Sosyal ve Beşeri Bilimler


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

 

Dergimiz 2011 yılından itibaren Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi çatısı altında Eğitim Bilimleri alanında yayın kabul etmekteyken, daha iyi indekslerde taranmak için yönetimimiz tarafından bağımsız şekilde yayın hayatına devam etmesine karar verilerek, Aralık 2014 tarihinden itibaren DergiPark çatısı altında yayın kabulüne başlamıştır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik Hassasiyetler

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik Kaynak

HAKEMLİ ALTI AYLIK EDEBİYAT VE DİL ARAŞTIRMALARI DERGSİ/ACADEMİCAL SOURCE

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Akademik İncelemeler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

AKADEMİK SANAT

Akademik Sanat Dergisi, Ocak 2015 ayında yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergidir. Dergi, sanat alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarına hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergideki makaleler; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır. 

Bu dergi Açık Erişimli bir dergidir.

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Okuyucular ve yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Die Zeitschrift für deutsche Sprache und Literatur wird seit 1954 von der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur an der Istanbul Universität herausgegeben. Galt es zu Anfang noch die Arbeiten der türkischen Germanistik einem interessierten Publikum zugängig zu machen, hat die Zeitschrift heute ihren Schwerpunkt im Bereich der Interkulturalität und vergleichender Arbeiten (vorwiegend türkisch-deutsch) aus den Gebieten Literatur- und Sprachwissenschaft sowie Kulturwissenschaft und Sprachvermittlung. Seit 2009 erscheint die Zeitschrift zweimal im Jahr neben gedruckter auch in elektronischer Form, wobei die zweite Ausgabe immer einem speziellen Thementeil gewidmet ist.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Alphanumeric Journal

The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

Alphanumeric Journal is an international academic refereed journal that published biannually.

Alphanumeric Journal is indexed by;

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/Review of the Faculty of Divinity of Amasya University, ilahiyat alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; bilimsel, hakemli bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergide, İlahiyat alanının yanı sıra, Eğitim, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Edebiyat ve Tarih alanlarında hazırlanmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngilizce en az 100 kelimelik özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Yazarlar, makalelerini MAKALE YAZIM VE YAYIN İLKELERİ'ne göre düzenlemek zorundadırlar.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ana Dili Eğitimi Dergisi

Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Aralık ve Yaz/Haziran sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

Dergide, sosyal bilimlerle (iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe,  eğitim bilimleri, dil bilimi, din bilimleri ve güzel sanatlar vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi

Dergi Adı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
Yayıncı:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Sahibi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Periyot:Yılda İki
Dil:Türkçe
Boyut:18
Sorumlu:Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN
Editörler:Prof.Dr.Mesut ÇAPA
ISSN:1303-5290
Yayın İdare Kurulu:Prof.Dr.Mesut ÇAPA, Prof.Dr.Bige SÜKAN, Doç.Dr.Hakan UZUN, Yrd.Doç.Dr.Sedef BULUT, Yrd.Doç.Dr.Necdet AYSAL
Danışma Kurulu:Prof.Dr.Tülay Alim BARAN (Yeditepe Üniversitesi), Prof.Dr.Recep BOZTEMUR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof.Dr.Fevzi DEMİR (Mersin Üniversitesi), Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi), Prof.Dr.Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi), Prof.Dr.Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi)
Yazışma Adresi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Gümüşdere Yerleşkesi Fatih Caddesi No:33 06280 Keçiören/ANKARA
Telefon:(0312 316 62 69
Faks:(0312) 316 91 31
E-Posta:tite@ ankara.edu.tr
DOI Ön Eki:10.1501/ Tite

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ART-SANAT

                           ART – SANAT

Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon

Art-Sanat is a national and international academic refereed e-journal that published twice a year. 

Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan ulusal ve uluslararası akademik hakemli e-dergidir. 

INDEXES/İNDEKSLER

                            The Art-Sanat Journal is indexed by the   Arastirmax, the ASOS Index , the International Medieval Bibliography (IMB) and the EBSCO.

                            Art-Sanat Dergisi,  Arastirmax,  ASOS Index, International Medieval Bibliography (IMB) ve EBSCO tarafından indekslenmektedir.  

PUBLICATION PLACE YAYIN YERİ

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index

PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  “Art – Sanat”  isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler ve yazılar kabul edilmektedir. Düzenli olarak yılda iki defa yayınlanan dergi, ulusal ve uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) derginin e-mail adresine veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler;Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

DUYURU: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 31 mayıs 2015 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili makalelerin ve yazıların kabul edileceği ulusal ve uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2015 yılının temmuz ayında yayınlanacaktır.

