2004 Yılı İlköğretim Fen ve Teknoloji Programı ile İlgili 2005-2010 Yılları Arasındaki Tezlerin İncelenmesi

Yılmaz ÇAKICI, Gökhan ILGAZ
890 530

Öz


Bu çalışmanın amacı, 2004-2005 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan Fen ve Teknoloji programı ile ilgili tez çalışmalarının incelenmesidir. Çalışmada 2005-2010 yılları arasında tamamlanan 35 yüksek lisans tezi ile 1 doktora tezi incelenmiştir. Kullanılan yöntem doküman analizidir. Araştırma bulguları dört temel başlık altında sunulmuştur: (a) yazar ve danışman dağılımları, (b) sınıf düzeyi, (c) kullanılan model ve yöntem ve (d) konular ve alt konular. Yapılan analizler, tezlerin büyük çoğunluğunun bayan öğrenciler tarafından yapılmasına karşılık danışmanların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu ortaya koymuştur. Sınıf düzeyi ile ilgili olarak, tez çalışmalarının genel olarak ilköğretimin 4. ve 5. sınıflarına yönelik olduğu görülmüştür. Tezlerde kullanılan metot konusunda, tarama modelindeki araştırmaların oranının (%94.4) çok fazla olduğu belirlenmiştir. Yöntem konusunda ise nicel araştırmaların nitel araştırmalara oranla hala çok daha fazla olduğu görülmektedir. Tez konuları incelendiğinde, en çok öğretmen görüşlerine odaklanıldığı belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------