BANKALARDA TAKİPTEKİ KREDİLER: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TAKİPTEKİ KREDİLERİN TAHMİNİNE YÖNELİK BİR MODEL UYGULAMASI

Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, İnanç Asım SÖZER
3.505 6.423

Öz


Tasarruf açıgı bulunan kisilerin çesitli ihtiyaçlarını karsılamak üzere kredi kuruluslarından belirli bir maliyetle geri

ödenmek üzere aldıkları bir borç olan kredi, vadesi 90 günü geçmesine ragmen kısmen veya tamamen ödenmeyerek

takibe düsebilir. Ekonominin genel durumu açısından öncü gösterge niteligi tasıyan takipteki krediler, ekonomide

bireylerin ve kurumların ödeme kabiliyetini, bankalarda da aktif kalitesini ve risk düzeyini gösterir. Oranın saglıklı

bir sekilde tahmin edilebilmesi ekonomik birimlerin politikalarını, bankaların da bilançolarını etkin bir sekilde

yönetmelerine imkân tanır. Literatürde takipteki kredilerin tahminine yönelik gözleme ve ekonometrik modellere

dayalı çesitli çalısmalar yapılmıstır. Etkin bir risk yönetimi için, her iki yaklasıma dayalı sistemlerin birlikte

kullanılmasının, kontrol mekanizmasının kurulması açısından daha faydalı sonuçlar doguracagı düsünülebilir.

Hâlihazırda Türkiye’ye özgü çalısmalar oldukça sınırlıdır Bu çalısmada Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi

oranının aylık bazda tahminine yönelik bir model uygulaması sunulmustur. statistikî testler, modelin iyi bir tahmin

edici oldugunu göstermistir. Model, takipteki kredilerin önemli ölçüde stok sorunu olduguna isaret etmektedir. Diger

bir deyisle belirli bir dönemde takipteki krediler iyi yönetilirse, sonraki dönemlerde ekonomik kosullar bozulsa bile,

takipteki krediler artısı görece sınırlı kalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Takipteki Kredi, Kredi Riski, Erken Uyarı Sinyali


Tam metin:

PDF