TÜRKİYE’NİN HİSSE SENEDİ YEREL YATIRIM TARAFLILIĞININ BELİRLENMESİ

Arzu ŞAHİN, Hatice DOĞUKANLI
1.527 261

Öz


Son yıllarda sınır ötesi menkul kıymet ticaretindeki önemli artışa ve uluslararası yatırımın birçok
engelinin ortadan kalkmasına rağmen yatırımcıların hala portföylerindeki yerel hisse senetlerine aşırı
ağırlık verdiği görülmektedir. Yerel yatırım taraflılığı (home bias veya domestic bias) olarak ifade edilen
ve finans literatüründe tartışma konusu olmaya devam eden bu olgu standart varlık fiyatlama teorisi ile
çelişmektedir ve hisse senedi portföylerinin uluslararası çeşitlendirme faydası ile ters düşmektedir.
Bu çalışmada Türk yatırımcılarının hisse senedi yerel yatırım taraflılık düzeyinin hem Türkiye ve hem
de hedef ülkeler açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye için ve Türk yatırımcılarının
2001-2010 yılları arasında yabancı hisse senedi yatırımı yaptığı 20 hedef ülkeye göre yerel taraflılık düzeyleri
hesaplanmıştır. Sonuçlar, uluslararası sermaye varlıkları fiyatlama modeli gösterge alınarak belirlenen hisse
senedi yerel yatırım taraflılığı düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, Türk
yatırımcılarının yerel yatırımlara güçlü bir şekilde eğilimli olduğunu ve uluslararası çeşitlendirmeden
yeterince faydalanamadığını ortaya koymaktadır.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.51520