Cilt 1, Sayı 1 (2011)

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi ISSN: 1303-8281, Yıl:1 Sayı:1 (Temmuz-2011)

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ E-DERGİSİ

Editör Yazısı

 

T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 27 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Eğitimdeki 25 yılık deneyimiyle finans sektörüne Yüksek Lisans ve Doktora diplomalı uzman yetiştiren Türkiye'de alanında ilk Enstitü’dür. Enstitümüz, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile birlikte her yıl düzenlemiş olduğu ve geleneksel hale gelen Uluslararası Finans Sempozyumu ile akademik literatüre ve ekonomiye fayda sağlamayı hedeflediği çalışmalarına “Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi (E-Journal of Banking and Insurance Institute)”ni de katmıştır.

 

“Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi” özellikle ekonomi, finans, bankacılık, sermaye piyasası ve borsa, sigortacılık ve aktüerya alanlarında özgün ve nitelikli çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.  Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda en az iki defa çıkarılacaktır.

 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi’nin yapılacak akademik çalışmalara ve literatüre katkıda bulunmasını temenni eder, saygılar sunarım.

 

 

Prof.Dr. Cemal İBİŞ

Editör

İçindekiler

Makaleler

UCITS, SERBEST FONLAR VE TÜREV ÜRÜNLER: RİSK VE SEKTÖRE KATKILARI PDF
Fulya GÜRBÜZ KOCABALKAN
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ: RİSK MATRİSİ UYGULAMASI PDF
Ahmet YARIZ
ÇALIŞILAN DEPARTMANIN KREDİ DERECELENDİRMEYE ETKİSİ VE TÜRKİYE KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Tiğinçe OKTAR, Mehmet YEŞİLYAPRAK
TÜRKİYE’DE KURULAN HEDGE FONLAR VE PERFORMANS ANALİZİ UYGULAMASI PDF
Gulcan Cagil, Seyyed Rouhollah HOSSEİNİ
BİR FİNANSAL ÜRÜN OLARAK KÜLÇE ALTINDA VERGİ İSTİSNASI PDF
İlhami ÖZTÜRK, Osman SARAÇ


ISSN: 1303-8281