TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA

İpek CEBECİ, Zeynep ÇABUK
1.581 472

Öz


Bu çalışmanın amacı bireylerin banka tercihini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışma için
toplanan veriler Giresun ili Görele İlçesi’nde faaliyet gösteren bir kamu bankasının müşterilerine uygulanan
anket metoduyla elde edilmiştir. Verilere faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde bir araya
gelen maddelerin incelenmesi sonucunda 7 faktör belirlenmiş ve “Şube ve Alternatif Kanal Ağı”, “Personel
Özellikleri”, “İşlem Kolaylığı ve Maliyet”, “Bankanın Fiziksel ve Teknik Yapısı”, “Ürün ve Hizmet Çeşitliliği”,
“Bankanın Güvenilirliği”, “Hız” olarak isimlendirilmiştir. Bu özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktörün toplam
varyansı açıklama oranı kümülatif olarak %69.4 dür. Varyansa en yüksek katkıyı %25.1 ile “Şube ve Alternatif
Kanal Ağı” föktürü yapmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri α=0.814’ dir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.35440