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR 

              

          Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems)                                              

            

           Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)  

  Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems) 

sayıların içeriğini görmek için resimleri tıklayınız

click the pictures to view the content of the issues 

 

İLETİŞİM/ CONTACT

artsanatjournal@gmail.com (e-mail)

ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6551 (web)

Facebook

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)

+90 212 440 20 72

+90-212-440 00 00 / 26658

YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. A. Azmi Bilgin

EDİTÖR VE KURUCU/ EDITOR AND FOUNDER

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/ EDITOR IN CHIEF

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü

E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR

Arş. Gör. Dr. Hande Günözü

GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

REDAKSİYON/ REDACTION

Arş. Gör. Nazlı Miraç Ümit

RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE

Şef Gülcan Balcı Başkaya

YAYIN HUKUK DANIŞMANI/ PUBLICATION LEGAL ADVISOR

Avukat Nihan Dedeoğlu

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. A. Azmi Bilgin, Prof. Ara Altun, Prof. Dr. Baha Tanman, 

Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian,

Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli, Arş. Gör. Hande Günözü,

Arş. Gör. Nazlı Miraç Ümit

HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD

Prof. Dr. A. Azmi Bilgin, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Baha Tanman,

Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Günkut Akın,

Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Doç. Dr. Gönül Uzelli,

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli, Doç. Dr. İnci Yakut, Doç. Dr. Mehmet Üstünipek,

Doç. Dr. Mustafa Aydın, Doç. Dr. Sedef Çokay-Kepçe, Doç. Dr. Şevket Dönmez,

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Alev Erkmen Özhekim, 

Yrd. Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı,  Yrd. Doç. Dr. Emine Naza Dönmez,

                                                                                   Yrd. Doç. Dr. Filiz Adıgüzel Toprak, Yrd. Doç Dr. Gülberk Bilecik,

                                                                            Yrd. Doç. Dr. Hatice Günseli Demirkol, Yrd. Doç. Dr. Işıl Özsait Kocabaş,

                                                                                      Yrd. Doç. Dr. Simge Özer Pınarbaşı, Dr. Kazim Abdullaev,

                                                                                      Uzman Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz, Arş. Gör. Dr. Hande Günözü,

Uzman Gülseren Dikilitaş, Uzman Seda Tulgar, 

Okt. Ramazan Yılmaz, Okt. Lola Kadirova Kızıl

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Dergimiz,  Sosyal Bilimler Alanında yılda iki kez olmak üzere; Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

ASIA MINOR STUDIES

Asia Minor Studies Dergisi herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, uluslararası hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayınlanan bir dergidir. Gerek görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır. Dergide tarih, edebiyat ve dil alanındaki araştırmalara yer verilmektedir.

Asia Minor Studies Dergisi, Ebsco,Ceeol, CopernicusDrji, Asos, Akademikdizin ve Araştırmax gibi ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaktadır.

DUYURU: Prof. Dr. Mehmet SARAY'ın misafir editörlüğünde Mayıs ayında İsmail GASPIRALI ve Kırım Özel sayısı yayınlanacaktır. Makale son kabul tarihi 30 Nisan dır.

İletişim: 0533 493 8811 asiaminorstudies@hotmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Dergisi

ISSN: 1302-7549

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi amblemi yanında Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi amblemi olmalı

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 4 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin Ulusal ve Uluslararası Tarandığı İndeksler: 

 • TÜBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanına (SBVT) dahildir.
 • EBSCOhost tarafından taranmaktadır.
 • ASOS INDEX tarafından indekslenmektedir.
 • DOAJ
 • Open Science Directory
 • Google Scholar

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk İletişim Dergisi

Atatürk İletişim Dergisi hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki defa yayınlanır. Yayın ilkeleri konusunda ayrıntılara 'Site Hakkında' menüsü altından ulaşılabılır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Avrasya İncelemeleri Dergisi

AVİD 5. Sayı için Makale Çağrısı

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü tarafından yayınlanmakta olan İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'in ilk sayısında, sosyal bilim alanlarında Avrasya coğrafyasının farklı sahalarını konu alan birbirinden değerli yazılara yer verilmiştir. AVİD kurumlar ve bireyler arası işbirliğine açık uluslararası nitelikte hakemli bir dergi olarak yayın hayatına büyük bir azimle başlamıştır ve daha hızlı bir ritimle akademik yayınlarına devam etmektedir. AVİD, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrasya bölgesine yönelik ve bölgenin özelliklerini ve ihtiyaçlarını yansıtan çalışmaları, uluslararası akademik bilgi ortamına taşıma ve uluslararası bilimsel ölçütleri gözeterek tartışabilir kılmayı amaçlayan bir oluşum olarak ortaya çıkmıştır. Avrasya ile ilgili olabilecek bütün disiplinler ve disiplinler arası çalışmalara yer vermeyi amaçlayan AVİD, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmış yazıları kabul etmeyi ilke edinmiştir. Bu amaca ulaşabilmek için çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda devam ettiren, ilgilendikleri alana hakim, konularının uzmanı akademisyen ve araştırmacıları onların birikimlerinden yararlanmak ve onlara danışmak amacıyla daha ilk sayısında hakem kurulunda 13 farklı ülkeden bilim insanına yer vermiştir ve mevcut hakem kurulu sayısını da hızla genişletmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)'in dördüncü sayısına makalelerinin yayınlanmasını talep eden akademisyenlerin, belirlediğimiz yazım kurallarına uygun şekilde çalışmalarını bu sayfadan üye kayıtlarını yaparak, makalelerini sisteme  (çalışmalarında ve dosya uzantılarında isimlerini belirtmeksizin) yükleyerek tarafımıza göndermesi gerekmektedir. AVİD yazım kuralları için lütfen tıklayınız

Herhangi bir problem yaşanması durumunda avid.dergi@yahoo.com.tr adresine mesajlarınızı iletebilirsiniz.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Avrupa Araştırmaları Dergisi

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi (Marmara Journal of European Studies) enstitü faaliyeti olarak 1991 yılından beri düzenli olarak yayınlamaktadır.

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Türkiye'de "Avrupa Bütünleşme Süreci"ne yönelik çıkarılmış ilk süreli dergi olması ve yerli yabancı pekçok araştırmacının "Avrupa Birliği" ve "Türkiye'nin Avrupa bütünleşmesindeki siyasi, ekonomik ve hukuki yeri" üzerine gerçekleştirdikleri akademik çalışmalarını yayınlama imkanı bulduğu bir dergidir. Alanında bilinen ve önemli bir yere sahip olan Avrupa Araştırmaları Dergisi hakemlidir ve yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergi hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde yazılan akademik çalışmaları kabul etmekte olup 20 yılı aşkın süredir Avrupa Çalışmalarına ciddi bir kaynak oluşturmaktadır. 

Dergimiz, uluslararası olarak 2013 sayımızdan itibaren EconLit'de; 2011 sayımızdan itibaren EBSCO Academic Search Complete'de, ulusal olarak 2009 sayımızdan itibaren ise ASOS index'te endekslenmekte ve 2012 yılından beri ULAKBIM tarafından izlenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Bankacılar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi ekonomi, finans, bankacılık, sermaye piyasası ve borsa, sigortacılık ve aktüerya alanlarında ortak bir zemin oluşturmayı ve genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sağlamayı amaçlayan yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir...

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

http://dergi.cicr.org.tr/index.php/bacad/issue/view/2/showToc

Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi

Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez çıkartılır.Yayınlanan makaleler alanında uzman en az iki hakemin değerlendirilmesinden geçtiğinden Bilimsel Hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Beytulhikme An International Journal of Philosophy

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Bilgi Ve Belge Araştırmaları

Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki araştırmaları, yayın tanıtımlarını kapsayan dergi; kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ana başlıklarında hazırlanan çalışmaları kapsamaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bilimname: Düşünce Platformu

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
ISSN: 2147-5679

Sahibi / Owner
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Adına
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ

Yazı İşleri Müdürü / Editor In Chief
Öğr. Gör. Murat VAROL

Editörler / Editors
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
Yrd. Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN
Öğr. Gör. Murat VAROL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ
Arş. Gör. Ömer DELİKAYA
Arş. Gör. Yusuf AYDOĞDU
Okt. Ahmet KESMEZ

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu
Editorial Board and Advisory Board

Prof. Dr. Abdulaziz BEKİ
Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Abdulaziz HATİP
Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ
Prof. Dr. Mehmet BARCA
Prof. Dr. Abdullah ÖNALAN
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK
Doç. Dr. Abdurrahman ADAK
Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ
Doç. Dr. Mustafa KIRKIZ
Doç. Dr. Ousama EKHTIAR
Doç. Dr. Orhan BAŞARAN
Doç. Dr. Abdullah KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi TİMURTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA
Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Emanullah POLAT
Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK
Arş. Yazar Zeynel Abidin ZINAR

 

Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli bir dergi olup altı ayda bir, yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Zazaca ve Kürtçe alanında akademik nitelik taşıyan çalışmalara yer verilmektedir.

