Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

181.284 152.547

Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 8, Sayı 14 (2016): Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi -14-

İçindekiler

Makaleler

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Murat AKBALIK, Nasıf ÖZKAN
TÜRKİYE’DE TRAFİK SİGORTALARINDA OPTİMAL ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ TASARIMI: İYİ RİSK/KÖTÜ RİSK MODELİ PDF
Kemal Burak BAYKAL, Serpil BÜLBÜL
FİNANSAL KRİZLERE KARŞI SUKUKUN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Figen BÜYÜKAKIN, Ersan BİLAL
TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA PDF
İpek CEBECİ, Zeynep ÇABUK
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ GELİŞİMİ PDF
Müzeyyen Özlem ÇETİN
TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ PDF
Oral ERDOĞAN, Ethem SANCAK
BİREYSEL KREDİ KULLANAN FİNANSAL TÜKETİCİLERCE ÜSTLENİLECEK MASRAFLAR; BDDK DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
Fatih Coşkun ERTAŞ, İsmail KABAN, Fatih SOBACI
BANKALARIN KREDİ VERME DAVRANIŞLARINDA VARLIK KALİTESİNİN ETKİSİ PDF
Zekayi KAYA, Levent ŞAHİN, Nuri HACIEVLİYAGİL, İbrahim Halil EKŞİ
A PROPOSAL FOR CONSTRUCTING AN ISLAMIC MONEY MARKET FUND FOR THE TURKISH MARKET PDF
Sinan OKUMUŞ
AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON THE USE OF DERIVATIVE INSTRUMENTS BY INDUSTRIAL FIRMS IN TURKEY PDF
Pelin ÖZEK
TÜRKİYE’NİN HİSSE SENEDİ YEREL YATIRIM TARAFLILIĞININ BELİRLENMESİ PDF
Arzu ŞAHİN, Hatice DOĞUKANLI
ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ PDF
Yasemin VANLI


ISSN: 1309-1123