BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

Kaşif Batu TUNAY
1.719 1.016

Öz


 

Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi portföylerini etkiler. Bundan ötürü analiz edilmesine ve ölçülmesine, hem banka yöneticileri hem de yasal otoriteler büyük önem vermektedirler. Bu çalışmada, Duffee (1999) ve Bohn ve Stein’ın (2009) çalışmaları temel alınarak ödememe riski analiz edilmektedir. Gözlenemeyen bir değişken olarak durum-uzay anlayışında modellenen ödememe riski, kredi spread’i kullanılarak Kalman filtresi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Yapılan tahminlerin sonuçları oldukça başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Portföy yönetimi, kredi portföyü, ödememe riski, durum-uzay modelleri, Kalman filtresi

JEL Kodları: C13, C22, G11, G17, G21


Tam metin:

PDF