedir.  
Yayın tarihi: 2016-08-16
 

Special Issue I

 
FUTURE TECHNICAL TEXTILES  
Yayın tarihi: 2015-09-16 Daha fazla...
 

CrossRef and DOI Numarası

 

Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi, CrossRef (Publishers International Linking Association)'e üyedir. Bu bağlamda Marmara Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanan bütün makalelere DOI (Digital Object Identidfier) numarası verilmektedir.

 
Yayın tarihi: 2015-06-22 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 28, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

FBE

KNN Algoritması ve R Dili ile Metin Madenciliği Kullanılarak Bilimsel Makale Tasnifi PDF
Deniz KILINÇ, Emin BORANDAĞ, Fatih YÜCALAR, Volkan TUNALI, Macit ŞİMŞEK, Akın ÖZÇİFT
On the Para-Octonions; A Non-Associative Normed algebra PDF (English)
Mehdi JAFARI
Nesnelerin İnterneti Teknolojisinde Güvenli Veri İletişimi - Programlanabilir Fiziksel Platformlar Arasında WEP Algoritması ile Kriptolu Veri Haberleşmesi Uygulaması PDF
Samet AKKUŞ
Antisimetrik AlxLGa1-xLAs/GaAs/ AlxRGa1-xRAs Kuantum Kuyusunda Hidrostatik Basıncın Etkisi PDF
Sema MİNEZ, Serpil Sucu, Hasan akbaş
Bir Şirket İçin İnsan Kaynaklarına İlişkin Uygulama PDF
Ayşe Nil Sarıgöllü GÜZEL, Osman YAZICIOĞLU, Oguz BORAT


MÜ Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr