Sosyal ve Beşeri Bilimler


21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal araştırmalar Dergisi, hedef olarak belirlemiş olduğu akademik alanda bilimsel hayata, akademisyenlere ve eğitim çalışanlarına ürettikleri bilimsel değerleri hedef kitlelerine ulaştırarak; ulusal ve uluslararası çalışmaların gerek ülkemizde gerek dünya da amacına ulaşması için kurulmuştur.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

<font size="small">MUKADDİME MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ</font>

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergide Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı programların alanlarında yazılmış özgün, derleme ve bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

 Akademik Araştırmalar  ve Çalışmalar Dergisi'ne hoş geldiniz...

Dergimiz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi tarafından 2009 yılından itibaren her yıl Mayıs ve Kasım  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

 

 İndeksler: Dergimiz, IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex veritabanlarında taranmaktadır.


 

Welcome to Journal of Academic Researches and Studies

Our Journal, a scientific peer reviewed one, has been published by the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Kilis 7 Aralik University at least twice in a year, May and November since 2009. Applied, institutional, theoretical works along with analysis and definitive, qualitative and quantitative researches in relation to Economics, Business and Management disciplines could take places in the journal.

The main goal of Journal of Academic Research and Studies is comprise a scientific platform for academics who desire to share their knowledge, notions, findings and researches with colleagues while contributing in the named disciplines in national and international level.


 Indexing: Our Journal is indexed by IndexCopernicus, Cabell's International, International Scientific Indexing (ISI), CiteFactor, BASE, Advanced Science Index, JIFACTOR, DAIJ, OAJI, Scientific Indexing Services (SIS), Research Bible, InfoBase Index, Electronik Journals Library, ESJI, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi (TEI), ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, Acarindex.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Akademik Hassasiyetler

        

        SOSYAL BİLİMLER ALANINDA YAYIN YAPAN "AKADEMİK HASSASİYETLER DERGİSİ" AKADEMİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN ENTELLEKTÜEL BİR DÜŞÜNCE PLATFORMUDUR.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik Kaynak

HAKEMLİ ALTI AYLIK EDEBİYAT VE DİL ARAŞTIRMALARI DERGSİ/ACADEMİCAL SOURCE

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik İncelemeler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

AKADEMİK SANAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

AKDENIZ SANAT DERGİSİ

Akdeniz Sanat Dergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınıdır.

Akdeniz-Sanat Dergisi'nin amacı sanat- tasarım alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve birikimlerini içeren çalışmaları paylaşmalarına olanak sağlamaktır. Akdeniz-Sanat Dergisi' ne gönderilecek yazıların; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmamış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olması şartı aranır.

Makalelerin Akdeniz- Sanat Dergisi'nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilir.

Akdeniz-Sanat Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez olmak üzere Mart ve Kasım aylarında yayımlanır.


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi (ALEG), Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Ocak ve Ağustos aylarında olmak üzere senede 2 sayı yayımlanır. ALEG, alan eğitimine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal veya uluslararası düzeyle bilimsel nitelikteki tüm özgün çalışmalara açıktır.
ÖRNEK MAKALE ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Alphanumeric Journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal is an international academic refereed journal that published biannually.

Alphanumeric Journal is indexed by;

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alternatives :Turkish Journal Of International Relations

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derleme ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ISSN:2147-6020), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Journal Of Educational Sciences International

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde 1990 yılından bu yana turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide, sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe,  eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri ve güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergimiz JIF (The Journals Impact Factor), CiteFactor (Academic Scientific Journals), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), OAJI (Open Academic Journals Index), UIF (Universal Impact Factor) InfoBase Index, CrossRef DOI (Digital Object Identifier), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), TEİ (Türk Eğitim İndeksi), İSAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi),IIJIF (International Innovative Journal Impact Factor), Google Scholar tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmakta ve makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anka E-Dergi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Özel Eğitim Dergisi ( E-ISSN 2149-8261), Ankara Üniversitesi'nin bir yayın organıdır. Dergide özel eğitim alanında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

Dergi Adı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
Yayıncı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Sahibi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Periyot:Yılda İki
Dil:Türkçe
Boyut:18
Sorumlu:Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Editörler:Prof.Dr.Mesut ÇAPA
ISSN:1303-5290
Yayın İdare Kurulu:Prof.Dr.Mesut ÇAPA, Prof.Dr.Bige SÜKAN, Doç.Dr.Hakan UZUN, Yrd.Doç.Dr.Sedef BULUT, Yrd.Doç.Dr.Necdet AYSAL
Danışma Kurulu:Prof.Dr.Tülay Alim BARAN (Yeditepe Üniversitesi), Prof.Dr.Recep BOZTEMUR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof.Dr.Fevzi DEMİR (Mersin Üniversitesi), Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi), Prof.Dr.Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Yazışma Adresi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Gümüşdere Yerleşkesi Fatih Caddesi No:33 06280 Keçiören/ANKARA
Telefon:(0312 316 62 69
Faks:(0312) 316 91 31
E-Posta:tite@ ankara.edu.tr
DOI Ön Eki:10.1501/ Tite

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Art-e Sanat Dergisi

ISSN 1308-2698 // Kasım-Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 31 Ekim,
Mayıs-Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 30 Nisan'dır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ART-SANAT

                           ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ

Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon

Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year. 

Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir. 

INDEXES/İNDEKSLER

                            The Art-Sanat Journal is indexed by the Akademik Araştırmalar Index (Acar index),  the   Arastirmax, the ASOS Index ,the EBSCO,  the International Medieval Bibliography (IMB),  the Islamic World Science Citation Center (ISC), the JournalTOCs , the ResearchBib and the Türk Eğitim Index (TEI)

                            Art-Sanat Dergisi, Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  EBSCOInternational Medieval Bibliography (IMB)Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCsResearchBib ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından indekslenmektedir.  

PUBLICATION PLACE YAYIN YERİ

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index

 

ANNOUNCEMENT/DUYURU 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 15 haziran 2016 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili makalelerin ve yazıların (çeviri, haber, tanıtım...) kabul edileceği uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2016 yılının temmuz ayında yayınlanacaktır.

 

PARTNER/ORTAK

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan uluslararası Art-Sanat Dergisi (Art-Sanat Journal), 8-10 Ekim 2015 tarihinde üçüncüsü düzenlenmiş olan HISART/III. History of Art Conference'nın (3. Sanat Tarihi Konferansı) dergi ortağıdır. Konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar Art-Sanat Dergisinde yayınlanacaktır.

HISTART '15 / III. History of Art Conference 

PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  “Art – Sanat”  isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler, bildiriler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) kabul edilmektedir. Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, haber, tanıtım...) derginin e-mail adresine veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler;Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

 

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR 

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems) 

 Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)  

 Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems) 

 İLETİŞİM/ CONTACT

artsanatjournal@gmail.com (e-mail)

ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://artsanatjournal.art-archaeology.org (web)

http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html (web)

Facebook

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)

+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72

YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fikret Turan

DERGİ KURUCUSU/ FOUNDER OF JOURNAL

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

EDİTÖRLER / EDITORS

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/ EDITOR IN CHIEF

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü

E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü

GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

İNGİLİZCE REDAKSİYON/ ENGLISH REDACTION

Arş. Gör. Nazlı Miraç Ümit

RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE

Şef Gülcan Balcı Başkaya

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Fikret Turan,

Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli, rd. Doç. Dr. Csilla Balogh, Yrd. Doç. Dr. Kadriye F. Vardar,

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü, Arş. Gör. Nazlı Miraç Ümit

HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD 

Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Günkut Akın,

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu,

Doç. Dr. Gönül Uzelli, Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli, Doç. Dr. İnci Yakut,Doç. Dr. Mehmet Üstünipek, Doç. Dr. Sedef Çokay-Kepçe,

Doç. Dr. Şevket Dönmez,Doç. Dr. Ufuk Kocabaş, Yrd.Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Alev Erkmen Özhekim,

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tiryaki, Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı,  Yrd. Doç. Dr. Csilla Balogh, Yrd. Doç. Dr. Emine Naza Dönmez,

Yrd. Doç. Dr. Filiz Adıgüzel Toprak,Yrd.Doç.Dr.Görkem Kutluer, Yrd.DoçDr.Gülberk Bilecik,Yrd.Doç.Dr.Hatice Günseli Demirkol,

Yrd.Doç.Dr.Işıl Özsait Kocabaş,Yrd.Doç.Dr.Kadriye Figen Vardar, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fevzi Uğuryol, Yrd.Doç.Dr. Meltem Gündoğdu,

Yrd.Doç.Dr. Seda Ayvazoğlu, Yrd. Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı, Öğr. Gör. Elif Varol Ergen, Arş. Gör. Dr. Hande Günözü,

Uzman Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz, Dr. Kazim Abdullaev, Uzman Gülseren Dikilitaş, Uzman Seda Tulgar, Okt. Lola Kadirova Kızıl, Okt. Ramazan Yılmaz

  

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artium

ARTiUM (ISSN : 2147-6683), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nin hakemli bir yayın organıdır. ARTiUM, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı bilim dallarının yanı sıra insan-çevre ilişkileri, tasarım ve yapım konularında araştırma makalelerini, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayınlar.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ'NE HOŞ GELDİNİZ

Dergimiz, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından 2015 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez yayımlanan hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide sosyal bilimlerin her  alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Artvin Çoruh ÜniversitesiUluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

İndeksler: Dergimizin veri tabanlarında taranması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ASIA MINOR STUDIES

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir.

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco,Ceeol, CopernicusDrji, InfoBase, Asos, Akademikdizin ve Araştırmax gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan tüm makalelere  DOİ numarası verilmektedir.

Dr. Serhat KUZUCU : 0533 493 8811                      Dr. M. Ali YILDIRIM: 505 664 2412

asiaminorstudies@hotmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Dergisi

ISSN: 1302-7549

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

ISSN:1302-2938

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi amblemi yanında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi amblemi olmalı

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • DOAJ
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk İletişim Dergisi

Atatürk İletişim Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki defa yayınlanır. Yayın ilkeleri konusunda ayrıntılara 'Site Hakkında' menüsü altından ulaşılabılır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Avrasya İncelemeleri Dergisi

AVİD Ulusal ve Uluslararası İndekslere Kabul Edilmiştir

Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies (AVİD)’in Index Islamicus, Research Bible (Academic Research Index)Social Science Research Network (SSRN) ve Türk Eğitim İndeksi (TEİ) gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranmaya başlanmış olduğunu bildirmekten mutluluk duymaktayız. Index Islamicus tarafından resmen bildirilen kabul, gelecek aydan itibaren internet sayfası üzerinden ilan edilecektir.

TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ, Ulrich's Web ve EBSCO isimli indekslere ise başvurular tamamlanmış olup, izleme ve onay süreci devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü tarafından yılda iki defa hakemli olarak yayınlanmakta olan dergimizde Türkçe, İngilizce veya Rusça olarak yazılmış makale yayınlanmaktadır. AVİD’de makale yayınlamak isteyen akademisyen ve araştırmacılar yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış makalelerini avid.dergi@gmail.com  mail adresine gönderebilirler.

AVİD yazım kuralları için lütfen tıklayınız.

Makale gönderimi ve yayın süreci ile ilgili her türlü iletişim avid.dergi@gmail.com adresi üzerinden sağlanmaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

We are happy to inform you that Journal of Eurasian Studies (AVİD) has been indexed by four international indexes: Index Islamicus, Research Bible (Academic Research Index)Social Science Research Network (SSRN) and Türk Eğitim İndeksi (TEİ) . Journal will be listed on the Index Islamicus web page starting next month.

AVİD will be indexed soon by other national and international indexes such as TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ, Ulrich's Web and EBSCO.

Journal of Eurasian Studies (AVİD) is a refereed academic journal published biannually by the Institute of Eurasia Istanbul University. AVİD accept articles written in Turkish, English or Russian language only. If you would like to publish an article on AVID please send your manuscript via e-mail: avid.dergi@gmail.com

For manuscript rules please visit: Manuscript rules

Yours Sincerely.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından basılı materyal ve e-dergi olarak yayınlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı hakemli, bilimsel bir dergidir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli ulusal bir dergidir. Dergide özgün bilimsel araştırmalar ve derlemeler yayınlanır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Bankacılar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Bu dergide makale yayımlatmak veya hakem sürecini başlatmak için herhangi bir ücret talep edilmez.

This journal does not require any charges during publication or review process of articles. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi  6 ayda bir yayınlanan ULAKBİM DERGİ PARK ve EBSCO alan endeksleri tarafından taranan bilimsel hakemli bir dergidir.

Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, beş yılı aşkın bir süredir düzenli olarak yayın yapan hakemli bir dergidir. Dergimizde eğitimin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilir. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi'nin temel amacı; eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beşeri Bilimler ve Güzel Sanatlar

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilge Strateji

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilimname: Düşünce Platformu

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
ISSN: 2147-5679

Sahibi / Owner
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

Yazı İşleri Müdürü / Editor In Chief
Öğr. Gör. Murat VAROL

Editörler / Editors
Yrd. Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN
Öğr. Gör. Murat VAROL

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu
Editorial Board and Advisory Board

Prof. Dr. Abdulaziz BEKİ
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Abdulaziz HATİP
Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ
Prof. Dr. Mehmet BARCA
Prof. Dr. Abdullah ÖNALAN
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK
Doç. Dr. Abdurrahman ADAK
Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ
Doç. Dr. Mustafa KIRKIZ
Doç. Dr. Ousama EKHTIAR
Doç. Dr. Orhan BAŞARAN
Doç. Dr. Abdullah KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi TİMURTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA
Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Emanullah POLAT
Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK
Arş. Yazar Zeynel Abidin ZINAR

 

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli bir dergi olup altı ayda bir, yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Zazaca ve Kürtçe alanında akademik nitelik taşıyan çalışmalara yer verilmektedir.

Türkçe, Zazaca, Kürtçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça olmak üzere 7 farklı dilde gönderilen makalelere yer verilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ

İşlemler:

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanır. Bu alanlar arasında eğitimde psikolojik hizmetler ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık; erken çocukluk ya da okul-öncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitim yönetimi, denetimi, felsefesi, tarihi ve politikaları; fen bilimleri ve matematik eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim; eğitimde kullanılan ölçme, değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme yer alır.

Dergide American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Tüm yazılar APA yayım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak editöre (haznedab@boun.edu.tr) gönderilmelidir.  Yazı göndermede izlenmesi gereken kurallarahttp://dergipark.ulakbim.gov.tr/buje/about/submissions adresinden ulaşabilirsiniz.


Derginin Sorumlu Sahibi

Prof. Dr. Emine Erktin, Eğitim Fakültesi Dekanı, Boğaziçi Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan Baki, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali Baykal, Bahçeşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Giray Berberoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Kathy Cabe Trundle, North Carolina State Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. Seran Doğançay-Aktuna Southern Illinois Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Athanasios Gagatsis, Cyprus Üniversitesi, Nicosia, KIBRIS

Prof. Dr. Samuel T. Gladding, Wake Forest Üniversitesi, ABD

Prof. Dr. Allen E. Ivey, Massachusetts Üniversitesi, Amherst, ABD

Prof. Dr. Gabriele Kaiser, Hamburg Üniversitesi, ALMANYA

Prof. Dr. Kirsti Lonka, Helsinki Üniversitesi, FİNLANDİYA

Prof. Dr. Fadia Nasser-Abu Alhija, Tel Aviv Üniversitesi, İSRAİL

Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Burhan Öğüt, American Institutes for Research, ABD

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Prof. Dr. David Williamson Shaffer, Wisconsin Üniversitesi, Madison, ABD

Prof. Dr. Güzver Yıldıran, Boğaziçi Üniversitesi, TÜRKİYE

 

Editör

Prof. Dr. Belma Haznedar, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye, bujed@boun.edu.tr

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşenur Toğrol, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Adadan, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Sumru Akcan, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Özel, İlköğretim Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Diler Öner, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Akmehmet-Şekerler, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sibel Tatar, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

 

İngilizce Metin Düzeltmeni

Dr. Judy Monthie-Doyum, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi.

 

İletişim için

Prof. Dr. Belma Haznedar, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye.
Tel: (212) 359 69 03 Faks: (212) 257 50 36
e-posta: haznedab@boun.edu.tr)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Arts and Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

                              HAKKIMIZDA 

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844 

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796                 E-ISSN: 2146-2844 

Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Coğrafya Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Cumhuriyet Eğitim Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayınıdır.

Editör
Doç.Dr. Fatih M. Dervişoğlu
Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
TR-58140 SİVAS / TÜRKİYE

Telefon: +346 2191010 / 1880
Faks: +346 2191224
E-posta: cuefdergi@gmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.   Dergi daha önce ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 (Mayıs-Kasım) kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (CÜİFD)

Dergimizde "Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din/İslam Araştırmaları" alanında hazırlanan akademik makaleler yayimlanir:

Temel İslam Bilimleri:  Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı; Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık; İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki; Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.

*  CÜİFD, yılda 2 defa  (15 Haziran ve 15 Aralık) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan akademik bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, ez iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergimizin "Yayın İlkeleri" ile "Yazım ve Atıf Kuralları" hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için "Yazar  Rehberi"ni  bilgisayarınıza indirebilirsiniz


DİKKAT:  

Dergimizin 15 Haziran 2016 tarihinde online ve matbu olarak yayımlanacak olan 20. cilt 1. sayısı için makale kabul süresi 15 Nisan 2016 itibari ile sona ermiştir.

15 Aralık 2016 tarihinde yayımlanacak 20. cilt 2. sayısı için makale kabulünü, 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren GOV.TR uzantılı YENİ WEB sayfasından başlayacaktır.

HAZIRLIKLARI DEVAM EDEN YENİ SAYFAMIZ: http://cumhuriyet-universitesi.dergipark.gov.tr/cumuilah

*  15 Haziran 2016 tarihinde yayımlanacak 20/1. sayıdan itibaren HAKEMDEN GEÇEN makalere ait en az 750 kelimeden oluşan TÜRKÇE VE İNGİLİZCE özet hazırlanması talep edilecektir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Current Research in Education

Current Research in Education Dergisi eğitim bilimleri alanında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.aizonia.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

2015 yılı dergi istatistikleri:

Kabul oranı: %54

Değerlendirme süresi (gün): 64

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 37

Current Research in Education dergisi 2. sayısını incelemek için linki tıklayınız  PDF

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Current Research in Social Sciences

Current Research in Social Science, dil bilim, edebiyat ve tarih alanlarında nitelikli makale ve derlemelerin yer aldığı uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir ve dergi yılda 3 kez yayınlanmaktadır.

2015 yılı dergi istatistikleri:

Kabul oranı: %67

Değerlendirme süresi (gün): 20 

Yayınlanmaya kadar geçen süre (gün): 43 


Current Research in Social Sciences dergisinin 2. Cilt 2. Sayısı Çin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalara yer verecektir.

Sayı Editörü: Prof. Dr. Bülent OKAY

                 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

                 Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 

                 Sinoloji Anabilim Dalı Başkanı

Makalelerin son gönderim tarihi: 31.01.2016

2. cilt 1. sayıyı incelemek için linki tıklayınız  PDF

1. cilt 3. sayıyı incelemek için linki tıklayınız  PDF

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dergi Karadeniz

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dil Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, tüm düzeylerde anadili ve yabancı/ikinci dil eğitimi ve öğretimi;genel/uygulamalı dilbilim ve Türkoloji ile ilgili makaleler yayımlayarak akademik alanın gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda dergiye dil eğitimi ve dil araştırmalarıyla ilgili her konuda Türkçe ya da İngilizce olarak yazılmış kuramsal ve uygulamalı, özgün ve bilimsel çalışmalar gönderilebilir. Çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz, SIS, ResearchBib, The Linguist List, and PBN (Polska Bibliografia Naukowa) tarafından dizinlen/listelenmektedir. 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dil ve Edebiyat Dergisi

                                Yılda iki kez

(Ocak-Temmuz)

yayınlanır.

 

Published biannually

(January-July)

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

hakemli bir dergidir.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is a refereed journal.

 

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi

MLA International Bibliography ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

 

Mersin University Journal of Linguistics and Literature

is indexed by MLA International Bibliography and EBSCO.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dilbilim Araştırmaları Dergisi

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1990 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan akademik bir dergidir. Yılda iki sayı yayınlamaktadır. 

Derginin temel hedefi, Türkiye’deki dilbilim çalışmalarının gelişimine destek olmak ve çağdaş dilbilim ilkeleri doğrultusunda nitelikli dilbilim çalışmalarını özendirmektir. Dergi, dilbilimcilerin dikkatini çekecek ve geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel konuların tanıtımını ve bu konularda bir tartışma ortamı yaratmayı da amaçlamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, dergiye öncelikli olarak Türkçe ve diğer Türk dilleriyle ilgili olan, karşılaştırmalı, tanımlamalı, kuramsal ve uygulamalı, Türkçe ya da İngilizce olarak kaleme alınmış araştırma yazıları gönderilebilir. Dergi aynı zamanda Avrasya ve dünyadaki tehlike altındaki dillerle ilgili çalışmalara da yer vermeyi hedefler. Dergiye gönderilen yazılarda aranan temel özellik, bilim geleneklerine uygunluk ve özgünlüktür. Yayımlanacak yazılarda belirli bir dilbilim alanı ya da kuramına bağlı olma koşulu aranmamaktadır.

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ hakemli bir yayındır.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), Linguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), MLA International Bibiliography, Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory) ve EBSCOhost'un konuyla ilgili veritabanlarına dahil edilmiştir. 

 

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (Journal of Linguistics Research) is an academic journal that has been published since 1990. It is published biannually. 

The main goal of the journal is to support the development of research in general linguistics in Turkey by encouraging contributions of high scientific quality. The journal also invites contributions on issues pertaining to various aspects of language that would be of interest to a broad range of readers and aims to be a platform of discussion on such topics. 

