Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Uygulanan Bir Anketin Değerlendirilmesi

Adil ÇAĞLAR
451 86

Öz


Yükseköğretim Yasasına göre yükseköğretimin amaçlarından biri "beden, zihin, ruh, ahlak duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bireyler yetiştirmektedir" (md 4/7).

Tam metin:

PDF
Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerce de taranacaktır:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------