TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Etem LEVENT
677 248

Öz


Toplumların kalkınmasında etkili bir araç olan eğitim alanına, hükümetlerimiz yıllardan beri büyük önem vermişler ve bu alana önemli sayılabilecek kaynak ayırmışlardır. Özellikle 1960'lı yıllarda başlayan planlı dönemde, eğitim sektörüne yapılan yatırımlarda ciddi artışlar kaydedilmiştir. Ancak, bu yatırımların verimli alanlara yönlendirilebilmesi, rasyonel olarak kullanılması, büyük ölçüde eğitim yöneticilerinin yeterlik ve niteliğine bağlıdır. Bir başka ifadeyle, eğitim sisteminin etkililiği, yöneticilerin nitelikleriyle doğru orantılıdır. 


Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------