Dilbilim Araştırmaları Dergisi is mainly but not exclusively devoted to problems of contemporary linguistics in Turkish and other Turkic languages. It also welcomes work on endangered languages in EuroAsia or elsewhere in the world. It publishes papers written in Turkish or English both in theoretical and applied linguistics. The only criteria for the selection of papers for publication is originality and scholarly standing. The journal does not require a particular theoretical orientation and it does not commit itself to a specific area of linguistics.

DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ is a peer-reviewed journal.

Dilbilim Araştırmaları Dergisi is indexed/included in TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), Linguistic Bibliography Online (Brill Bibliographies), MLA International Bibiliography, Ulrich's (UlrichsWeb Global Serials Directory) and EBSCOhost (relevant databases). 


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dini Araştırmalar

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 2009 yılından beri yayınlanmaktadır. Dergide orjinal ve akademik makalelere yer verilmektedir. Yayın konuları, deniz işletmeciliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, lojistik, lojistik mühendisliği, ulaştırma, ve denizcilik ile ilgili alanları kapsamaktadır.

Denizcilik Fakültesi Dergisi, uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından dizinlenmektedir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir.  Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanmaktadır.

Denizcilik Fakültesi Dergisi (Maritime Faculty Journal; ISSN: 1309-4246, E-ISSN: 2458-9942), basılı ve elektronik ortamda yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez basılı ve elektronik olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı bilimsel etik çerçevesinde sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Açık erişimli olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanır. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global Serials DirectoryEBSCOhost-Online Research Databases, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Academic Journals Database, SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini veri tabanlarında taranmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından akademik dergilerin bir araya getirildiği DergiPark projesine 2014 yılında dahil olarak elektronik ortamda makale kabulü ve değerlendirmesine geçen dergide 16. Cilt 3. Sayısından itibaren makaleler DOI numarası ile yayımlanmaktadır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Doğu Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır.

Dergimiz, yayın hayatına Ocak 1999'da başlamış olup sosyal bilimler alanında özgün katkılar sağlayan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.  

Dergimiz yılda 4 kez olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanmakta olup, EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve ASOS Index'de yer alan uluslararası hakemli bir dergidir. 

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli soyal bilimler  dergisidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Education Reform Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Education Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Educational Studies in Engineering - An International Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Eğitim Dergisi

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Dergimiz temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Not. 

Dergimiz 2015 yılından itibaren ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

2016 yılında itibaren yayınlanacak  makalelerde, İngilizce geniş özet istenecektir.

 

Sahibi
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Alan Editörleri
Doç. Dr. Esin ŞAHİN PEKMEZ
Yrd. Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ
Yrd. Doç. Dr. Tarık KIŞLA
 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi uluslararası ilişkiler, ekonomi ve işletma alanında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara hitap eden ve ilgili alanlarda politika ve uygulama araştırmalarına yer veren bir dergidir. Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

EKEV Akademi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, hakemli statüde olup yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Dergi, daha çok ekonometri ve istatistiğin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını basmayı hedeflese de güncel ve kapsamlı literatür araştırmaları da dergide yer bulabilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Electronic Journal of Education Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi

 

ELECTRONİC JOURNAL OF OCCUPATIONAL IMPROVEMENT and RESEARCH 2015 Cilt 3 Sayı 1

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eleştirel Bakış Dergisi (Journal of Critical Analysis)

Eleştirel Bakış Dergisi (Journal of Critical Analysis)

Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

www.elestirelbakis.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Entelekya Logico-metaphysical Review

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yılda iki kez yayınlanan, hakemli, ULAKBİM ve EconLit veritabanlarında indekslenen bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erciyes İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

ERCİYES SANAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erdem

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, spor psikolojisi, hareket ve antrenman bilimi, fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk, spor yönetimi ve rekreasyon, eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, eğitim felsefesi, müzik eğitimi, erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, kimya eğitimi, fizik eğitimi, sosyal bilimler, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkin eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, resim eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, eğitim yönetimi-denetimi-planlaması ve ekonomisi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretim, mesleki ve teknik eğitim, halk eğitimi, yaşam boyu öğrenme, eğitim hukuku, eğitim ekonomisi, eğitim tarihi, eğitim felsefesi, öğretim süreçleri, eğitimde araştırma yöntemleri, sosyal bilgiler eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi alanlarında özgün bilimsel araştırmaları yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan hakemli bir dergidir. Haziran sayısı için son başvuru tarihi 1 Mart, Aralık sayısı için son başvuru tarihi 1 Ekim'dir.

Editörler

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirin.

 

Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN:2148-7758

e-ISSN:2148-7510

 

Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 

 

 

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerde de taranacaktır.

 

 

 

Open Access Journals Search Engine (OAJSE)

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Sahibi  Doç. Dr. Ayhan DÖNER;  sorumlu müdürü Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesi, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesini, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Eurasian Journal of Educational Research

Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izledigi bir dergidir. EJER, özellikle ögretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, egitim politikacıları ve egitim araştırmacıları tarafından gelecegin egitim sistemlerini oluşturmada oldukça degerli bir kaynaktır.

EJER, egitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilkögretim, ortaögretim, yüksekögretimde ve yetişkin egitiminde ögrenmeyi artırmak, egitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

EJER’de program degerlendirmeden yaratıcı yazmaya, müzik ögretmenlerinin egitiminden çoklu zeka kuramına, mesleki rehberlikten çevre egitimine uzanan yelpazede çok farklı konuları içeren araştırmalar yayınlanmıştır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

European Journal of Physics Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

European Journal of Sustainable Development Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, değişik yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim ve Teknoloji Uygulamaları Dergisi

"Eğitim ve Teknoloji Uygulamaları" dergisi, uluslarası ve hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Dergimiz Haziran 2016 tarihli ilk sayısı için 10 Mart 2016 Tarihinden itibaren yayın kabul etmeye başlayacaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Yönetimi ve Liderliği Araştırmaları (EYLA)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Konu alanında dünyada ve Türkiye’de gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen,öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimiyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında 

•Özgün bilimsel araştırmalara,
•Metodolojik gelişmelere,
•Tartışma yazılarına,
•Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,
•Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına yer verilecektir.
 

Eğitimde ve Psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Felsefelogos

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Fine Arts

DOI: 10.12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Akademik Bakış

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

GEPHYRA

GEPHYRA (Köprü) Türk ve yabancı meslektaşlarla Doğu Akdeniz Bölgesi Epigrafi, Nümizmatik, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarihi Coğrafya sahalarındaki uluslararası işbirliğini ve dayanışmayı yoğunlaş­tırmak ve bu sahalarda ele geçen öncelikli olarak yeni belgeleri makul bir hızla ve uluslararası düzeyde yayımlamak amacındadır.

GEPHYRA online bir dergi olmayıp, içerik burada yayımlanmamaktadır. Kayıtlar sadece online makale başvuruları için geçerlidir.
Dergi temini için lütfen yayınevine başvurunuz
http://www.arkeolojisanat.com/.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Global Journal of Economics and Business Studies

GJEBS Dergisi Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çıkardığı hakemli akademik bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ocak ve Temmuz aylarında sayılar yayına verilmektedir. Dergimiz INDEX COPERNICUS ve ASOSINDEX veri tabanlarında taranmaktadır. Ayrıca EBSCO HOST veri tabanı ile dergimiz arasında sözleşme imzalanmış olup, Güz 2016 itibariyle geriye dönük sayıları da kapsayabilecek şekilde Business Source Ultimate List'de dergimizin yer alacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Glokalde

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi'nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

1. Literatür Taraması: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.

2. Ampirik Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.

3. Kuramsal Makale: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale.

Dergide önceden yayımlanmış, yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirmeye alınmaz. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lara) aittir. Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi’nin taranmakta olduğu indeksler:

* EBSCO

* ASOS - Akademia Social Sciences Index

                                                        

Sahibi

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

 

Editörler

Yrd. Doç. Dr. Salih YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

 

Dergi Sekreteryası

Arş. Gör. Şerife DEMİRELLİ

Öğr. Gör. Özlem SEKMEN

 

İletişim Adresi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Sekreteryası

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bağlarbaşı 29100 / GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 7425 Dahili: 2203

Fax: 0456 233 7553

http://sbedergi.gumushane.edu.tr/

sbedergi@gumushane.edu.tr

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır.

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale.
 4. Kitap tanıtımı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) EBSCOhost, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güvenlik ve Toplum Dergisi

  

Güvenlik ve Toplum Dergisi yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergide, güvenlik ve toplum kavramlarının ortak alanında yer alan nicel ve nitel araştırma makalelerine yer verilmektedir. Dergi, güvenlik alanının çeşitli kesimlerini (kanun uygulayıcıları, akademisyenleri, analistleri ve güvenlik politikasına yön verenleri) aynı düzlemde bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.   Derginin başlıca odaklandığı alanlar aşağıdaki gibidir:

Kamu düzeni ve güvenliği

Güvenlik politikaları

Güvenlik reformu

Güvenlik yönetimi ve eğitimi

Güvenlik strateji ve taktikleri

Uluslararası karşılaştırmalı politika ve uygulamalar

Güvenlik ve insan hakları/özgürlükleri

Suç önleme ve suçla mücadele

Ceza adaleti

 

İlk sayımıza buradan ulaşabilirsiniz

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güvenlik Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

 

ISSN: 1300-9206

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne (HÜNER) hoşgeldiniz. Dergimiz 2015 yılında hayata geçmiş olup eğitim bilimi alanına ilişkin özgün araştırma ve derleme makalelerine yer vermekte ve  yılda iki kez olmak üzere Temmuz ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.

 

MAKALE GÖNDERMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

Odak ve kapsam

Dergimiz, Eğitim Bilimi alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı bilimsel ve hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması  gerekmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen  makalelerinin yayım haklarını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme süreci

Dergimizde, yayın kurulu tarafından değerlendirme sürecine kabul edilen makaleler için hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde makale üç farklı hakeme gönderilir.  Hakemlerden gelen değerlendirme raporları yayın kurulunda görüşülerek  makalenin yayımlanması konusunda nihai karar verilir.

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın Kurulu

 

Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

Dr. Ayşegül Şükran ÖZ, Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Cary A. BUZELLI, Indiana Üniversitesi

Dr. Figen ÇOK, TED Üniversitesi

Dr. Hakan DEDEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Hünkar KORKMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Mary B. McMULLEN, Indiana Universitesi

Dr. Mesut SAÇKES, Balıkesir Üniversitesi 

Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi

Dr. Necdet TAŞKIN, 100. Yıl Üniversitesi

Dr. Nilgün SEÇKEN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Nizamettin KOÇ, Atatürk Üniversitesi

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Yeter ŞAHİNER, Hacettepe Üniversitesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Harran Maarif Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2002'de yayınlanmış olup ara vermeden yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz EBSCO (uluslararası): Academic Search Elite, Academic Search Premier, Academic Search Alumni Edition, Academic Search Complete, Academic Search: Main Edition, EBSCO ile anlaşmalı uluslararası alan indeksleri ve kütüphaneler, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (ulusal), ASOSİNDEX (ulusal): Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX (ulusal): Bilimsel Yayın İndeksi gibi ulusal ve uluslar arası indeksler tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca CrossRef'le DOI anlaşmalıdır. 

