THE NONLINEAR CAUSALITY BETWEEN THE INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

Arif Orçun SÖYLEMEZ, Server DEMİRCİ
1.944 959

Öz


Serbest uluslararası sermaye hareketleri ile büyüme arasındaki ilişki hakkındaki yerleşik iktisadi

görüş açıktır: Sermaye hareketleri dünyanın her yerinde büyümeyi olumlu etkiler. Yani sermaye hareketlerinden

büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi varsayılır. Ancak bazı yazarlar uluslararası

sermaye akımları ile büyüme arasında hiçbir ilişki raporlamadığı, başka bazı yazarlar ise büyümeden

sermaye akımlarına doğru bir nedensellik saptadığı için yakın zamandaki ampirik bulgular bu

yerleşik düşünüşü sorgulamaya açmaktadır. Nihayet, sermaye girişleri ile büyüme arasında olumsuz

ilişki gibi bazı gerçekten şok edici sonuçlar da raporlanmıştır. Yine de rejim değişikliği gibi

doğrusal olmayan bir yapının, sermaye girişlerinin büyüme üzerindeki etkisinin negatif ve pozitif

olduğu farklı rejimlere izin verebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmanın üç amacı vardır. İlk

hedef, sermaye akımları ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığının

bulunması. İkinci hedef, muhtemel nedensellik ilişkisinin(ya da ilişkilerinin) yönünün araştırılması.

Üçüncü hedef, muhtemel nedensellik ilişkisinde (ya da ilişkilerinde) potansiyel doğrusal olmama

durumlarının kontrol edilmesi. Türkiye verisi üzerinde doğrusal olmayan nedensellik ilişkilerini yakalama

yeteneğine sahip yeni bir parametrik olmayan test uyguladık. Sonuç olarak, sermaye hareketlerinin

büyümenin hem doğrusal hem de doğrusal olmayan Granger nedeni olduğunu raporladık.

Bu nedensellik ilişkisi tek taraflıdır, yani sermaye girişlerinden büyümeye doğrudur ama tersi yönde

gerçekleşmemektedir. Bu nedenle, Türkiye’de sermaye akılarıile büüe içel değşenler değldir

ve büüe uluslararasısermaye içn bir çkim faktöüdeğldir.

Anahtar Kelimeler: Granger Nedenselliği, Diks-Panchenko Testi, Sermaye Akımlarını Çeken Faktörler,

İçsellik, Ekonomik Büyüme


Anahtar kelimeler


Granger Nedenselliği, Diks-Panchenko Testi, Sermaye Akımlarını Çeken Faktörler, İçsellik, Ekonomik Büyüme

Tam metin:

PDF


Referanslar


AIZENMAN, Joshua, JINJARAK, Yothin and PARK, Donghyun (2011), “Capital Flows and Economic Growth in the Era of Financial Integration and Crisis, 1990-2010”, NBER Working Papers 17502.

ALFARO, Laura, KALEMLİ-Özcan, Şebnem and VOLOSOVYCH, Vadym (2008), “International Capital Allocation, Sovereign Borrowing, and Growth,” Harvard Business School Working Paper. DEVEREUX, Michael B and, SUTHERLAND, Alan James (2009), “A Portfolio Model of Capital Flows to Emerging Markets,” Journal of Development Economics, 89(2), pp. 181–93.

DIKS, Cees and PANCHENKO, Valentyn (2006), “A New Statistic and Practical Guidelines for Nonparametric Granger Causality Testing”, Journal of Economic Dynamics and Control, 30, pp.1647-1669.

GHOSH, Atish, KIM, Jun, QURESHI, Mahvash S, and ZALDUENDO Juan (2012), “Surges”, IMF Working Paper, 12/22.

GILES, Dave (2012), “Beware of Tests for Nonlinear Granger Causality”, http://davegiles.blogspot. com/2012/07/beware-of-tests-for-nonlinear-granger.html (03.12.2013).

GOURINCHAS, Pierre-Olivier and JEANNE, Olivier (2007), “Capital Flows to Developing Countries, The Allocation Puzzle”, NBER Working Papers, 13602.

HERNANDEZ Manuel and TORERO, Maximo (2010), “Examining the Dynamic Relationship between Spot and Future Prices of Agricultural Commodities”, IFPRI Discussion Paper, 00988.

HIEMSTRA, Craig and JONES, Jonathan D (1994), “Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in the Stock Price-Volume Relation”, Journal of Finance, 49, no. 5,p p.1639–1664.

KÖSE, Ayhan, PRASAD, Eswar, ROGOFF Kenneth and WEI Shang-Jin (2006), “Financial Globalisation, A Reappraisal”, International Monetary Fund Working Paper, 06/189.

LIU, Yan and BAHADORI, Mohammad Taha (2012), “A Survey on Granger Causality: A Computational View” University of Southern California, http://www-bcf.usc.edu/~liu32/granger.pdf ( 02013).

MODY, Ashoka and ANTU, Panini Murshid (2011), “Growth from International Capital Flows: The Role of Volatility Regimes”, IMF Working Paper, 11/90.

PRASAD, Eswar, RAJAN Raghuram, and SUBRAMANIAN Arvind (2007), “The Paradox of Capital”, Finance and Development, 44(1), pp.16-19.

SANDRI, Damiano (2010), “Growth and Capital Flows With Risky Entrepreneurship,” IMF Working Paper 10/37.

SÖYLEMEZ, Arif Orçun and YILMAZ, Ahmet (2013), “Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi – Büyüme İlişkisi”, forthcoming in T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 110 INTERNET SOURCES

THE WORLD BANK (2012), “Sustaining High Growth: The Role of Domestic Savings”, Turkey Country Memorandum Report No.66301-TR, http://siteresources.worldbank.org/TURKEYEXTN/ Resources/361711-1331638027014/CEM_DomesticSavings_fulltext.pdf (12. 03.2013).

NTVMSNBC (2011), “Türkiye Vergi Yükünde OECD’de Sondan Altıncı”, 19 December 2011,www. ntvmsnbc.com/id/25307225/. (12.03.2013).