Marmara Fen Bilimleri Dergisi

89.597 65.502

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MÜFBED) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • özgün araştırma makaleleri,
  • lisansüstü tez makaleleri,
  • derleme makaleleri,
  • editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.

Duyurular

 

ULAKBİM TR DİZİN

 
Marmara Fen Bilimleri isimli dergimizin  ULAKBİM TR DİZİNDE nde taranması için ODIS e başvuru Nisan ayı itibari ile yapılmıştır. Başvuru yapıldıktan sonra tüm dergiler, 1 yıl süre ile izlemeye alınmaktadır. Dergimizin 2017 yılı Nisan ayı itibari ile  dizinde taranması beklenmektedir.  
Yayın tarihi: 2016-08-16
 

Special Issue I

 
FUTURE TECHNICAL TEXTILES  
Yayın tarihi: 2015-09-16 Daha fazla...
 

CrossRef and DOI Numarası

 

Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi, CrossRef (Publishers International Linking Association)'e üyedir. Bu bağlamda Marmara Fen Bilimleri Dergisinde yayınlanan bütün makalelere DOI (Digital Object Identidfier) numarası verilmektedir.

 
Yayın tarihi: 2015-06-22 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 28, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

FBE

Cadde Tipi Led Armatürün Isı Yayıcısında SEY ve YSA Modeli Kullanılarak Sıcaklık Tahmini Yapılması
Mehmet ŞAHBAZ, Serkan ÖĞÜT, Aykut KENTLİ
Kara Midye’lerin (Mytilus galloprovincialis) Gram-Negatif Bakteri Florasının Tespiti PDF
Figen Esin KAYHAN, Nüzhet Cenk SESAL, Salim GÜLDÜR
Mikrobiyal Kalsiyum Karbonat Oluşum Mekanizmaları Ve Uygulama Alanları PDF
Nazlıhan YILDIRIM, Yeşim GÜRTUĞ, Cenk SESAL
Sol-Jel Yöntemiyle Hazırlanan TiO2 Filmlerin Optik ve Elektrokromik Özellikleri PDF
Hasan SARIGÜL, İdris SORAR


MÜ Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr