ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ

Yasemin VANLI
2.412 290

Öz


Mikroekonomik düzeyde aşırı borçlanmanın maliyeti şirketlerin iflasa sürüklenmesi olurken; makro
düzeydeki etkisi, iş çevrimlerinin devamı ya da değişimi anlamında konjönktürel değişimlere yol açmasıdır.
İş hayatının genellikle işletmeler etrafında organize olduğu düşünüldüğünde, ekonomik aktivitelerdeki
hızlanma ve yavaşlamada, şirketlerin yatırım ve harcama davranışlarının etkili olduğu açıktır. Bu çalışmanın
ana konusu, ekonominin aşırı ısındığı dönemlerde şirketlerin kaldıraç etkisinden faydalanmak için aşırı
borçlanma eğilimine girmelerinin, resesyonu ve krizi tetikleyen etkenlerden biri olup olmadığının
belirlenmesidir. Araştırma, Özsermaye/Toplam Aktifler (Equity/Total Assets) ve Toplam Borçlar/Özsermaye
(Debt/Equity) rasyolarının resesyon dönemlerinin tahmininde anlamlı sonuçlar ürettiğini göstermiştir.
Özetle, şirket borçlanma oranlarında görülen artış ya da azalışın, ekonominin genelinde, çıktı rakamlarının
önümüzdeki dönemde izleyeceği seyre dair önemli ipuçları verdiği sonucuna varılmıştır.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.65988