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap değerlendirme türünde yazılar, sempozyum ve toplantı notları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin web sitesinde ve her sayısında yayınlanan "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

HKÜLTÜR

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 2147-088X

İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Humanities Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi

Hünkâr Alevîlik Bektâşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, Hitit Üniversitesi (Çorum) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezinin yayımladığı "uluslararası hakemli, süreli ve bilimsel" bir yayımdır. Dergi; yıl da iki (2) sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere yayımlanmaktadır. Dergimizin ilk sayısını 2014 yılının Haziran ayında siz araştırmacıların değerlendirmelerine sunarak yayım hayatına başlamış olduk. Dergimize çalışmalarını göndermek isteyen araştırmacılar  http://www.hunkardergisi.hitit.edu.tr/Anasayfa.Aspx adresindeki "makale takip sistemine" kaydolup, sistem üzerinden söz konusu çalışmalarını dergimizin değerlendirme havuzuna yükleyebilir ve çalışmalarının değerlendirme sürecini de sistem üzerinden takip edebilirler. Yazarların, derginin yazım kurallarına uymaları söz konusu çalışmalarının değerlendirme süreci açısından önem arz etmektedir. Dergimizin yazım kuralları web sayfamızın "Yazım ve Yayım İlkeleri" başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) ISSN: 2458-8636

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Türk Dili ve Edebiyatı alanında yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Iconarp International Journal of Architecture and Planning

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IFSAM

İktisat Fakültesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Intermedia International Peer-Reviewed E-Journal Of Communication Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International E-Journal of Advances in Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International E-Journal of Advances in Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Electronic Journal of Environmental Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Academic Research in Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Active Learning

'International Journal of Active Learning' (IJAL) uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen akademik bir dergidir, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki defa online olarak yayınlanır, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır.

'International Journal of Active Learning' farklı kurum ve ülkelerden gönderilen çalışmaları da kabul etmektedir.

Saygılarımızla…

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal Of Biology Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Contemporary Educational Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION

International Journal of Early Childhood Special Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) is a peer-reviewed scholarly online journal. The IJEMST is published quarterly in January, April, July and October. The IJEMST welcomes any papers on math education, science education and educational technology using techniques from and applications in any technical knowledge domain: original theoretical works, literature reviews, research reports, social issues, psychological issues, curricula, learning environments, research in an educational context, book reviews, and review articles. The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to the IJEMST.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Educational Researchers

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Emerging and Transition Economies

The International Journal of Emerging and Transition Economies serves as an outlet for the increasing flow of scholarly research concerning business, economics, and political issues that are unique to the emerging and transition economies. The Journal aims to encourage theoretical, empirical, applied and policy-oriented research and to contribute to the dissemination of knowledge and experience across the research communities. 

            

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IJOESS

International Journal Of Eurasia Social Sciences

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi  “Sosyal Bilimler ” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Health Management and Tourism

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Innovative Strategical Social Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Instruction

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Kurdish Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Political Science Researches

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)

IntJSCS, 4 ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel hakemli bir dergi olup, başta kültür ve spor bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarına açık olarak yayın yapmaktadır.

Uluslararası bilgi paylaşımını esas alan dergi, İngilizce olarak yayımlanmakta ve yazarlarına değerlendirme sonuçlarını en kısa sürede tamamlama konusunda garanti sağlamaktadır. Dergi yazarlarından herhangi bir ÜCRET talep etmemektedir

Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği tarafından ilk sayısı Eylül 2013'te yayımlanmış olan dergi, kısa geçmişine rağmen uluslararası kurum ve kişilerden destek almayı başarmış; ve kısa sürede Index Copernicus, CrossRef, DOAJ, Google Scholar, Research Bible, DRJI, Journal Index, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASOS, İSAM, Arastirmax gibi önemli indeksler tarafından taranmaya başlamış ve uluslararası saygın birçok indeks tarafından da değerlendirilmeye alınmıştır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Simulation, Modeling and Computation in Science and Engineering

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Social Academia

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Social and Related Science (IJSORES)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Social Sciences and Education Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Review of Economics and Management

International Review of Economics and Management (IREM) is an international, refereed academic journal, serving as a platform for debate in all fields of economics, management, finance and business. A principal objective is to promote pluralism in the covered fields and to provide fast access to high-quality papers. With this purpose, it follows “Open-Access” policy: all journal content is freely available. The research submitted for publication could be theoretical or empirical in nature. Survey papers are also welcome, provided that they have required quality. The journal is published biannually. Any paper submitted to International Review of Economics and Management should NOT be under consideration for publication at another journal. All submitted papers must also represent original work, and should fully reference and describe all prior work. Manuscripts could be submitted in English or Turkish. In line with our “Open Access” policy, we do not require any submission fee for publication.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Student Scientific Multilingual Journal of Ağrı İbrahim Çeçen University

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Women Online Journal Of Distance Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Istanbul Journal of Economics and Politics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Istanbul Journal of Open and Distance Education

IJODE is open to articles and book reviews in the scope of all open and distance education discipline or interdisciplinary kinds of forms. We invite scholars to submit research papers, articles, case studies and book reviews for the topics, such as Technology-assisted learning, computer based training, computer-aided instruction or computer assisted instruction, internet-based training, Web-based training, online training, virtual training, virtual learning environments, M-learning, digital education, education on social networking, massive online open courses, game-based learning, active learning, content design, e-assessment, mobile applications, e-video, the quality of open and distance education and accreditation etc

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Balkan Libraries Union

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Business Economics and Finance

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal Of Business Economics and Political Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF CASPIAN AFFAIRS (JoCA)Vol. I, No.2

Journal of Caspian Affairs

 

The Journal of Caspian Affairs is a peer-reviewed journal, and its reviewers are determined among  thirteen different universities in Turkey by the editorial board in accordance with the contents of the article.

Journal of Caspian Affairs includes national and international scientific studies and articles written in the fields of energy, international relations, transportation, logistics, security, economy, education, social, cultural and environmental issues related to the Broader Caspian Region. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Cognitive and Education Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Abstracting and Indexing : Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrichs, Cite Factor, OAJI, NewJour, Research Bible, ASOS, Turk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin,  Google Scholar, SCIPIO, Academic Keys, Scientific Indexing Service

 

 

 

Diğer indeksler için başvu

 


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. ile lisanslanmıştır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Economics Finance and Accounting

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE

JEF uluslararası, disiplinlerarası ve yılda 2 kere yayımlanan hakemli bir eğitim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce’dir.

International, interdisciplinary and biannually published, peer-reviewed journal of education. The language of the JEF is English.

Dizinlenme / Abstracting and Indexing:

TUBİTAK ULAKBİM National Index, Ani Journal Index, DOAJ Directory of Open Access Journals, ASOS Index, ProQuest Science Journals, Arastirmax Bilimsel Yayın Indeksi, Akademik Dizin, Research Bible.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Educational Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of European Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of History and Future

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of International Scientific Researches (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi)

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi) akademik hakemli bir e-dergidir. İnsan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

Yazılardaki sorumluluk yazar(lar)ına aittir. Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar.

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of Life Economics (e-ISSN: 2148-4139)

Journal of Life Economics, 2014’de yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli ve süreli bir dergidir. Dergi, yaşamın ekonomik temellerinin tartışıldığı bir forum oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yüksek kalitede teorik ve uygulamalı makalelere yer verilecektir. Başta ekonomi olmak üzere tüm sosyal bilim alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüş ve çalışmalarını bir araya getirecektir.  Dergideki makaleler; Ocak, Nisan, Temmuz  ve  Ekim dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanacaktır. Journal of Life Economicsücretsiz-açık erişimli elektronik bir dergidir. Dergide yayımlanan tüm makalelere DOI numarası atanmaktadır. Dergi, çeşitli uluslararası indeksler tarafından tarafından taranmakta olup birçok indeks tarafından da değerlendirmeye alınmıştır.

Journal of Life Economics,  Ekonomi, İşletme ve Pazarlama, Finans, Muhasebe, Bankacılık, Yönetim, İnsan Kaynakları, Sosyoloji, Sosyal Refah, Kalkınmanın Kültürel Boyutları, Turizm, Kamu Yönetimi, Ekonomi Felsefesi, Siyaset Bilimleri, Eğitim Ekonomisi … gibi alanlarda makaleler yayınlar.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Journal of Life Economics  makale yayını için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Yazılar, Makale Takip Sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Makalelerinizi,http://www.jlecon.com/mts.aspx adresinden online olarak yükleyebilir ya da info@jlecon.com adresine yollayabilirsiniz.

 

Prof. Dr. Turgay BERKSOY

Journal of Life Economics Baş Editörü
 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Management Marketing and Logistics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Physical Education and Sport Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Positive Psychology Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Sport and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Tourism Theory and Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Tourismology

Tourismology targets tourism and travel related as well as multi disciplinary manuscripts. The coverage of the journal includes but is not limited to, tourism development, sustainability of tourism, tourism marketing, tourist and traveller behavior, tourism industry, hospitality, gastronomy, transportation, attractions, tourism sosciology, technology, tourism planning and development, leisure studies, organizational aspects and management of tourism facilities.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Transportation and Logistics

Journal of Transportation and Logistics (JTL) is a new multidisciplinary and semi-annual published official journal of Istanbul University, The School of Transportation and Logistics. The aim of the journal is to disseminate the new ideas on the issues and problems faced by transportation and logistics industry which becomes irrevocable for the global economy. JTL provides academicians and practitioners with a dynamic platform to discuss and analyze the new issues for transportation and logistics. It presents an independent, original and elaborated analysis to facilitate the interchange of information about logistics and supply chain management among business planners and researchers on a world-wide basis as well as a platform for new thinking on the problems and techniques of logistics and supply chain management. Academicians and practitioners are invited to submit articles, research papers, case studies and review articles that progress the science and practice of transportation, logistics and supply chain management. While articles in any area of transportation, logistics or supply chain management are welcomed, the editors are especially interested in those dealing with managerial applications of theory and technique. Articles which provide guidelines for framing, interpreting or implementing the transport and logistics process in the supply chain are of particular interest. Thus, subjects covered in this journal may include business; entrepreneurship; management and accounting; corporate governance; customer relationship management (CRM); marketing; human resources management; economics, finance, business & industry; industry & industrial studies; logistics; inbound and outbound logistics; supply chain management; transport industries; green logistics; reverse logistics; humanitarian logistics; sustainability; city logistics. All articles are anonymously reviewed for publication by referees who look for original ideas that are clearly presented.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Yaşar University

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

KADANS Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

KADANS - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

KADANS
Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın akademik bir yayını olan KADANS - Müzik ve Müzikoloji Dergisi, müzik ve müzikbilim konularını ilgilendiren ve aralarında tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik psikolojisi, bilişsel müzikoloji, müzikal analiz, organoloji, icra yöntem ve usulleri, müzik estetiği, popüler müzik ve kültürleri, çağdaş müzik, müzik terapisi, nöromüzikoloji, psikoakustik ve müzikal semiyolojinin de bulunduğu her alanda araştırmaların yayınlandığı, müzikolojik makalelerin yanı sıra kitap ve işitsel/görsel yayın inceleme-eleştirilerine de yer veren bir hakemli dergidir.

