İDARİ VE BÖLGESEL COĞRAFYA PERSPEKTİFİNDEN BELARUS CUMHURİYETİ

EMİN ATASOY, ELENA GALAI, ORDENBEK MAZBAYEV
899 192

Öz


ÖZET

Slav ülkeleri arasında ülkemizde en az bilinen, en az tartışılmış, hakkında en az bilimsel çalışma yapılmış ülkelerin başında Belarus gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın öncelikli amacı Türk okuyucularına Belarus’u tanıtmak ve bu ülkeyle ilgili bilgi yelpazelerini genişletmektir. Coğrafi, tarihsel, jeopolitik, sosyo-ekonomik ve demografik tespitler ve yorumlar Belarus Cumhuriyeti odaklı bu çalışmanın çok boyutlu tartışma alanlarını oluşturmaktadırlar. Çalışmada hem Belarus’un tarihsel ve güncel idari yapısı ve bundan kaynaklanan sonuçlar irdelenmiş, hem de oblastların (illerin) karşılaştırmalı coğrafi, sosyo-ekonomik ve demografik analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı etkenlere bağlı olarak oblastlar arasında sanayi üretimi, tarımsal üretim, ticaret potansiyeli, yerleşme ve demografik özellikler bakımından bazı farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Belarus Cumhuriyeti, İdari Yapı, İl, İlçe, Bölgesel Özellik

ABSTRACT

Belarus is a leading country that is least known, least debated and scientifically least investigated.  Therefore, the main objective of this study is to promote the republic of Belarus to the Turkish audience and help people broaden their body of knowledge about this country. Geographical, historical, geopolitical, socio-economic and demographic findings and interpretation constitute the multi-level fields of debate of this Belarus-oriented study. In this study, not only were the historical and current administrative structure of Belarus and the resulting consequences examined, but the comparative geographical, socio-economic and demographic analyses of the provinces (oblats) were carried out as well. It emerged in this study that there were some differences amongst the provinces (oblats) in terms of industrial production, agricultural production, trade potential, settlement and demographic characteristics that were based on various factors.

Keywords: The Republic of Belarus, Administrative Structure, Province, District, Regional Characteristic


Anahtar kelimeler


Belarus Cumhuriyeti, İdari Yapı, İl, İlçe, Bölgesel Özellik

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14781/mcd.84395

Referanslar


Atasoy, E. (2013). Demografi Yazıları, MKM Yayınları, Bursa.

Bobkov, V. A. ve Yakimçenko V. V. (2011). Belarus v İntegratsionnıyh Proektah, Natsionalnaya Akademiya Nauk Belarusi İnstitut Ekonomiki, İzdatelskiy Dom “Belaruskaya Nauka”, Minsk. Brilevskiy, M. N. ve Smolyakov, G. S. (2012). Geografiya Belarusi, İzdatelstvo “Narodnaya Asveta”, Minsk.

Bulatov A. S. (2011). Strani i Regioni Mira: Ekonomiko-Politiçeskiy Spravoçnik, İzdatelstvo Prospekt, Moskova.

Goluboviç, V. İ. ve Bohan, Y. N. (2011). İstoriya Belarusi v Kontekste Mirovih Tsivilizatsiy, İzdatelstvo Ekoperspektiva, Minsk.

Jmoydak, R. A. (2009). Geografiya Belarusi Atlas, İzdatelskiy Dom RUP “Belkartografiya”, Minsk.

Kosteviç, İ. A. (2012). İzuçaem Belarus. Statistika Dlya Şkolnikov, Natisonalnıy Statistiçeskiy Komitet Respubliki Belarus, İzdatelstvo “Adukatsiya i Vıyhavanne”, Minsk.

Lemeşevskiy, İ. M. (2012). Natsionalnaya Ekonomika Belarusi. Osnovi Strategii Razvitiya, “FUA inform”, Minsk.

Lokotko, A. İ., Knyazeva, O. N., Morozov, E. V. ve İzotova, O. V. (2011). Turistiçeskaya Mozaika Belarusi, İzdatelskiy Dom “Belaruskaya Nauka”, Minsk.

Myasnikoviç, M. V., Samuel, S. P., Desyatnik, N. V. ve Volçenko, A. V. (2006). Sovremennaya Belarus. Entsiklopediçeskiy Spravoçnik v Treh Toma. Tom 1, İzdatelskiy Dom “Belaruskaya Nauka”, Minsk.

Prihodçenko, O. İ. (2009). Natsionalnaya Ekonomika Belarusi, İzdatelstvo “FUAinform”, Minsk.

Proleskovskiy, O. V., Kravtsov, S. P. ve Çeştevik, A. B. (2008). Belarus i Strani Mira, İnformatsionno-Analitiçeskiy Tsent pri Adminstratsii Prezidenta Respubliki Belarus, Ministerstvo Statistiki i Analiza Respubliki Belarus, Minsk.

Reşetnikov, D. G. (2011). Geografiya Turizma Belarus. Uçebno Metodiçeskoe Posobie, İzdatelstvo “Çetire Çetverti”, Minsk. Samuel, S. P., Desyatnik, N. V. ve Volçenko, A. V. (2006). Sovremennaya Belarus. Emtsiklopediçeskiy Spravoçnik v Treh Toma. Tom 2, İzdatelskiy Dom “Belaruskaya Nauka”, Minsk.

Simonoviç, L., Plitkeviç, S. ve Mitrofanov, D. (2012). Belarus – Putevoditel, Ruskiy Gid Poliglot, İzdatelstvo “Ayaks-Press”, Moskva.

Solodovnikov, S. Y. ve Nikitenko, P. G. (2008). Demografiçeskaya Situatsiya, Çeloveçeskiy i Sotsialnıy Kapital Respubliki Belarus; Sistemnıy Analiz i Otsenka, Natsionalnaya Akademiya Nauk Belarusi, İnstitut Ekonomiki, İzdatelskiy Dom “Belaruskaya Nauka”, Minsk.

Yasoveev, M. G., Sosnovskiy, V. N., Belkovskaya, N. G. ve Nikolaevna, Z. N. (2012). Adminstrativnaya Geografiya, Otpeçatano v “Literatura i Mastatsva”, Minsk.

Zinovskiy, V. İ., Palkovskaya, E. M. ve Belarus v Tsifrah (2012). Statistiçeskiy Spravoçnik, Natsionalnıy Statistiçeskiy Komitet Respublika Belarus, Minsk.

Zubko, N. M., Kallaur, A. N. ve Zubko A. N. (2012). Natsionalnaya Ekonomika Balarusi, İzdatelskiy Dom “Tetra Sisems”, Minsk.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR http://belstat.gov.by/ http://belarustourism.by/ http://www.belarus.by/en/