NİĞDE’DE PLANLANAN TERMAL TURİZM KAYNAKLARINA BİR ÖRNEK; NARGÖL

TÜLAY ÖCAL
1.156 263

Öz


ÖZET

Hızla gelişen dünyamızda teknolojinin getirdiği yoğun çalışma hayatı, fiziken ve ruhen yıpranan insanı şehir dışında yeni arayışlara yöneltmiştir. Bu da yeni turistik çekim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ülkemizde gelişen termal turizm kaynakları bunlardan biri olarak, turizm faaliyetleri arasında yerini almıştır. Bu jeotermal kaynakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı, tıptaki kullanımları son yıllarda daha da artmıştır. Bu da ülke genelinde jeotermal kaynaklar üzerinde turizm yatırımlarını hızlandırmıştır.

Bu jeotermal kaynaklardan biri olan Nargöl, bu açıdan büyük bir potansiyele sahiptir ve Niğde ekonomisine katkı sağlayacaktır. Birçok hastalıkları iyi geldiği bilinen bu kaynaklar insanları buraya çekerken, yöre için de önemli tedavi ve dinlenme alanı olacaktır. Bu çalışmanın amacı Nargöl’ün termal turizm önemini belirlerken, turizm coğrafyası açısından tanıtımını yaparak, Nargöl çevresinde yaşayan nüfusun kalkınmasına da katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turizm Kaynakları, Sağlık Turizm, Nargöl ve termalizm

 

ABSTRACT

In our rapidly changing world, intensive work life due to technology has led people, who have been physically and mentally worn out, to look for new pursuits out of town. This, too, has given rise to the emergence of new tourist attraction areas. In our country, among these tourist attractions geothermal tourism resources have taken their place among tourism activities. Because of these geothermal resources’ physical and chemical characteristics, their use in medicine has increased in recent years. This has accelerated the tourism investments on geothermal resources throughout the country. 

Nargol, which is one of these geothermal resources, has a great potential in this regard and will contribute to the economy of Nigde. While attracting people to here, these resources will also be important therapeutic and recreational places by curing many diseases. This study determines the importance of Narligol’s thermal tourism, promotes Nargol in terms of tourism geography, and also contributes to the development of population living around Nargol.

Key Words: Tourism Values, Health Tourism, Nargol and Thermalism


Tam metin:

PDF