HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murat AKBALIK, Nasıf ÖZKAN
2.051 418

Öz


Bu çalışmada, Ağustos 2015 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksinde yer alan paylarda haftanın günü etkisi,
Türkiye’de yaşanan 2001 krizi sonrası dönemi için bu endekste yer alan payların Ocak 2003-Mayıs 2015
tarihleri arasındaki getiri verileri kullanılarak araştırılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğundan
farklı olarak, bu etki bir endeks yerine bir endeks içinde (BIST 30) yer alan bireysel paylar için yapılmaktadır.
Bu etkiyi analiz etmek içinse, parametrik olmayan istatistiksel analiz yöntemlerinden olan Kruskal-Wallis
testi ve Wilcoxon sıralama toplamı testi uygulanmaktadır. Çalışmanın sonuçları, BIMAS, EKGYO ve TCELL
payları dışındaki tüm paylarda haftanın günü etkisinin varlığına ilişkin kanıtlar sunamamaktadır. BIMAS ve
TCELL için cuma günü getirisi; EKGYO içinse, pazartesi günü getirisi haftanın diğer günlerinin getirilerine
göre daha yüksektir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.07606