Türkçe, Zazaca, Kürtçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça olmak üzere 7 farklı dilde gönderilen makalelere yer verilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa
yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

BİTİG Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Arts and Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

Cumhuriyet Eğitim Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayınıdır.

Editör
Doç.Dr. Fatih M. Dervişoğlu
Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
TR-58140 SİVAS / TÜRKİYE

Telefon: +346 2191010 / 1880
Faks: +346 2191224
E-posta: cuefdergi@gmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Her yılın Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Şeref BOYRAZ Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü 58140 Sivas, Türkiye

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Derginin amacı iktisat,işletme, politika ve toplum bilimi gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında  etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmalarıda yayınlamaktadır.   Dergi daha önce ingilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2001 yılında kurulmuş olup yılda 2 kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda 2 ile 3 ay arasında sonlanmaktadır.Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dergi Karadeniz

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dil ve Edebiyat Dergisi

Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi 2005 yılından beri yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergide özgün araştırma ve inceleme makalesi, proje ve kitap tanıtımları  basılmaktadır.

---------------------------------------------------------------------------

Mersin University Journal of Linguistics and Literature is a refereed journal.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dilbilim

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda dört kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

İlk yayınını 1999 yılında yapan derginin amacı, alana özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamaktır.

"Açık erişimli" olan derginin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazardan/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Derginin yayım dili Türkçe'dir.  Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi uluslararası bir dergi olup TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrichs’s Web-Global SerialsDirectoryEBSCOhost-Online ResearchDatabases, Academic Journal Database, ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi tarafından dizinlenmektedir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Doğu Coğrafya Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Eğitim Dergisi

Ege Eğitim Dergisi, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimiz yayın hayatına 2001 yılında başlamıştır. 2003-2011 yılları arasında yılda en az iki sayı halinde ve hem basılı dergi formatında hem de on-line olarak yayımlanan dergimiz, 2012 yılından itibaren sadece on-line yayın yapma kararı almıştır. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi kapsamında bilimsel etik ve geleneklere uygun tüm özgün çalışmalar dergimizde yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır.

Ege Eğitim Dergisi, eğitimle ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmaları yayımlayarak, hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim ve paylaşım sağlamayı hedeflemektedir.

Ege Eğitim Dergisi'nin yayın alanı, ulusal ve uluslar arası bilimsel sınıflamada yer alan eğitim bilimleri ve alan eğitimine yönelik akademik çalışmalardır.

Ege Eğitim Dergisi Eğitim Bilimleri kapsamındaki alt alanlar ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim alan eğitiminin yanı sıra özel eğitim, genel eğitim sorunlarına ilişkin, yayım ilkelerine uyan kuramsal ve uygulamalı, alana katkı sağlayan özgün çalışmaları kabul etmektedir.

 

Sahibi
Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Eğitim Fakültesi Adına
 
Editör
Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI
 
Yardımcı Editörler
Yrd. Doç. Dr. Soner AKŞEHİRLİ
Yrd. Doç. Dr. Tarık KIŞLA
 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, hakemli statüde olup yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Dergi, daha çok ekonometri ve istatistiğin kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını basmayı hedeflese de güncel ve kapsamlı literatür araştırmaları da dergide yer bulabilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi


Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2002'de yayın hayatına başlayan HAKEMLİ bir dergi olup, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Dergi; KIŞ(Ocak), BAHAR(Nisan), YAZ(Temmuz) ve GÜZ(Ekim) dönemleri olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erciyes İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

ERCİYES SANAT

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erdem

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; matematik ve fen eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, beden eğitimi ve spor, spor psikolojisi, hareket ve antrenman bilimi, fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk, spor yönetimi ve rekreasyon, eğitim sosyolojisi, eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, eğitim felsefesi, müzik eğitimi, erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, kimya eğitimi, fizik eğitimi, sosyal bilimler, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi, yetişkin eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, resim eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, eğitim yönetimi-denetimi-planlaması ve ekonomisi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, eğitim programları ve öğretim, mesleki ve teknik eğitim, halk eğitimi, yaşam boyu öğrenme, eğitim hukuku, eğitim ekonomisi, eğitim tarihi, eğitim felsefesi, öğretim süreçleri, eğitimde araştırma yöntemleri, sosyal bilgiler eğitimi, sınıf öğretmenliği eğitimi alanlarında özgün bilimsel araştırmaları yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında Türkçe veya İngilizce olarak yayınlayan hakemli bir dergidir. Haziran sayısı için son başvuru tarihi 1 Mart, Aralık sayısı için son başvuru tarihi 1 Ekim'dir.