 

KADANS
Academic Music Journal of Mersin University

KADANS - Journal of Music and Musicology, as an academic publication of Mersin University State Conservatory, publishes scholarly inquiries from all fields of music and musicology including historical musicology, ethnomusicology, music psychology, cognitive musicology, musical analysis, organology, performance practices, music aesthetics, popular music and cultures, contemporary music, music therapy, neuromusicology, psychoacoustics, musical semiotics and etc. as well as books and/or audio/visual publications reviews.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi 2010 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir yayınlanmaktadır.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAU İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.
KAU İİBF Dergisinin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek gönderilebilir.
Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle geri iade edilmemektedir.
Makalelerin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.
Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak ULAKBIM DergiPark sistemi üzerinden değerlendirmeye sunulması gerekmektedir.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi,EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin endekslerince taranmakta, ULAKBIM tarafından izlenmektedir.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Mart ve Eylül) İstanbul'da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayımlar.

Kafkasya Çalışmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların engellenmesi amacıyla iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır.

Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi, Crossref, Open Academic Journals Index, International Institute of Organized Research (I2OR), MLA International BibliographyCiteFactorAdvanced Sciences Index, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asos Index)Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri Dizini), Türk Eğitim İndeksiEurasian Scientific Journal IndexResearchBibAkademik Araştırmalar İndeksi (AcarIndex)AkademicKeys ve Scientific Indexing Services tarafından taranmaktadır. 

 

ISSN (basılı)  : 2149-9527 

ISSN (çevrimiçi): 2149-9101

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kamu Diplomasisi Dergisi

Kamu Diplomasisi Arastırma ve Uygulama Merkezi, Kamu Diplomasisi Dergisi ile genelde küresel siyaset konularında özelde kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, diaspora diplomasisi, dini diplomasi, dıs yardım ve insani diplomasi, dijital
diplomasi ve yumusak güç alanlarındaki yayınları Türk bilim dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karadeniz Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karadeniz İncelemeleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Kaynak gösterilerek kullanılabilir.
 
Haziran 2010 dönemine kadar İİBF Dergisi olarak yayınladığımız dergi, Haziran 2010 sayısından başlamak üzere “KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi” adını almıştır ve bu yeni adıyla akademik yayın hayatına devam etmektedir.
 
“KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi” Aralık 2013 sayısından itibaren e-dergi formatına geçmiştir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KAstamonu Üniversitesi İİBF Dergisi iktisat, işletme yönetimi, siyaset, uluslararası ilişkiler alanlarında kaliteli makale ve araştırmaları desteklemek amaçlı bir dergidir. EBSCO, GOOGLE SCHOLAR, Araştırmax, Asos, Ulakbim tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (ISSN: 1303-4251), 2002 yılından beri yılda iki sayı olmak üzere yayın hayatına devam eden, hakemli bir akademik felsefe dergisidir. Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi," "Derleme," "Çeviri" ve "Kitap Değerlendirme" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin.

Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: "kaygi.uu.felsefe@gmail.com."

Indeks Bilgileri: Tübitak-Ulakbim Sosyal Bilimler Veri TabanıThe Philosopher’s IndexIndex CopernicusMLA International BibliographyIndex Islamicus, Türk Eğitim İndeksi.

--------------------------------------------------------------------

YAZARLARA NOT

Kaygı Felsefe Dergisi, Tübitak Dergipark altyapısını kullanmaya başlamıştır. Bu süreçte, dergideki her bir makale için "DOI" numarası verilecektir. Bununla birlikte, gerek dergi arşivinin sisteme tamamen aktarılması gerekse de sistemdeki (dergiye ait) teknik eksikliklerin giderilmesine kadar, lütfen makalelerinizi aşağıdaki e-posta adreslerinden birine gönderiniz.

Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN (kadir@uludag.edu.tr)

Doç. Dr. Metin BECERMEN (metinbecermen@yahoo.com)

Arş. Gör. M. Fatih ELMAS (m_fatihelmas@hotmail.com)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kesit Akademi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kilikya Felsefe Dergisi

Yazı Çağrısı / Call for Paper

Kilikya Felsefe Dergisi Yayın Hayatına Başlamıştır. Nisan 2015’te yayımlanacak ikinci sayı için yazı kabul edilmektedir.

Cilicia Journal of Philosophy accepts contributions for the second issue which will be published on April, 2015.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kuzey Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Değerli araştırmacılar,

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki sayı olarak çıkarılan Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Dergi, tüm sosyal bilimlere açıktır.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HAKEMLİ olup, ASOS ve Türk Eğitim İndekslerinde taranmaktadır. 

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına sahiptir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler yayımlanmamış olmak  ve sunulduğu toplantı belirtilmek şartıyla kabul edilir.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler önce tüm süreçlerden sorumlu olan editör ve alan editörleri (yayın kurulu) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir ve uygun olduğuna karar verilenler alanla ilgili hakemlere gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale yazar/yazarları tarafından geri çekilebilir.  Editörler kurulu hakemlerin görüşlerini dikkate alarak yazıları yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir. 

Dergiye gönderilecek araştırmaların /makalelerin "Makale Gönderme" başlığının altında yer alan YAZIM KURALLARINA UYUM göstermesi gerekir. 

Makalenin içinde adınız, soyadınız, unvanınız ve çalıştığınız kuruma ilişkin bilgi olmaması gerekir.

Derginin yayın dili Türkçe’dir. Türkçe dışındaki dillerde makalelerin yayınlanması Editörler Kurulunun yetkisindedir. Diğer dillerde yayımlanması halinde 800-1000 kelimelik Türkçe geniş özet verilmelidir.

 

ISSN:2146-2879

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Dini ilimler alanıyla ilgili bilimsel çalışmalara yer vererek İslâm düşünce dünyasına katkıda bulunmayı hedefleyen KİİFAD, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanacak hakemli bir dergidir. Dergimizde telif, çeviri, edisyon kritik, kitap tanıtımı, bilimsel toplantı değerlendirmesi gibi türlerde bilimsel çalışmalar yayınlanacak ve ilk sayımız 2016 yılının Nisan ayında çıkacaktır. Ayrıca KİİFAD’da Arapça ve İngilizce yazılar da yer alacaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mai Mürekkep

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Maliye Finans Yazıları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk merkezli oluşumları tarihselden moderne, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek, ortaya çıkan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke olarak benimseyen 6 aylık hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

 

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin hakemli Akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir; Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir. EBSCO Uluslararası İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.
“Journal of The Faculty of Divinity” is a peer-reviewed academic journal of Marmara University, Faculty of Divinity. It is published every six months. All the opinions written in the articles are under responsibilities of the authors and it does not mean that they are adopted by the board. The Editorial Board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentence, without prejudice to the essence of summer. The published contents in the articles cannot be used without being cited. The journal is scanned by EBSCO International Index, ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.

          

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara İletişim Dergisi

YAZI ÇAĞRISI

Mülteciler ve Medya

Yazı Teslimi için Son Tarih

30 Mart 2016

 

Yüzyıl aradan sonra Ortadoğu, yeni bir alt-üst oluşla tekrar karşı karşıya. Ortadoğu’daki siyasal-toplumsal düzen, tüm küresel ve bölgesel güçlerin doğrudan veya vekalet  yoluyla dahil olduğu savaşlarla yeniden yapılandırılma sürecine girmiş durumda. Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra çeyrek yüzyıldır devam eden yeni dünya düzeni tartışmalarının başlangıcından itibaren Ortadoğu coğrafyasında neredeyse savaşsız ve çatışmasız yıl bulmak zor. Bu savaşlar da milyonlarca insanı yerinden etti.

Libya ve özellikle Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte mülteci meselesi, medyanın ve uluslararası gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. 2014 yılı verilerine göre İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyadaki en büyük mülteci krizi yaşanmaktadır. Muhacirlik kavramıyla da toplumsal hafızamızda yer edinen Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarından bu yana Türkiye en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya.

Suriye iç savaşında yerinden edilen insanlar başta olmak üzere  mülteciler meselesinin Türkiye özelinde çok boyutlu olarak ele alınması gerekliliği açıktır. Uzun bir aradan sonra Türkiye’nin ilk defa deneyimlediği bu yeni durum, küresel boyut göz ardı edilmeden öncelikle kendi özelinde ele alınmayı gerekli kılıyor. Bu amaçla Türkiye’nin son dört yıllık mültecilerle yaşam deneyiminin medya ve iletişim boyutları, Marmara İletişim Dergisi’nin 24. sayı teması olarak belirlendi.

Göçmen, sığınmacı, ilticacı, misafir, muhacir, mülteci kavramları, gündelik dilde, medyatik söylemde ve akademik çalışmalarda zaman zaman aynı meseleyi ifade etmek üzere kullanılsa da her birinin farklı anlamlara sahip olduğu bilinmektedir. Mülteci, günümüzde hukuki bir statüyü ifade etse de “savaş dolayısıyla yerinden edilen” insanlara işaret eden bir kavram olarak tercih edildi.  

Mülteciler ve Medya konusu iki temel sorunsal üzerinden ele alınacaktır: (a) Mültecilerin medyada temsili ve (b) siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla iletişim. Türkiye’de mültecilerin medyada temsili, medya türlerinin ve medyatik içeriklerin tümünü kapsayacak şekilde bu temsilin inşasıyla ilişkili dinamikler çerçevesinde görülebileceği düşüncesindeyiz. Öte yandan mülteciler meselesinin iletişim boyutu ise Türkiye bağlamında toplumsal ve kültürel etkileşim başta olmak üzere halkla ilişkiler, siyasal iletişim, kamu diplomasisi ve diğer zeminlerde kullanılan stratejik iletişim süreçlerini kapsıyor.

Mülteciler meselesinin medya ve iletişim boyutuyla ele alınması, Ortadoğu’daki yüz yıllık siyasal-toplumsal düzenin yeniden yapılandırılması üzerinden yürütülen savaş dahil, çoklu faktörleriyle küresel, bölgesel, toplumsal ve bireysel düzeylerde günümüzün en büyük insani krizlerinden birisinin çözümüne katkı sunma arayışına da bir davettir.

