Marmara Fen Bilimleri Dergisi

104.301 73.985

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MÜFBED) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • özgün araştırma makaleleri,
  • lisansüstü tez makaleleri,
  • derleme makaleleri,
  • editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.

Duyurular

 

2016- Sayı 4 hakkında

 
2016 yılı son sayımız yayınlanmıştır. Ancak makaleniz için doi numarası bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı alınamamıştır.  
Yayın tarihi: 2017-01-13 Daha fazla...
 

ULAKBİM TR DİZİN

 
Marmara Fen Bilimleri isimli dergimizin  ULAKBİM TR DİZİNDE nde taranması için ODIS e başvuru Nisan ayı itibari ile yapılmıştır. Başvuru yapıldıktan sonra tüm dergiler, 1 yıl süre ile izlemeye alınmaktadır. Dergimizin 2017 yılı Nisan ayı itibari ile  dizinde taranması beklenmektedir.  
Yayın tarihi: 2016-08-16
 

Special Issue I

 
FUTURE TECHNICAL TEXTILES  
Yayın tarihi: 2015-09-16 Daha fazla...
 
Diğer duyurular

Cilt 28, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

FBE

İstanbul İli Anadolu Yakası Doğal Kaynak Sularının Kimyasal Analizlerinin Değerlendirilmesi PDF
Selin GÜLTEKİN, Cenk SESAL, Figen Esin KAYHAN
Asit-Baz Reaksiyonlarının Lineer Sistem Modeli PDF
İbrahim ALIŞKAN
İşlenme Aşamalarindaki Çay Yapraklarından izole Edilen Koliform Grubu Bakterilerde Antibiyotik Direnç Profilinin Araştırılması PDF
Elif SEVİM, Ali SEVİM, Ahu KANBUROĞLU, Zuhal KALYONCU, Şengül ALPAY KARAOĞLU
CNC Freze Makinalarında İş Parçasının Talaş Derinliğindeki Değişimin İnterferometrik Temassız Ölçümü PDF
Muammer ZENGİN, Hüseyin Selçuk VAROL
Effects of Calendering on Print Densities of Coated Paperboards PDF (English)
Sinan SÖNMEZ


MÜ Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr