ÖZEL EĞİTİM GRUPLANMASINA FARKLI BİR YAKLAŞIM İÇİN ÖN ÇALIŞMA

Bülent MADİ
601 97

Öz


Beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocuklara verilen eğitime "özel eğitim" adı verilir.

Gerek özel eğitimle ilgili özerk akademik kurallarda, gerek bakanlıklara bağlı özürlüler ve özel eğitimle ilgili çalışan birimlerde, gerekse üniversitelerin özel eğitimle ilgili bilim dallarının literatüründe, özel eğitimin gruplandırılması için değişik kavramlardan yola çıkılmaktadır. Bazen bu durum, bazı bilim dallarının birlikte çalışmasında, yabancı literatürün takibinde anlaşılırlığı güçleştirmektedir. 


Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------