Bu çerçevede Marmara İletişim Dergisi’nin Mülteciler ve Medya temalı 24. sayısına makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:

 • Türkiye’de mülteciler ve medya temsilleri
 • Türkiye’de mülteci medyası (mültecilerin sahip olduğu ve içerik ürettiği)
 • Mülteci sineması ve Türkiye
 •  Mülteciler, dış politika ve kamu diplomasisi
 • Türkiye’de habercilik anlayışı ve mülteciler
 • Siyasal iletişim ve mülteciler
 • Mültecilerin Türkiye algısı/Türkiye’nin mülteciler algısı
 • Türkiye’de mültecilere ilişkin bilginin üretimi: Akademi, STK ve Medya
 • Uluslararası medyada Türkiye ve mülteciler

Yazılarınızı http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid  web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yazar Rehberi

Editör

Hediyetullah Aydeniz

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruid

Elektronik posta: iletisimdergi@marmara.edu.tr

—————————————————-

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü

Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul

Tel: 0 212 233 04 47 Faks: 0 212 246 74 28

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

MATDER Matematik Eğitimi Dergisi

Matematikçiler Derneği (MATDER) tarafından yılda iki kez çıkarılması hedeflenen ve Eylül 2012 tarihi itibariyle yayınına başlayan MATDER Matematik Eğitimi Dergisi matematik eğitimi alanında nitel ve nicel özgün çalışmalara yer veren hakemli bir dergidir. MATDER Matematik Eğitimi Dergisi internet üzerinden yayınlanmakta ve baskı halinde bulunmamaktadır. Derginin gelecek sayılarında değerlendirilmek üzere özgün çalışmalarınızı bekliyoruz.
 
MATDER Matematik Eğitimi Dergisi Editörlüğü

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mavi Atlas

Mavi Atlas (e-ISSN: 2148-5322), Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi desteğiyle elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî disiplinler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi,” “Derleme,” “Çeviri” ve “Kitap Değerlendirme” türündeki eserler bulunur. Bu türdeki eserlerin önce “Yayın Kurulu” denetiminden daha sonra da “Hakem” değerlendirmesinden geçmesi mecbûrîdir. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Tartışma,” “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur. Bu gruptaki eserler “Hakem” değerlendirmesinden geçmez, sadece “Yayın Kurulu” veya “Danışma Kurulu” onayı ile yayımlanabilir. Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir.

Mavi Atlas'taki tüm hakemli yazılar "DOI" numarası almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”

Indeks Bilgileri: "Advanced Science Index," "CiteFactor," “Polish Scholarly Bibliography," "Research Bible,"  “Türk Eğitim İndeksi.”

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mecmua

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Medeniyet Sanat "Sanat ve Tasarım Dergisi"

Yılda iki kere yayınlanacak olan Medeniyet Sanat hakemli dergisinde; Fotoğraf, İnteraktif Medya Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarım, Görsel Tasarım ve Kültür Eleştirisi, Sinema, Müzikoloji, Müzik Teorisi, Tiyatro, Türk Din Musikisi ve Türk Musikisi alanlarındaki bilimsel makale, eleştiri ve değerlendirme yazılarına yer verilecek.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mehir Aile Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi ulusal hakemli bir dergidir.  Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır. Arşivde bulunan eski sayılara ait çalışmalara erişim için dergi dili sağ sütunda bulunan dil seçeneği aracılığıyla Türkiye Türkçesi yapılmalıdır.

Tarandığı Ulusal İndexler; ULAKBİM, Akademik Türk Dergileri İndexi

Tarandığı Uluslararsı İndexler; DIRECTORY of RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI)

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi 2009 yılında yayın hayatına başlamış olup, 6 farklı üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanlarında yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma ve derleme makaleleri yanında çevirilere de yer verilmektedir. Yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca olan dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez online olarak yayınlanmaktadır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanmaktadır. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir.

 

SON SAYI - Cilt 12, Sayı 1 (2016)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mevlana International Journal of Moral and Values Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Communication Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Education Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Fine Art

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Social Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Sport Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Milli Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Muhafazakar Düşünce Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez yayımlanan sosyal bilimler içerikli akademik bir dergidir.

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekekmektedir.

Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınızı öncelikle örnek makale ve yazım kurallarımıza göre düzenleyiniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi eleştirel bir sosyal bilimler dergisidir.

Mülkiyeliler Birliği'nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye'ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve katkılarıyla yayınlanmaktadır. Mülkiye Dergisi EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, ASOS endeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Dergi kurullarının yayın etiği açısından hassasiyetinin bir sonucu olarak kısa adı COPE (Committee on Publishing Ethics) olan Yayın Etiği Komitesi'ne üyedir.

Mülkiye Dergisi'nin gelecek sayıları önümüzdeki bir sene içerisinde ülke gündemi ile sosyal bilimler literatürünün ortaklaşa nabzını tutacak bir perspektifle, temalar etrafında, oluşturulacaktır. Böylelikle bir sayı tek bir konu ile kısıtlı olmayacak ve dergiye gelen farklı alanlardaki yazılar gecikmeden okurların dikkatine sunulabilecektir.

Erişim Politikası:

Mülkiye Dergisi'nin 1965'ten itibaren son altı ay hariç tüm sayıları dergimizin web sitesinde erişime açılmış olup, yalnızca bir iki dakikanızı ayırıp siteye kayıt olarak yaklaşık 280 sayıya tam metin olarak ücretsiz erişebilirsiniz

Mülkiye Dergisi'nin erişime açık içeriğine ulaşabilmek için siteye kayıt yaptırmak gereklidir.Mülkiye Dergisi'nde yayımlanan hakemli makaleleler sayı yayınlanma tarihinden 6 ay sonra erişime tamamen açılır. Derginin diğer bölümleri yayınlandıkları tarihten itibaren erişime açıktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mütefekkir

Derigimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEÜİFD), uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Haziran/Aralık) yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Nesne Psikoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda dört kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Tarandığı indeksler/veritabanları:

 • ASOS Akademia Sosyal Bilimler (2011-...)

 • EBSCO (2012-...)

 • Index Copernicus (2012-...)

 • New Jour (2012-...)

 • CAB Abstracts (2013-...)

 • ProQuest (2013-...)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

NOVITAS-ROYAL

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ombudsman Akademik

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan, uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Ocak-Temmuz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlarda yapılmış olan uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Dergi aşağıdaki indeksler tarafından taranır.

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED) (Journal of Ottoman Civilization Studies) 2015 yılında yayın hayatına başlamış Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED) Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır. Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar.

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’nde yayımlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen yayınların tüm yayın hakları Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’ne aittir.

OSMED, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Paradigma

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Partisyon Müzik ve Düşünce Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi


Politik, Ekonomik, Finansal Analiz Dergisine Hoşgeldiniz!

Uluslararası dergi niteliği taşıyan Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz (PEFA) Dergisi yayın hayatına başladığı andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Ekonomik ya da Finansal analizlerin, Ekonometrik modellerin, Politik yorum ve stratejik araştırmaların yoğunluklu olduğu dergimizde, sosyal bilimlerin diğer alanlarından gönderilen makaleler de yayınlanmak üzere değerlendirilmektedir. Dergimiz şu anda yılda iki defa (Ocak ve Haziran) yayınlanmaktadır. Ancak yoğun ilgi nedeniyle kısa süre içerisinde üçer aylık dönemlerde yayınlanma gerekliliği doğacaktır.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar çift taraflı kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir. Bu sayede etkin bir değerlendirme süreci sonucunda makale sahibine en uygun tavsiyeler verilebilmektedir.  Dergi yönetimi olarak amacımız yayın sahiplerinin saygınlığının en yüksek düzeyde algılanmasını sağlayacak yayın politikasını belirlemektir.

Editör

Prof.Dr. Sezgin Demir

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Psikoloji Çalışmaları Dergisi

Studies in Psychology publishes Turkish original research articles on all aspects of psychological studies. 

The Journal covers applied research only in psychology.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Qualitative Studies

DOI: 10.12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Rast Müzikoloji Dergisi / Rast Musicology Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Research journal of Business and Management

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Research on (Massive) Open Online Courses / R(M)OOCS

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Review of International Geographical Education Online

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk kültürü, Halk bilimi, Çeviri bilimi, Türkçe ve Edebiyat eğitimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik ve basılı bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

RIHLE Dergisi | Eşyanın Anlamına... Varlığın Hakikatine... Köklerimize...

Rıhle Dergisi

Rıhle   Dergisi     2008      yılında     “Din   ve   Değişim“     kapak    konulu ilk sayısından itibaren, varlık bilincimizi Ehl-i Sünnet itikadı ile ihya etmeyi amaçlayan akademik bir dergidir.  Dergimizde neşredilen makaleler, Arapça ve İngilizce özetleri ile yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sahne ve Müzik Eğitim - Araştırma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sakarya University Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından fakülte bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat Tarihi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Savunma Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Scientific Educational Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SDU International Journal of Educational Studies

Dergi Hakkında

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU International Journal of Educational Studies, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir.

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

ISSN:2148-9068

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

 
 
Selçuk İletişim hakemli bir dergidir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Selçuk İletişim Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda yer almaktadır.  
 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL (35. Sayıdan İtibaren)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sibirya Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sinema Tarihi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Siyer Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Social Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Bilimler Dergisi

Duyuru: Sosyal Bilimler Dergisinin sürekliliğini korumak amacıyla 2013 yılında, geriye dönük olarak yayımlanan 2012/1 sayısının içerisinde bulunan makaleler yayımlanmadan önce güncellendiklerinden dolayı kaynaklarda güncel erişim tarihleri bulunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu geriye dönük sayı çıkartma çalışmasında, yaşanan tarih farklılıklarının makalelerin akademik değerleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Güvence

Sosyal Güvence Dergisi, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği tarafından yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergimizde sosyal güvenlik, sosyal politika, sağlık vb. alanlarda hakem kurulu tarafından kabul edilmiş makaleler yayınlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği web sitesine buradan ulaşabilirsiniz

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoekonomi

Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is scientific, refereed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Konferansları

Genel Bilgi

Sosyoloji Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Farklı alanlarda çalışan sosyal bilimcilerin, kuramsal ve saha araştırmalarına dayanan araştırmalarını yayınlar. ISSN: 1304-0243

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyolojik Düşün

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Dergisi 1991 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır. Derginin gelecek sayılarında okur mektubu, olgu sunumu, kitap incelemesi gibi konulara da yer verilecektir.

   Derginin temel amacı; spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin deneysel araştırmaların sonuçlarını okurla paylaşmak, betimsel ve diğer yöntemlerle yapılan araştırmalarla sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm yolları önermek, alana ilişkin son gelişmeleri derinlemesine inceleyerek ortaya çıkan derleme makaleleri hedef kitle ile paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedef; araştırmacıların merak ederek buldukları bilimsel verileri ve düşüncelerini okurla paylaşmak, insanın sağlıklı gelişimi, nitelikli yaşam için gerekli olan eğitimi ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Spor Bilimleri Dergisi (SBD) ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda (SBVT) yer almaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler DergisiHakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK, ULAKBİM tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler gibi bir çok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Tarih Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Tarih Kritik Dergisi

Tarih Kritik Dergisi, tarih sahasında yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisidir. 

                               http://tarihkritik.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tarih Okulu Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tarih İncelemeleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

TESAM Akademi Dergisi

Tesam Akademi Dergisi, TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal ve özgün çalışmalarla hazırlayıp yılda 2 kez yayınladığı hakemli bir dergidir.

