ÖZ - ERİŞİMDE DENEME BAĞIMSIZ KENDİGÜDÜMLÜ ÖĞRENİMDE MODEL GELİŞTİRME VE UYGULAMA

Leyla ILGIN
515 160

Öz


İngilizce ile ilgili en önemli sorun, bu dili yıllarca öğrenmeğe çalışan kişilerin, sınırlı kullanım koşulları nedeni ile yetersiz kalmalarıdır. Başlangıç düzeyini aşmış, olumsuz deneyimler ile öğretime ara vermiş ya da yeterli düzeye erişemediğinden bu işten bezmiş pek çok kişi, zaman içinde, gereksinimdoğduğundan, ancak sınıf içinde bir öğretici tarafından öğretileceği inancı ile "temel sağlam olsun" diye öğretime yeniden başlamak zorunda kalmaktadır.

Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------