Editörler

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirin.

 

Bu derginin hedef kitlesini öğretmenler, eğitimciler, yöneticiler, öğretmen adayları, öğrenciler ve eğitim çalışanları oluşturmaktadır.

ISSN:2148-7510

e-ISSN:2148-7758

 

Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 

Dergimiz yakında aşağıdaki indekslerde de taranacaktır.

 

 

Open Access Journals Search Engine (OAJSE)

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

 

Sahibi  Doç. Dr. Ayhan DÖNER;  sorumlu müdürü Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ olan “Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusçadır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler dalında kurumsal tartışma, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme, araştırma/çalışma notları; söyleşiler, başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi; mektuplar ve haberler yer alır.
Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesi, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesini, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.


Dergimiz aşağıdaki indekslerce taranmaktadır:

 

Hakem süreci biten yazılarınızın şablonunu buradan indirebilirsiniz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Eurasian Journal of Educational Research

Dergi, akademisyenlerin, araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak isteyenlerin, eğitim politikalarına yön verenlerin ve uygulayıcıların dikkatle izledigi bir dergidir. EJER, özellikle ögretmenler, danışmanlar, yönetici ve deneticiler, program tasarımcıları, egitim politikacıları ve egitim araştırmacıları tarafından gelecegin egitim sistemlerini oluşturmada oldukça degerli bir kaynaktır.

EJER, egitimin çok çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmaları yayınlamaktadır. Derginin temel amacı; okul öncesi, ilkögretim, ortaögretim, yüksekögretimde ve yetişkin egitiminde ögrenmeyi artırmak, egitim süreçlerinin ve çıktılarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilebilir.

EJER’de program degerlendirmeden yaratıcı yazmaya, müzik ögretmenlerinin egitiminden çoklu zeka kuramına, mesleki rehberlikten çevre egitimine uzanan yelpazede çok farklı konuları içeren araştırmalar yayınlanmıştır

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Eğitim Bilimleri Dergisi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi; eğitim bilimleri alanının bütün alt başlıkları ile ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi’nin amacı eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Dergi için eğitim teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar,  yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, değişik yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitim Yönetimi ve Liderliği Araştırmaları (EYLA)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Konu alanında dünyada ve Türkiye’de gözlenen dinamik sorunları, çözüm önerilerini ve en son gelişmeleri, öğretmen, yönetici, araştırmacı, akademisyen,öğrenci olmak üzere kamuoyunun tüm kesimiyle paylaşmak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, erişimi ücretsiz hakemli bir dergidir.

Dolayısıyla bu derginin sayfalarında 

•Özgün bilimsel araştırmalara,
•Metodolojik gelişmelere,
•Tartışma yazılarına,
•Yeni yayın/kitap değerlendirmelerine,
•Sempozyum, toplantı ve atölye çalışmalarının duyurularına yer verilecektir.
 

Eğitimde ve Psikoloji alanında, güncel problemleri, deneysel çalışmaları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma yazılarına yer verilir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlamaktadır.

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi

İleti-ş-im Dergisi (ISSN 1305-2411), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan, akademik ve bilimsel nitelikli hakemli bir dergidir.  

Yayın politikasının esası, iletişim bilimlerinin farklı perspektiflerini hareket noktası alarak alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün araştırmalara yer vermek olan İleti-ş-im Dergisi’nin yayın dilleri Türkçe, Fransızca ve İngilizce’dir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış veya değerlendirme aşamasında bulunmayan her yazı, yazarın kimliğini bilmeyen uzman hakemler tarafından değerlendirilir ve raporlanır. Yazıların yayınlanması konusunda son karar geniş ölçekli Yayın Danışma Kurulu’na aittir.  

İlk sayısı Aralık 2004’de yayınlanan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Yayını İleti-ş-im, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT), EBSCO Communication & Mass Media Complete (CMMC), Asos Index ve Google Scholar tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Global Journal of Economics and Business Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Davranış Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Bilimleri, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi alanlarındaki bilimsel yazıları yayımlayan hakemli bir dergidir. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi'nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:

1. Literatür Taraması: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.

2. Ampirik Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.

3. Kuramsal Makale: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale.

Dergide önceden yayımlanmış, yayımlanmak üzere kabul edilmiş ve yayımlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar değerlendirmeye alınmaz. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar(lara) aittir. Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi’nin taranmakta olduğu indeksler:

* EBSCO

* ASOS - Akademia Social Sciences Index

                                                        

Sahibi

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

 

Editörler

Yrd. Doç. Dr. Salih YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi TOPAL

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ

 

Dergi Sekreteryası

Arş. Gör. Şerife DEMİRELLİ

Öğr. Gör. Özlem SEKMEN

 

İletişim Adresi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Sekreteryası

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bağlarbaşı 29100 / GÜMÜŞHANE

Tel: 0456 233 7425 Dahili: 2272

Fax: 0456 233 7553

sbedergi@gumushane.edu.tr

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır.

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale.
 4. Kitap tanıtımı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ASOS Sosyal Bilimler İndeksi ve ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi tarafından indekslenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

 

ISSN: 1300-9206

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi'ne (HÜNER) hoşgeldiniz. Dergimiz 2015 yılında hayata geçmiş olup eğitim bilimi alanına ilişkin özgün araştırma ve derleme makalelerine yer vermekte ve  yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır.

Odak ve kapsam

Dergimiz, Eğitim Bilimi alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı bilimsel ve hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması  gerekmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen  makalelerinin yayım haklarını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme süreci

Dergimizde, yayın kurulu tarafından değerlendirme sürecine kabul edilen makaleler için hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde makale üç farklı hakeme gönderilir.  Hakemlerden gelen değerlendirme raporları yayın kurulunda görüşülerek  makalenin yayımlanması konusunda nihai karar verilir.

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

Yayın Kurulu

 

Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

Dr. Ayşegül Şükran ÖZ, Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Cary A. BUZELLI, Indiana Üniversitesi

Dr. Figen ÇOK, TED Üniversitesi

Dr. Hakan DEDEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Hünkar KORKMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Mary B. McMULLEN, Indiana Universitesi

Dr. Mesut SAÇKES, Balıkesir Üniversitesi 

Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi

Dr. Necdet TAŞKIN, 100. Yıl Üniversitesi

Dr. Nilgün SEÇKEN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Nizamettin KOÇ, Atatürk Üniversitesi

Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Yeter ŞAHİNER, Hacettepe Üniversitesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne hoş geldiniz.

 

"Daha İleriye, En İyiye"

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır. İlk sayısı 2002'de yayınlanmış olup ara vermeden yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, DergiPark Akademik, Ebscohost: Academic Search Complete (Ebscohost ile anlaşmalı uluslararası alan indeksleri ve kütüphaneler tarafından taranmaktadır), Asosindex: Sosyal Bilimler İndeksi, Arastirmax: Bilimsel Yayın İndeksi, CrossRef, Google Scholar gibi uluslararası ve ulusal alan indeksleri tarafından taranmaktadır.

Dergimizde telif makaleler, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap değerlendirme türünde yazılar, sempozyum ve toplantı notları gibi çalışmalar yayınlanır.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin web sitesinde ve her sayısında yayınlanan "Yayın ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

İnsan ve Toplum Bilimleri alanlarında elde edilmiş bilimsel birikimleri ortaya koymak amacıyla yılda iki kez (Bahar-Güz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), ASOS (Akademik Sosyal Bilimler İndeksi), ARASTİRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IFSAM

İktisat Fakültesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute

Inonu University Journal of Educational Sciences Institute, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International E-Journal of Advances in Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International E-Journal of Advances in Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Academic Research in Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST) is a peer-reviewed scholarly online journal. The IJEMST is published quarterly in January, April, July and October. The IJEMST welcomes any papers on math education, science education and educational technology using techniques from and applications in any technical knowledge domain: original theoretical works, literature reviews, research reports, social issues, psychological issues, curricula, learning environments, research in an educational context, book reviews, and review articles. The articles should be original, unpublished, and not in consideration for publication elsewhere at the time of submission to the IJEMST.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Educational Researchers

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Emerging and Transition Economies

The International Journal of Emerging and Transition Economies serves as an outlet for the increasing flow of scholarly research concerning business, economics, and political issues that are unique to the emerging and transition economies. The Journal aims to encourage theoretical, empirical, applied and policy-oriented research and to contribute to the dissemination of knowledge and experience across the research communities. 