2016 TEMMUZ (cilt:3,sayı:2) SAYISINA MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLAR tesamakademi@gmail.com ADRESİNDEN EDİTÖR İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The International Journal of Human and Behavioral Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The International Journal of Human, Community & Technology

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The International Journal of Research in Teacher Education

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN TEACHER EDUCATION (IJRTE)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies

WWW.JEMSOS.COM / http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jemsos/index


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Journal of International Relations and Social Science Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The Journal of Political Science and International Relations Studies

The Journal of Political Science and International Relations Studies siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında nitelikli yayınlara ev sahipliği yapan uluslararası hakemli bir akademik dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Literacy Trek

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The New Issues in Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tiyatro Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Toplum ve Sosyal Hizmet

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Trakya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dergisi (TUEFD), 2011 yılında yayın hayatına başlamış hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yayınlanır.Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim teorileri ve pratiklerine katkıda bulunmayı amaçlayan, ulusal düzeyde bilimsel niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına online Arşiv alanından ulaşılabilir.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir.


SON SAYI - Cilt 6, Sayı 1 (2016)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

T.Ü. İİBF e- Dergisi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin resmi yayın organıdır. Yayın türü akademik bir dergidir. Derginin temel amacı, iktisadi ve idari bilimlerde klasik anlamda tanımlanan (iletişim,ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi, uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır. Dergi iktisadi ve idari bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tullis Journal - The Journal of Turkic Language and Literature Surveys

Yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli dergi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

TURAN-SAM

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİNİN ULUSLARARASI BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİSİ 3 AYDA BİR YAYIMLANMAKTADIR

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish History Education Journal

       Turkish History Education Journal (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Dergimiz, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır.

       TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Arts and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Educational Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Forestry

ISSN: 2149-2174
e-ISSN: 2149-3898

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TURKISH JOURNAL of MANAGEMENT

TURKISH JOURNAL of MANAGEMENT (TJM) uluslararası hakemli bir elektronik dergidir.

TJM yılda iki sayı yayınlanmaktadır ve açık erişim politikasını benimsemektedir.

TJM Türkçe veya İngilizce dilinde makaleleri kabul etmektedir.

Derginin yer aldığı dizinler: EBSCO

Editör

Mustafa KURT, Yalova Üniversitesi

---

TURKISH JOURNAL of MANAGEMENT (TJM) is a peer-reviewed, international e-journal.

TJM publishes two issues a year with open access.

TJM accepts manuscripts in English or Turkish languages.

Indexed in: EBSCO

Editor-in-chief

Mustafa KURT, University of Yalova

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Music Research (TJMR)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Occupational Health Safety and Environment

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Sport and Exercise

The Turkish Journal of Sport and Exercise (TJSE) is published 3 times a year by the Department of Physical Education and Sport Science, Selcuk University. It is a refereed international journal. The journal accepts articles of a high standard on various aspects of the physical education and sport sciences; movement and training, coaching, sport-health, physiology, anatomy, biochemistry, sociology, psychology, biomechanics, kinanthropometry, sport management and other interdisciplinary perspectives. The following types of papers are welcome: original articles, review articles, and letters to the editor. 

The journal was found in 1999. The journal's first name was the Selcuk University Journal of Physical Education and Sport. In 2012, the journal's name was changed as Turkish Journal of Sport and Exercise. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Online Journal of Distance Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Online Journal of English Language Teaching

Turkish Online Journal of English Language Teaching is a newly founded open access journal aiming at publishing high quality research papers in the area of English Language Teaching.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli,
uluslararası bir dergidir. 
TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

 TOJQI, Cilt 5, Sayı 1 (2014 Ocak sayısı)'ndan itibaren Tübitak Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında taranmaya başlanmıştır.


 

Cilt 7, Sayı 2  (2016)  İçindekiler Sayfası

Tüm Sayıyı indir

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOTCSC kapak

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi

Dergimiz Kimya Eğitimi alanında her türlü makale, derleme ve editöre mektup gibi kısa çalışmaları hakem denetiminden geçirerek kabul edilirse yayınlayacaktır. Kitap eleştirisi, tez özetleri ve konferans özet bildirileri de yayınlanır, ancak bunlara hakem denetimi uygulanmaz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır.

1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır. 1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır.

Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir. Yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi, ulusal ve uluslararası yayın indeksi olarak aşağıdaki organizasyonların üyesidir:

 

TÜBİTAK ULAKBİM UVT

AKADEMİA   SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ

INDEX COPERNICUS

GENAMICS JOURNALSEEK

UWM LIBRARIES (Current Geographical Publications)

GOOGLE SCHOLAR

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRKİYAT MECMUASI

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslar arası, akademik ve hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ

Türkiye İslam İktisadı Dergisi yılda iki kez Şubat ve Ağustos aylarında yayınlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Dergi İslam İktisadı Okulunun bir forumudur ve İslam İktisadını desteklemeyi, geliştirmeyi ve en geniş anlamda anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ekonomik faaliyetler varlık bilincinden bağımsız değildirler ve ontolojik temeller olmaksızın anlaşılamazlar. Vahiy ve Akıl birlikteliğinden doğan ekonomik faaliyetler üstün olduklarından desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

Okulun bu temel fikri çerçevesinde teorik ve uygulamalı çalışmalar, alan taraması, metodolojik ve iktisat tarihi analizleri, simulasyon temelli analizler, ilahiyat ve disiplinler arası iktisadi çalışmalar forumda yayınlanır. İslam ülkelerini konu alması tercih sebebi olmakla birlikte ananevi iktisat temelindeki çalışmalar, kitap ve makale değerlendirmeleri forumda yer alabilir. Dergi özel sayılar çıkarabilir. Özel sayı için konu ve misafir editor tavsiyeleri editöre iletilmelidir.

 

MAKALE ÇAĞRISI

Dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinin altı haftada tamamlanması hedeflenmektedir. Kabul edilen makalelere DOI numarası ataması yapılır ve makale online olarak hemen yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Akademik Yayınlar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT); Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Bölüm dergisinin şimdiye kadar 15 sayısı çıkmıştır. Dergimiz ulusal hakemli dergidir.Dergimize yurt içi ve yurt dışından ilmî yazılar kabul edilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

 1. Dergide Türk Dünyası kültürü/kültürleri tarihten, dilden, coğrafyadan, sosyal yapılardan, siyasetten vs. bağımsız bir şekilde ele alınmamaktadır. Bu nedenle, dergide dil, tarih, kültür, folklor, sosyoloji, antropoloji, etnografyanın yanı sıra, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da yazılar yayınlanabilmektedir. Dergide Türk Dünyası genelinde izlenen kültür ve eğitim politikaları da ele alınmakta, bu bağlamda geleceğe yönelik bilimsel öneriler ortaya konulmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Dünyası Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Eğitim Dergisi

Türk Eğitim Dergisi'ne hoşgeldiniz. Dergimiz 2016 yılında hayata geçmiş olup eğitim bilimi alanına ilişkin özgün araştırma ve derleme makalelerine yer vermekte ve yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk İktisat Tarihi Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türklük Bilimi Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi

International Journal of Field Education (IJOFE) [Uluslararası Alan Eğitimi

Dergisi], yılda iki kez farklı tarihlerde olmak üzere online olarak

yayınlanan, uluslararası düzeyde, ücretsiz, hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, İktisat, İşletme, Maliye,  Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında  özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri yılda iki kez yayınlayan hakemli bir dergidir. 

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi aşağıdaki indeks ve veri tabanlarında indekslenmektedir. 

AkademikDizinCiteFactorCosmosDAIJ (Directory of Abstract Indexing for Journals)DRJI (Directory of Research Journals Indexing)ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)EZB (Electronic Journals Library)Google ScholarInfoBase IndexJ-GateOAJI (Open Academic Journals Index), PakAcademic, SciLitSIS (Scientific Indexing Services)Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCat

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi – IJECES(International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Uzmanlık Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi (UKHAD)

 1. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dille yazılmış makalelere yer verilen dergide, ağırlıklı olarak Karadeniz Havzası ülkeleri (Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan)’dan saha araştırmasına dayalı olan derleme makalelerine, telif makalelere, röportajlara ve kitap tanıtım yazılarına yer verilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi

.......................................................................................................................................................................................................................

International Journal of Social and Educational Sciences(IJOSES) / Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi(USEBD) 2013 yılında yayın hayatına başlamış Sosyal ve Eğitim alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli bir dergidir.

IJOSES / USEBD Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.  Dergimizde Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelere yer verilir. Yıl içerisinde gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanmaktadır. Dergi, bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar.

IJOSES / USEBD’de yayınlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir.

Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar. Kabul edilen yayınların tüm yayın hakları IJOSES / USEBD’e aittir.

IJOSES, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Teknoloji ve Mühendislik Uygulamaları Dergisi

"Uluslararası Teknoloji ve Mühendislik Uygulamaları" dergisi, uluslarası ve hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Dergimiz Haziran 2016 tarihli ilk sayısı için 10 Mart 2016 Tarihinden itibaren yayın kabul etmeye başlayacaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Ticaret, Finans ve Lojistik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi yayın hayatına ilk sayı ile başlamıştır. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları hakemli dergilerdir. Bilimsel bir dergi olarak amacımız; eğitim ve sosyal bilimler alanında olduğu kadar, çeşitli disiplinlerin öğretimi ile ilgili kuramsal çalışma ve uygulama alanında bilgi birikimine katkı sağlamak, kuram ve uygulamacıların ürettiği bilgileri, deneyimleri ve uygulamaları okuyucuya ulaştırmaktır.

Dergimizin diğer amacı ise, Türk kültür coğrafyasında eğitim-öğretim ve sosyal konuların ele alınarak; bu bağlamda her türlü sorunu gündeme getirmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır.

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin ve hakemlerin kimliklerini karşılıklı olarak gizli tutulduğu, tarafsız ve bilimsel yayın ilkelerine uygun bir süreçte değerlendirileceğini derginin yayın politikası olarak taahhüt ediyoruz. Dergimiz Türk kültür coğrafyasında eğitim- öğretim ve sosyal bilimler alanında bilimsel bilginin niteliğini geliştirmesi için özellikle genç akademisyen ve araştırmacılar için her zaman bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek Türk kültür coğrafyasının eğitim ve öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır.

 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi editörleri olarak, okuyucu, yazar ve hakemlerimize gelecek sayıda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Dr. Ümit POLAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama

Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, Türkçe Eğitimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi,  Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi alanlarında “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 3 (üç) sayı olarak dijital ortamda yayınlanmaktadır. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 11.03.2016 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. ISSN: 2458-9462

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Yönetim Ekonomi Siyaset Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Yörük Araştırma ve Kültür Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, davranış bilimleri, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, bankacılık ve finans, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik, sağlık bilimleri yönetimi ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Kış ve Yaz sayıları olmak üzere yılda iki kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dergide iktisat, iktisat tarihi, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, kamu yönetimi, ekonometri ve muhasebe alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler ECONLIT, EBSCO, ASOS, INDEX COPERNICUS, TÜBİTAK ULAKBİM,  ARASTIRMAX VE AKADEMİK DİZİN tarafından taranmaktadır. Dergimiz ayrıca bazı indekslerde de izlenme aşamasındadır. 

