BENFORD YASASININ BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN BANKALARIN KONSOLİDE BİLANÇOLARINA UYGULANMASI

Mustafa Talha Uzuner
1.779 1.311

Öz


 

Bu makalede, Borsa-İstanbul’da işlem gören bankaların konsolide bilançolarının Benford yasasına uygunluğu incelenmiştir. Kamuya açık veriler eşliğinde ilgili bankaların bilançolarında yer alan hesapların tutarlarındaki ilk rakamların dağılımının büyük bir çoğunluğunun Benford yasasını izlediği, bazı hesapların tutarlarındaki ilk rakamların dağılımının ise, farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Benford yasası, Sayısal Analiz, İlk Rakam Yasası, Ki-kare Test, Borsa İstanbul


Anahtar kelimeler


Benford yasası, Sayısal Analiz, İlk Rakam Yasası, Ki-kare Test, Borsa İstanbul

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14784/JFRS.2014104500