            

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

IJOESS

International Journal Of Eurasia Social Sciences

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi  “Sosyal Bilimler ” alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanacağı uluslararası, hakemli bilimsel online bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Instruction

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SCIENCE

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)

IntJSCS, 4 ayda bir olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel hakemli bir dergi olup, başta kültür ve spor bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarına açık olarak yayın yapmaktadır.

Uluslararası bilgi paylaşımını esas alan dergi, İngilizce olarak yayımlanmakta ve yazarlarına değerlendirme sonuçlarını en kısa sürede tamamlama konusunda garanti sağlamaktadır. Dergi yazarlarından herhangi bir ÜCRET talep etmemektedir

Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği tarafından ilk sayısı Eylül 2013'te yayımlanmış olan dergi, kısa geçmişine rağmen uluslararası kurum ve kişilerden destek almayı başarmış; ve kısa sürede Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, Research Bible, DRJI, Journal Index, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, ASOS, İSAM, Arastirmax gibi önemli indeksler tarafından taranmaya başlamış ve uluslararası saygın birçok indeks tarafından da değerlendirilmeye alınmıştır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

International Journal of Social Sciences and Education Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Istanbul Journal of Open and Distance Education

IJODE is open to articles and book reviews in the scope of all open and distance education discipline or interdisciplinary kinds of forms. We invite scholars to submit research papers, articles, case studies and book reviews for the topics, such as Technology-assisted learning, computer based training, computer-aided instruction or computer assisted instruction, internet-based training, Web-based training, online training, virtual training, virtual learning environments, M-learning, digital education, education on social networking, massive online open courses, game-based learning, active learning, content design, e-assessment, mobile applications, e-video, the quality of open and distance education and accreditation etc

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Balkan Libraries Union

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Business Economics and Finance

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal Of Business Economics and Political Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Caspian Affairs

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Computer and Education Research

JCER (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere yayımlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır. 

Dergimizin Cilt 2 Sayı 4 yayımlanma sürecinde destek veren Misafir Editörümüz Prof.Dr. Alipaşa AYAS hocamıza teşekkürlerimizi sunarız.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Economics Finance and Accounting

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Education and Future

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

JOURNAL OF EDUCATION IN SCIENCE ENVIRONMENT AND HEALTH

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal Of Fine Arts

ISSN:1302-2938

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Life Economics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Management Marketing and Logistics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Physical Education and Sport Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Yaşar University

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

KADANS Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

KADANS - Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

KADANS
Mersin Üniversitesi Akademik Müzik Dergisi

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın akademik bir yayını olan KADANS - Müzik ve Müzikoloji Dergisi, müzik ve müzikbilim konularını ilgilendiren ve aralarında tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik psikolojisi, bilişsel müzikoloji, müzikal analiz, organoloji, icra yöntem ve usulleri, müzik estetiği, popüler müzik ve kültürleri, çağdaş müzik, müzik terapisi, nöromüzikoloji, psikoakustik ve müzikal semiyolojinin de bulunduğu her alanda araştırmaların yayınlandığı, müzikolojik makalelerin yanı sıra kitap ve işitsel/görsel yayın inceleme-eleştirilerine de yer veren bir hakemli dergidir.

 

KADANS
Academic Music Journal of Mersin University

KADANS - Journal of Music and Musicology, as an academic publication of Mersin University State Conservatory, publishes scholarly inquiries from all fields of music and musicology including historical musicology, ethnomusicology, music psychology, cognitive musicology, musical analysis, organology, performance practices, music aesthetics, popular music and cultures, contemporary music, music therapy, neuromusicology, psychoacoustics, musical semiotics and etc. as well as books and/or audio/visual publications reviews.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kadın Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAU İİBF) Dergisi 2010 yılından beri “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir yayınlanmaktadır.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAU İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.
KAU İİBF Dergisinin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek gönderilebilir.
Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. KAU İİBF Dergisi Yazar(lar)a sayfamızda bulunan Yayın Etiği İlkeleri‘ne göre faaliyet gösterir.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAU İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. Gerekli koşulların sağlandığına yönelik olarak yazar(lar) tarafından “Yayın Hakkı Devir Bilgi Formu” imzalandıktan sonra posta olarak veya scan edilmiş şekilde email olarak veya faks şeklinde gönderilmesi gerekmektedir. Bu formun olmadığı makaleler basım sürecine alınmayacaktır. Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle geri iade edilmemektedir.
Makalelerin değerlendirme süreci en fazla 3 ay sürmektedir. İki hakem onayından geçmiş makaleler basılı olarak ayrıca derginin web sayfasında özet, abstract ve tam metin olarak, ilgili yayın dönemi içinde, sırayla yayınlanmaktadır.
Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak yayın kurulumuza email olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kalemişi Geleneksel Türk Sanatları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Karadeniz Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kilikya Felsefe Dergisi

Yazı Çağrısı / Call for Paper

Kilikya Felsefe Dergisi Yayın Hayatına Başlamıştır. Nisan 2015’te yayımlanacak ikinci sayı için yazı kabul edilmektedir.

