Polipirol ve Poliakrilonitril / Kil Kompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi

Seyfullah MADAKBAŞ, Memet Vezir KAHRAMAN, Ferhat ŞEN, Kadir ESMER
2.037 874

Öz


Bu çalışmada polipirol ve poliakrilonitrilin termal özelliklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Bu amaç için polipirol ve poliakrilonitril / kil kompozitler farklı metotlar ile hazırlandı. Hazırlanan kompozitlerin termal özellikleri termal gravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) teknikleri ile incelendi. Elde edilen sonuçlar kompozit formülasyonlarında kil içeriğinin artması ile kompozitlerin termal özelliklerinde önemli bir artış olduğunu gösterdi.


Anahtar kelimeler


İletken polimerler;polipirol;poliakrilonitril;kil;kompozitler;termal özellikler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7240/201332503

Referanslar


Goh, S.H., Chan, H.S.O. ve Ong, C.H. (1998). Miscible blends of conductive polyaniline with tertiary amide polymers. J. Appl. Polym. Sci., 68, 1839-1844.

Chen, K.H. ve Yang, S.M. (2003). Polyaniline-montmorillonite composite synthesized by electrochemical method. Synth. Met., 135, 151-152.

Omastova, M. ve Micusık, M. (2012). Polypyrrole coating of inorganic and organic materials by chemical oxidative polymerisation. Chem. Pap., 66, 392-414.

Chang, L.T. ve Yen, C.C. (1995). Studies on the preparation and properties of conductive polymers. VIII. Use of heat treatment to prepare metallized films from silver chelate of PVA and PAN. J. Appl. Polym. Sci., 55, 371-374.

Madakbaş, S., Çakmakçı, E., Kahraman, M.V. ve Esmer, K. (2013). Preparation, characterisation, and dielectric properties of polypyrrole-clay composites. Chem. Pap., 67, 1048-1053.

Shirakawa, H., Louis, E.J., MacDiarmid, A.G., Chiang, C.K. ve Heeger, A.J. (1977). Synthesis of electrically conducting organic polymers: halogen derivatives of polyacetylene, (CH) x . J. Chem. Soc. Chem. Com., 16, 578-580.

Pant, H.C., Patra, M.K., Negi, S.C., Bhatia, A., Vadera, S.R. ve Kumar, N. (2006). Studies on conductivity and dielectric properties of polyaniline-zinc sulphide composites. Bull. Mater. Sci. 29, 379-384.

Madakbaş¸ S., Çakmakçı, E., Kahraman, M.V. (2013). Preparation and thermal properties of polyacrylonitrile/hexagonal boron nitride composites. Thermochim. Acta, 552, 1-4. Şen, F. Ve Kahraman, M.V. (2013). Preparation and Properties of Nano Diamond / 6FBisphenol A Based Cyanate Ester Composites. Polym. Composite., 34, 1977-1985.
MÜ Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr