İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışlarına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları

Tokay GEDİKOĞLU, Sevilay ŞAHİN, Özlem BÜYÜKELBAŞI
979 307

Öz


Örgütsel kültürün örgütsel etkililik açısından temel bir faktör olarak görülmesi, liderlik alanında da kültürel liderlik kuramının gelişmesini sağlamıştır. Kültürel bir lider olarak okul yöneticisi, okul kültüründeki mevcut değerleri en iyi şekilde yorumlayıp sunmaya çalışırken, bir yandan da bu kültürel değerlerin kamu yararı adına bekçiliğini yapmak zorundadır. Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin algılamaları doğrultusunda yöneticilerin kültürel liderlik davranışlarını gerçekleştirme düzeyini saptamaktır. Araştırma, 58 yönetici, 200 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, okul yöneticileri, yeterli düzeyde kültürel liderlik davranışlarını sergiledikleri görüşündeyken, öğretmenler anılan davranışların gerçekleştirilmesinde  yöneticilerini yetersiz bulmuşlardır.


Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------