TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞİMİ

Müzeyyen Özlem ÇETİN
2.082 689

Öz


Küreselleşmenin finansal alandaki etkileri, ulusal ekonomi politikalarında yeni düzenlemeler yapılmasını
zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’de uygulanan para politikalarında da bu gelişmelere paralel olarak önemli
düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de 2001 yılında yaşanan krizin ardından para politikalarında yapılan
düzenlemeler ile finansal sistem sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Ayrıca, TCMB’nin öncelikli hedefinin
fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtilmiş ve TCMB’nin bağımsızlığı konusuna vurgu yapılmıştır. Küresel
finans krizinin ardından 2010 yılında TCMB, fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da dikkate almaya
başlamıştır. Bunun sonucunda, TCMB, faiz koridoru ve rezerv opsiyon mekanizması (ROM) adlı iki yeni
politika aracını geliştirmiştir. ROM uygulaması, 2011 sonundan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. TCMB,
küresel ekonomik gelişmelere uyumlu olarak ROM’u etkin bir biçimde kullanmış olup, rezervlerini makul
seviyelerde tutmuştur. TCMB’nin geliştirdiği yeni politika araçları sayesinde para politikasının esnekliği
artırılmaktadır. Böylece ekonominin küresel finansal şoklara karşı kırılganlığı da azaltılmaktadır.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.87278