BASEL III DOĞRULTUSUNDA BANKACILIK RİSKLERİ VE SERMAYE YETERLİLİĞİ; TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Aslı YÜKSEL MERMOD, Mustafa CERAN
2.648 4.205

Öz


Günümüzde; sermaye hareketlerinin hız kazanması, diğer sektörleri olduğu gibi temel finansal aracılık faaliyetlerini yürüten bankacılık sektörünü de derinden etkilemektedir. Bu noktada; bankaların barındırdıkları riskler artmakta ve çeşitlenmektedir. Risk yönetimi de bu sayede önemini oldukça artırmaktadır. Bu çalışmada; risk kavramı üzerinden başlanılarak bankacılık sektörünün maruz kaldığı riskler incelenmekte ve Basel Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda bu riskler için sunulan sermaye yeterlilikleri değerlendirilerek Türkiye – Avrupa – Amerika Birleşik Devletleri kıyaslaması yapılmaktadır. Sonuçta, Türk Bankacılık Sektörü’nün genel anlamda sağlam bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Risk, Bankacılık Riskleri, Sermaye Yeterlilik Oranı, Kaldıraç Oranı, Basel III.


Tam metin:

PDF