Cilt 7, Sayı 12 (2015)

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi -12-

İçindekiler

Makaleler

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL EFFICIENCY RATIOS AND STOCK PRICES: AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON INSURANCE COMPANIES LISTED IN BORSA ISTANBUL PDF
Rafet AKTAŞ, Seyfettin ÜNAL
FİNANSAL GELİŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SOLOW MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA PDF
Nurdan ASLAN, Oğuzhan YILMAZ
BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Başlıksız
Ali BAYRAKDAROĞLU, Yıldız ALTUNTAŞ
BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON SERVİSİ’NİN MALİYET YAPISI VE ANALİZİ PDF
Mustafa CANBAZ, Teoman AYDIN, Özgür TAŞPINAR, Mehmet ERSOY
TÜRKİYE’DE HAYAT SİGORTASI ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINI BELİRLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLER: PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Emine ÖNER KAYA, Bekir KAYA
SENDİKASYON KREDİSİ KULLANIM DUYURULARININ BANKALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ PDF
Haşmet SARIGÜL
SORUNLU KREDİLERİN ANALİZİ, BANKA FİNANSAL TABLO VE ORANLARINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Hüseyin SELİMLER
TRENDS AND ISSUES IN FINANCING AGRICULTURE: A GLOBAL PERSPECTIVE AND LOOK AT TURKISH CASE PDF
Celal TAŞÇI
TÜRKİYE’DE ALTIN PİYASASININ ZAYIF FORMDA ETKİNLİĞİNİN KOŞU TESTİ UYGULAMASI İLE SINANMASI PDF
Aydın UYAR, Mustafa Talha UZUNER
2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN BANKACILIK HİSSE SENETLERİ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Umut UYAR, Altan GÖKÇE
MONETARY POLICY AND THE 2007-08 GLOBAL FINANCIAL CRISIS: AN OVERVIEW PDF
Mete Han YAĞMUR


ISSN: 1309-1123