EKSTREM HAVA OLAYLARI VE FUTBOL

YAHYA KADIOĞLU, DERYA ACAR
1.217 214

Öz


ÖZET

Ekstrem hava olayları futbolcuları ve hakemleri etkileyerek maçların sonucuna tesir eder. Hakemlerin ve futbolcuların hata yapmalarına, performanslarının düşmesine ve sakatlanmalarına neden olan faktörler arasında yer alırlar. Bu olaylar yüzünden bazen maçlar gecikmeli başlar veya ileri bir tarihe ertelenir. Ekstrem hava olaylarının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar futbol kulüplerinde önemli maddi kayıplara yol açar. Kaybedilen puanlar bazen takımların şampiyonluğu kaçırmasına veya farklı kupa organizasyonlarından elenmesine kadar giden bir sürecin başlangıcı olabilmektedir.

Bu çalışmada ekstrem hava olaylarının futbol üzerindeki etkisi araştırılarak ulaşılan sonuçlar ortaya konulmuştur. Atmosfer kökenli bu doğal faktörlerin futbol üzerindeki olumsuz etkisini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak alınacak bazı önlemlerle bu olumsuzlukları azaltmak mümkündür.

Anahtar kelimeler: futbol, ekstrem hava olayları, stadyum

ABSTRACT

Extreme weather events may affect the football players and referees and consequently the match results. They are among the factors causing the football players and referees to make mistakes, have a decrease in performance and get injured. These events occasionally lead the matches to be delayed or postponed to a future date. These negative results caused by extreme weather events lead to considerable financial losses in football clubs. The lost scores may occasionally become the beginning of a process where the teams miss the opportunity of championship or get eliminated from various cup organizations.

This study presented the acquired results by investigating the effect of extreme weather events on football. It is not possible to completely remove the negative effect of these atmosphere- originated natural factors on football. However, it is possible to decrease these negations through some precautions.

Keywords: Football, extreme weather events, stadium


Anahtar kelimeler


futbol, ekstrem hava olayları, stadyum

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14781/mcd.51679

Referanslar


Avcı, S. (2006). Spor Coğrafyası ve Spora Coğrafi yaklaşımlar, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 3-5 Kasım Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Muğla.

Avcı, S. (2007). Spor Coğrafyası. Kavramlar, Yöntemler ve Türkiye’nin Spor Coğrafyası. İstanbul.

Demirci, M.K. ve Armağan, K. (1992). Bürolarda Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi ve Olumsuz Çevresel Faktörlerin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 7, Kütahya.

Erol, O. (1993). Genel Klimatoloji. Gazi Büro Kitabevi, 4. Baskı, Ankara

Gözenç, S. (1998). Avrupa Ülkeler Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul

Gönençgil, B. (2008). Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği ve İnsan, Çantay Kitabevi, İstanbul

Hassi, J. (2004).Cold extremes and their impacts on health, extreme weather and climate events and public health responses, 09– 10 February ,Report on a WHO meeting Bratislava, Slovakia

Kurdak, S.S. (2010). Sıcaklıkta Futbol ve Meteoroloji. Uluslararası Katılımlı 27-28 Mayıs 1. Meteoroloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Ankara

Maughan, R.J.- Shirreffs, S.M.- Ozgünen, K.T.- Kurdak, S.S.- Ersöz, G.- Binnet, M.S.- Dvorak, J. (2010). Living, training and playing in the heat: challenges to the football player and strategies for coping with environmental extremes, Scandinavian Journal of Medicine&Science 0838.2010.0122 Sport, in doi: 10.1111/j.1600

Özgünen, K.T.-Kurdak, S.S-Maughan, R.S.-Zeren, Ç.-Korkmaz,S.- Yazıcı,Z.-Ersöz, G.-Shirrefs, S.M.-Binnet, M.S ve Dvorek, J. (2010). Effect of hot environmental conditions on physical activity patterns and temperature response of football players. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports, doi:10.1111/J.1600-0838.2010.01219

Özey, R. (2001). Dünya ve Ülkeler Coğrafyası.Aktif Yayınları 4. Baskı, İstanbul

Sawka, M.N-Montain, S.J VE Latzka, W.A., 1996, Body Fluid Balance, Exercise and Sport. Edited by Elswor R. Buskırk Susan M.Puhl, International Standart Book Number:0-8493-7918-0, III. Series, Printed in the United States Of America

Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. (2003). Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara

http://www.mgm.gov.tr/sondurum/toplam-yagis.aspx?t=t&gun

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/203137.stm

http://www.tff.org/default.aspx?pageID=625&ftxtID=2487,

http://noktagazetesi.wordpress.com/2010/12/27/schalke-04’un-catisi- coktu/.

http://www.ntvmsnbc.com/id/25159722/