Ekolojik Bakış Açısı ve Sosyal Kapital Kuram Çerçevesinde Öğrencilerin İlk Okuma Yazma Becerilerinin İncelenmesi An Investigation of Initial Literacy Skills of First Grade Students from the Ecological Perspective and Social Capital Theory

Selda OBALAR, Sefer ADA
801 455

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerini ekolojik bakış açısı ve sosyal kapital kuram çerçevesinde incelemektir. Araştırmanın örneklemini 304 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modelinde yapılmıştır.

Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------