Yeni doçentlik başvuru kriterlerine göre, ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ'nde yayınlanacak makaleler 1 b(15 puan), 2a (8 puan), 3 fg (6-4 puan), 5b (2 puan) maddelerine göre değerlendirilecektir. Dergimiz hem elektronik hem de basılı olduğu için Tanımlayıcı bilgilere göre , yayınlanmak üzere kabul edilen makalelere önceden DOI numarası verilebilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Universal Journal of Innovation & Entrepreneurship (UEYG) Üniversal Ekol Yenilikçilik Girişimcilik

Üniversal Ekol Yaklaşımı ile Yenilikçi, Yaratıcı ve Girişimci vizyonunda düşünenlerin üretenlerin bir fikri olanların buluşmasıdır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Usûl İslam Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, “Uluslararası Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar ve Güz olmak üzere yılda 3 (üç) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 4 (dört) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, değerlendirme sürecinde kabul ve yayım kararları ve süreler hakkında garanti vermemektedir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne yapılan başvurular, Yazar Rehberinde belirtilen ve mevcut içerikte uygulanan kriterlere ve evrensel nitelikteki etik kurallara uyum sağlamaması halinde değerlendirme sürecine alınmaksızın yazarlarına iade edilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

VAKANUVIS, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez (ayrıca her yıl bir özel sayı) yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergide, tarih ve uygun görülmesi halinde tarihle ilişkili bilim dallarından makaleler yayın süreçlerine kabul edilmektedir. Vakanuvis, ilk sayısından itibaren, ASOS INDEX,Scientific Indexing Services, International Institute of Organized Research (I2OR), ResearchBib,Academic Researches Index (AcarIndex) ve AcademicKeys indeksleri tarafından taranmaktadır. 

VAKANUVIS, intihalleri tespit etmek ve engellemek amacıyla iThenticate yazılımını kullanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Vakıflar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Verimlilik Dergisi

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Vocational Education

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 2146-1333) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet ve ilahiyat ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yaratıcı Drama Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yaşadıkça Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yaşayan Diller Enstitüsü Kürdiyat Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yerel Politikalar

Yerel Politikalar Dergisi 2012 yılından beri yılda iki kez yayınlanmaktadır. Hakemli bir dergi olan YEREL POLİTİKALAR DERGİSİ'NE Türkçe, İngilizce ve Almanca makaleler gönderilebilir. Kent, çevre, yerel yönetim alanlarıyla bağlantılı bütün konulara dergide yer verilmektedir. Geniş bilgi için: http://yerelpolitikalar.blogspot.com.tr/

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yildiz Social Science Review

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

DUYURU

 7-9 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN

1. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU’NDA SUNULAN BİLDİRİLERDEN DERGİMİZDE DEĞERLENDİRİLECEK ÇALIŞMALAR  SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ TARAFINDAN EDİTÖRLÜĞÜMÜZE BİLDİRİLECEKTİR.

BİLDİRİ YAZARLARININ ÇALIŞMALARINI DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN HALİ İLE SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ’NE TALEPLERİNİ BELİRTİR DİLEKÇELERİ İLE İLETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BİLDİRİ SAHİPLERİ TARAFINDAN DERGİMİZE DOĞRUDAN GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRMEYE ALINAMAMAKTADIR.

BİLGİLERİNİZE.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Logosu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yıldız Journal of Art and Design

 

Yılda iki kere yayınlanan Yıldız Journal of Art And Design dergisine makale başvuru süreci başlamıştır. Dergi; plastik sanatlar, sahne sanatları, müzik, grafik, sinema, tasarım, mimarlık, yönetim, edebiyat ve sanat tarihi konularda hazırlanmış yayınları kabul etmektedir. Sisteme üye olup makalenizi yükleyebilirsiniz.

 Yazım Kuralları:

250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır.

Makalenin tamamı 3500-6000 kelime arasında olmalıdır. 

Özet, Giriş, Gelişme, Yöntem, Bulgular, Sonuç gibi ana başlıklar olmalı ve büyük harfle koyu puntoyla yazılmalıdır. Ara başlıklar ise baş harfi büyük olacak şekilde koyu puntolu yazılmalıdır.

Kaynakçalar Apa usulü dipnot şeklinde olmalıdır.

Resim/Şekil/Fotoğraf /Tablo gibi görseller gerekli bilgiyi içermeli ve kaynakçada da yer verilmelidir.

Kaynakça listesine makalede kullanılmamış kaynaklar eklenmemelidir. Liste Apa sistemine göre düzenlenmelidir.

 Not: Sisteme yüklenecek makale içerisinde kişisel bilgiler yazılmamalıdır. Makale yayına kabul edildikten sonra kişisel bilgiler eklenecektir.

 

İletişim için: mek@yildiz.edu.tr

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Zirve Üniversitesi Sanat ve İletişim Dergisi [Zirv-E]

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir süreli yayındır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını olan Dergi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları kapsamında yer alan “Din ve İnanç Araştırmaları” konu alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları yayımlar.

Dergi’de özgün araştırma ve inceleme makale, derleme makale, olgu sunumu, proje tanıtımı, bildiriler, tartışmalar, çeviriler, sadeleştirmeler, kitap ve tez tanıtımı, bilimsel toplantı haberleri gibi çalışmalar yayımlanır. İlahiyat alanıyla ilgili çalışmalara yer vererek düşünce dünyasına katkıda bulunmak, Dergi’nin ana amacını oluşturmaktadır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi

Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD) (ISSN: 2147-8465) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve toplantı duyurularına yer verme amacıyla yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çocuk ve Gelişim Dergisi

Çocuk ve Gelişim dergisi; bilimsel araştırmaları alana ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

5 ayrı Üniversiteden Profesör ve Doçentlerden yayın kurulu oluşan bu dergi sizlerin önemli katkıları ile indexlerde yer almayı hedeflemektedir.

İlk sayısı 15.12.2015 tarihinde yayımlanacak Çocuk ve Gelişim Dergisi için bilimsel araştırma ve derleme çalışmalarınızı sisteme yüklemeniz Çocuk ve Gelişim Dergisi'ne önemli katkı sağlayacaktır.

Çocuk ve Gelişim Dergisi Yayın Kurulu

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çukurova Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Sosyal Bilimler'in özellikle Temel İslam Bilimleri, Felefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi anabilim dallarında yılda iki defa yayımlanan ulusal, hakemli, akademik bir dergi olup dergimizde Türkçe, İngilizce ve Arapça telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Öneri Dergisi

 

ÖNERİ Dergisi ULAKBİM Ulusal Veritabanı, EBSCOULRICHSWEB, DOAJ uluslararası veritabanları tarafından taranan, ikincil indekse giren Hakemli Dergi Statüsünde akademik bir yayındır, altı ayda bir yayınlanır.  

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Öğretim Atölyesi: Mesleki Gelişim Uygulamaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

Dergimiz Dergipark, Zotero ve Mendeley veri tabanları tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İlahiyat Akademi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İLETİ-Ş-İM

İleti-ş-im (ISSN 1305-2411), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, hakemli bir akademik dergidir. 

Derginin yayın politikasının esası, iletişim bilimleriyle ilgili farklı perspektifleri hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermektir. Dergide iletişim bilimleriyle ilgili konuları (radyo, televizyon, sinema, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, yeni medya vb.) ele alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak yazılmış, bilimsel ve özgün çalışmalar; makale, çeviri, kitap eleştirisi ve bildiriler yer almaktadır.

İlk sayısı Aralık 2004’te yayınlanan İleti-ş-im, ULAKBİM TR Dizin - Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC) tarafından taranmaktadır.

İleti-ş-im, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İlköğretim Online

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Elementary Education Online, EEO is An Open Access Journal.

 

İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca DOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır.

EEO, Elementary Education Online is indexed with SCOPUS, IndexCopernicus, and Ulakbim . It is also available through DOAJ, AERA journal list, and EBSCO database

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnsanbilim Dergisi

İnsanbilim Dergisi'nde (İBD), antropoloji ve/ya antropolojiyle ilgili yakın disiplinlerde hazırlanmış özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kitap tanıtımları ve editöre mektuplar yayımlanır. İBD elektronik olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü University International Journal of Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim. Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN                       : 1300-2899  

e-ISSN                    : 2149-9683  

DOI                         : 10.17679      

Web                       : http://efdergi.inonu.edu.tr/

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir. Dergi, yayımlama politikası gereği, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yayınları kabul etmektedir. 

ISSN:2458-7915

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi)

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi

Türkiye’nin son 10 yılda dünya ekonomisinde ve finansında almış olduğu yol, kısa sürede İstanbul’u küresel finansın önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir. Tarihsel mirası ve kültürü İstanbul’u İslami finans kuruluşlarının da gözdelerinden biri yapmıştır. Yüzyıllık moladan sonra Türkiye’nin kendi gerçek kimliğine dönme çabasının bir sonucu olarak Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Asya toplumları Türkiye’nin geleceğine daha çok ilgi duymaya başlamıştır. Böyle önemli tarihsel bir süreçte İslam ekonomisi ve finansı gibi tarihsel ve kültürel olarak doğal mirasçısı olduğumuz alanda yeterli akademik çalışmanın yapılmamış olduğunu görmek böyle bir dergiyi çıkarmayı zaruri hale getirmiştir.

Bu sorumluluk duygusuyla ve İslam ekonomisi ve finansı alanında yapılan akademik araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak gayesiyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteği ile İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi’ni (Journal of Islamic Economics and Finance) (ISSN 2149-3820) çıkartmaktadır. 

İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, İslam ekonomisi ve finansı konusunda yapılan araştırmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) desteği ile 2015 Bahar Döneminde yayımlanmaya başlanmıştır.

Derginin genel kapsamı, İslam ekonomisi ve finansı, katılım bankacılığı, İslami finansman, İslam iktisat tarihini de kapsayan İslam ekonomisi ve finansı konularını içermektedir.

Dergi, Bahar ve Güz dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanmakta ve 3 dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça) yayın kabul etmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslami İlimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 • İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayınlanacaktır. (Basılı ISSN: 2148-4287 & e-ISSN: 2148-7189)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal

Uluslararası Hakemli dergi. ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İSZÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İzmir Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İş ve İnsan Dergisi

Türkiye'de örgütsel davranış alanında ilk dergi olan İş ve İnsan Dergisi hakemli ve akademik uluslararası bir dergidir. Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır. Dergi Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

İş ve İnsan Dergisinin temel amacı, iş yaşantısında insan davranışını anlamak ve insan kaynağından en üst düzeyde yararlanmak üzere örgütsel davranış alanında öne sürülen kuramlar ile uygulamalar arasında bağ kurarak yapılmış çalışmaları okuyucularla paylaşmaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt