Cilt 41, Sayı 41 (2015)

İçindekiler

Makaleler

Öğretmen Adaylarının Teknolojinin Doğasına Yönelik Görüşlerinin Gelişiminde Gazete Haberlerinin Kullanımı PDF
Fatih AYDIN, Sedat KARAÇAM
Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi PDF
Mukadder BOYDAK ÖZAN, Gönül ŞENER
Dinamik Geometri Yazılımı Etkinliklerinin Öğrenci Performansları Bağlamında İncelenmesi: Analitik Düzlemde Doğru Denklemleri PDF
Ali DELİCE, Gökhan KARAASLAN
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında ve Öğretmen Adaylarının Görüşlerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Yeri PDF
Kerem ÇOLAK, Selahattin KAYMAKCI, Mehmet AKPINAR
İlköğretim Okullarında Uygulanan Stratejik Planlamanın Yönetici-Öğretmen Görüşleri ve İzleme Raporlarına Göre Değerlendirilmesi PDF
Necmi GÖKYER, Muhammed ZİNCİRLİ
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Görüş ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Lütfü İLGAR, Şengül İLGAR, Nihat TOPAÇ
Felsefe Öğrencilerinin Ürün Dosyası Değerlendirme Yöntemine İlişkin Algıları PDF
Fazilet KARAKUŞ
Kavramsal Değişim Pedagojileri ile Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: “Kuyruklu Yıldız”, “Yıldız Kayması” Ve “Meteor” Örneği PDF
Tülay Şenel ÇORUHLU, Salih ÇEPNİ
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğrencilerin Zorba Davranışlara Başvurma Düzeyleri ve Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi PDF
Nurcan ÜSTÜNDAĞ ŞENER, Murat BAŞAR, Buket ŞEN, Ahmet GÖNCÜ
Kitap İncelemesi: Okul ve Aile İlişkileri: Birlikte Çalışan Öğretmenler ve Ebeveynler PDF
Derya ERYİĞİT


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------