Cilt 28, Sayı 28 (2008)

İçindekiler

Makaleler

Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Süleyman AVCI, Münire ERDEN
Temel Dil Becerilerinin Fen Öğretimindeki Önemi ile İlgili Bir Araştırma PDF
Elif BENZER, Fatma ŞAHİN
Piyano Dersi Programının Müzik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi PDF
Jale DENİZ
Alternatif Okulların Felsefî Temelleri ile İlgili Sınıflandırma Çalışması PDF
Muhsin HESAPÇIOĞLU, Selma DÜNDAR
Bilişsel-Yaşantısal Benlik Teorisi ve Yapılandırmacı Düşünce PDF
Seval iMAMOĞLU
2004 Yılı İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı’na İlişkin Veli Görüşleri PDF
Yücel KABAPINAR, Cemil ÖZTÜRK, Emir HERSAN
Müzik Öğretmenliği Programlarında Görevli Piyano Öğretim Elemanlarının Müzik Alan Bilgisi`nin Derse Aktarımına İlişkin Görüş, Planlama ve Uygulamaları: Bir Üniversite Örneği PDF
Can KAHRAMANSOY, Nesrin KALYONCU
Seçmeli Bilgisayar Dersi Öğretim Programının Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi Açısından Değerlendirilmesi1 PDF
Nesrin ÖZDENER, Fatma CÜRE
Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması PDF
Ayşin SATAN, Adnan KULAKSIZOĞLU
Odak Grup Görüşmeleri ve Sosyal Temsiller Kuramı PDF
Tuna ŞAHSUVAROĞLU, Halil EKŞİ
Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutumun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi1 PDF
Ayfer KÖROĞLU YILDIZ, Müge AKBAĞ


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------