Cilt 31, Sayı 31 (2010)

İçindekiler

Makaleler

Sınava Hazırlık Biçiminin Farklı Sınav Türlerinde Ölçülen Matematik Sınav Başarı Düzeylerine Etkisi The Influence of Exam Preparation Styles on Achievement Levels Measured By Different Types of Exams PDF
Emin AYDIN
Velilerin Okul İmajına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Review of Parents’ Perceptions in Relation with School Image PDF
Ayşen BAKİOĞLU, Murat BAHÇECİ
Matematik Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Anlattıkları Derslerin Niteliği Character of Mathematics Student Teachers’ Lecturing In the Schools PDF
Savaş BAŞTÜRK
Fakülte-Okul İşbirliği Modelinin Değerlendirilmesi: Uygulama Öğretmenlerinin Görüşleri Evaluation of Faculty-School Partnership Model: Mentor Teachers’ Perspectives PDF
Mustafa ÇAKIR, Feral OGAN BEKİROĞLU, Serhat İREZ, Ajda KAHVECİ, Hayati ŞEKER
Geometri Problemlerinin Çözüm Süreçlerinde Görselleme Becerilerinin İncelenmesi: Ek Çizimler Investigation of Visualization Ability in Geometry Problem Solving Process: Auxiliary Drawings PDF
Ali DELİCE, Eyüp SEVİMLİ
Osmanlı Devleti’nde Tüccar Kaptan Yetiştirme Çabaları Efforts in the Ottoman Empire Towards Raising Trader Master PDF
Arzu M. NURDOĞAN
Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Adaptation of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire to Turkish: Validity and Reliability Studies PDF
Oya ONAT, Mustafa OTRAR
Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarılarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisi Impact of the Use of Learning Strategies in Piano Education on Students’ Achievement and Metacognitive Awareness PDF
Hamit YOKUŞ
Üstbilişin Gitar Performans Başarısına Etkisi Impact of Metacognition on Guitar Performance Achievement PDF
Tuba YOKUŞ
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Sırasındaki Öğretmen Rollerinin Değerlendirilmesi The Assessment of Teacher Role of Pre-Service Science Teachers during the Class of Teaching Practice PDF
Mehtap YURDATAPAN


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------