ALACAĞI DEVREDENİN GARANTİ SORUMLULUĞU VE 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Mehmet Deniz YENER
3.059 9.621

Öz


Alacağın devri, borç ilişkisinden doğan belli bir talep hakkının devrine yönelik olarak, alacaklı ile onu devralan üçüncü kişi arasında yapılan bir sözleşmedir. Alacağın devri sözleşmesi alacaklı ile alacağı devralan arasında borçlunun rızası olmaksızın yapılır. Alacağın temlikinin tamamlanması ile alacağı devralan üçüncü şahıs alacak hakkının sahibi olur. Bu andan itibaren, borcun ödenmesini istemek hakkı da yeni alacaklıya ait olacaktır. Alacağı devreden, bir edim karşılığı yapılan devirlerde alacağın varlığını garanti etmiş sayılmaktadır. Karşılıksız devirlerde ise alacağı devreden, kural olarak alacağın varlığından dahi sorumlu değildir. Devredenin garanti sorumluluğu, devir karşılığı elde edilen edim ve faizi, devir için yapılan masraflar ve alacağı elde etmek için yapılan takip giderlerini kapsar.

Anahtar Kelimeler: Alacağın Devri, Sözleşme,Garanti Sorumluluğu


Tam metin:

PDF