BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ali BAYRAKDAROĞLU, Yıldız ALTUNTAŞ
2.175 763

Öz


Bu çalışmada, bankaların kâr oranlarını artırmak amacıyla nakit para yerine kredi kartları kullanımını
yaygınlaştırmak, kendi kredi kartı kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak için kullandıkları tutundurma
bileşenleri kapsamındaki satış geliştirme faaliyetleri araştırılmıştır. Bu faaliyetlerin cinsiyet üzerinde ne
denli etkili olduğu incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, bankaların sundukları kredi kartlarının
kullanılmasında önemli olan faktörler tespit edilerek cinsiyet duyarlılığı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Aynı zamanda, bu araştırma kapsamında kredi kartı kullanıcılarına yöneltilen sorular ile bankaların bireysel
müşterileri ile iletişim yöntemi, yenilikleri hangi kanal ile daha fazla duyurmaları gerektiği, müşterilerin
tercihi doğrultusunda hangi işlem yöntemine ve hizmetlere daha fazla yatırım yapmaları gerektiği gibi
tespitler yapılmıştır. Analizler sonucunda bankaların müşterilerine sundukları kredi kartlarının özellikleri,
müşteri ilişkileri yönetimi, kredi kartının sahibi olan bankanın çok sayıda şirketler anlaşmasının olması
ve sigorta ulaşım gibi ek hizmetler sağlayarak satışa özendirmeye önem vermesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca satışta özendirme çabaları hususunda kadınlara daha fazla önem verilmesi gerektiği de
ortaya çıkan bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Tüketici, Tüketici Davranışı, Satış Geliştirme
Jel Kodları: D12, G21, M30


Anahtar kelimeler


Kredi Kartı, Tüketici, Tüketici Davranışı, Satış Geliştirme

Tam metin:

Başlıksız


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.10558

Referanslar


BALACEANU, Valeria Arina; Modern Techniques for Online Promotion of Banking Services and Products, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Issue 6 October 2011.

BÜYÜKÖZÜRK, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2002.

ÇOROĞLU, Coşkun, Modern İşletmelerde Pazarlama Ve Satış Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul 2002.

GİRGİNER, Nuray, ÇELİK Arzum Erken ve UÇKUN Nurullah ,“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadı Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.8, Sayı/No: 1, 2008.

GÖKÇEN Gürbüz ve Ferudun Kaya; Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Bankacılar Dergisi, Sayı 70, 2009.

GRANKVİST, Anna; Carolina Kollberg and Anna Persson; Promotion Strategies For Banking Services, Case Study of Nordea İn Estonia, Lulea University of Technology, Bachelor’s Thesis, 2004.

GÜLBUÇUK, Ali. “Tüketicilere Yönelik Satış Geliştirmenin Artan Önemi, Uygulanabilirliği Ve İzlenecek Stratejilerin İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 7(1). 2007.

KAYA, Ferudun, “Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 263, Ocak 2009.

NAKİP, Mahir, Pazarlama Araştırması Teknikler Ve Uygulamaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.

ÖZER, S. ve ERCİŞ, A. (2004), “Banka Hizmetlerinde Güven ve Oluşumuna Etki Eden Değişkenler Üzerine Erzurum’da Bir Araştırma” , 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, 6-8 Ekim 2004.

SANTOURİDS, Ilias ve Maria Kyritsi (2014), Investigating the Determinants of Internet Banking Adoption in Greece, Procedia Economics and Finance, Volume 9, 2014.

SAVAŞÇI, İ. ve TATLIDİL, R, “Bankaların Kredi Kartı Pazarında Uyguladıkları CRM Stratejisinin Müşteri Sadakatine Etkisi”, Ege Üniversitesi, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, Sayı 6(1). 2006.

SİPAHİ, Beril, YURTKORU, E. Serra ve ÇİNKO, Murat, Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul, Beta Basım A.Ş.,2006.

TOLON, Metehan “Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye’deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması” Verimlilik Dergisi, Sayı 12, 2004.

UZUNOĞLU, Ebru. “Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir Model Olarak Değer İşletim Sistemi,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi”, Cilt:2, Sayı:1, Nisan, 2007. İnternet Kaynakları

Bankalar Arası Kart Merkezi, “Kredi Kartlarının Tarihçesi”, http//www.bkm.com.tr/kredikarti8.html, (Erişim Tarihi: 26.12.2011).

http://www.capital.com.tr/en-iyilerin-pazarlama-stratejileri-haberler/22275.aspx (Erişim Tarihi: 10.02.2012).

http://www.citibank.com.tr/gcb/turkish/Kredi-Kartlari/Citibank-Axess.htm, (Erişim Tarihi: 04.04.2012).

https://www.surveymonkey.com/s/C3BGRLZ, (Erişim Tarihi: 01.11.2012).

http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/263.pdfs.120, (Erişim Tarihi: 10.01.2012).

http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx (Erişim Tarihi: 15.10.2014).