Cilicia Journal of Philosophy accepts contributions for the second issue which will be published on April, 2015.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Konservatoryum

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Ocak-Temmuz) yaymlanan hakemli dergidir. Dergi, sosyal bilimlerin tüm alanlarına açıktır. Derginin 2015 Temmuz sayısı için makaleler kabul edilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

LITERA

 LITERA, Journal of Western Languages and Literatures, is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Letters of Istanbul University. It was founded in 1954 as an annual and multilingual publication of the Department of Western Languages and Literatures at Istanbul University. After a long interval LITERA appeared as a refereed journal in 2004 with the publication of its 16th issue. As a biannual journal, LITERA features academic articles in English and Turkish in the fields of literature, arts and culture in general. Multidisciplinary approaches that focus on or include discussions of non-Western literatures and cultures are also encouraged. The objective of LITERA is to publish theoretical and/or critical articles that will provide an intellectual platform for literary and cultural studies.


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları

Maliye Araştırmaları Merkezi Konferansları Dergisi, 1956 yılından bu yana, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırmaları Merkezi tarafından yılda iki kez çıkarılan hakemli bir dergidir. Dergi, genel olarak maliye bilimi alanında ve özellikle Türkiye'de maliye, kamu ekonomisi ve kamu kesiminin çeşitli sorunları üzerinde teorik ve uygulamalı araştırmaları yayımlamayı amaçlar.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Coğrafya Dergisi

Coğrafya, sosyal bilimler, eğitim-öğretim, bilim ve kültürel gelişmelerle ilgili sorunlar, gelişmeleri, önerileri akademik düzeyde ortaya koyan altı aylık, hakemli ve bilimsel dergidir.

Dergi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez (altı ayda bir) yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yayını olarak yılda en az iki defa yayımlanan hakemli elektronik dergidir.

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde sosyal bilimler alanında Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Türk-Alman Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türk merkezli oluşumları tarihselden moderne, başta kültürün aslî ve vazgeçilmez unsuru dil olmak üzere, tarih, coğrafya, sanat tarihi, bilgi-belge, arkeoloji, antropoloji ve uluslararası ilişkiler gibi bilim dallarıyla disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyerek, ortaya çıkan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı temel ilke olarak benimseyen 6 aylık hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

 

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin hakemli Akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir; Yayın Kurulu tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yayın Kurulu, yazının özüne dokunmaksızın gerekli yazım ve cümle değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Dergiden yapılan alıntılarda kaynak göstermek mecburidir. EBSCO Uluslararası İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.
“Journal of The Faculty of Divinity” is a peer-reviewed academic journal of Marmara University, Faculty of Divinity. It is published every six months. All the opinions written in the articles are under responsibilities of the authors and it does not mean that they are adopted by the board. The Editorial Board reserves the right to make necessary changes in spelling and sentence, without prejudice to the essence of summer. The published contents in the articles cannot be used without being cited. The journal is scanned by EBSCO International Index, ULAKBIM Humanities & Social Sciences Index.

          

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara'nın Sesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

MAT-DER Matematik Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mavi Atlas

Mavi Atlas (ISSN: 2148-5322), Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi desteğiyle elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin amacı, sosyal/beşerî disiplinler alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu minvâlde kuşanılan idrâkı sözü edilen alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme ve işletme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır.

Mavi Atlas, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergide yayıma kabul edilebilecek eserler esâsen sosyal/beşerî bilimler alanına dâir olmak zorunda olup iki ana grupta sınıflanır: İlk grupta, sözü edilen alana ait “Araştırma Makalesi,” “Derleme,” “Çeviri” ve “Kitap Değerlendirme” türündeki eserler bulunur. Bu türdeki eserlerin önce “Yayın Kurulu” denetiminden daha sonra da “Hakem” değerlendirmesinden geçmesi mecbûrîdir. İkinci gruptaki eserler, derginin amaç örgüsüne uygun olan ve rayiçteki konuların irdelendiği “Tartışma,” “Söyleşi” ve “Konferans/Seminer Metinleri” ile başta Gümüşhane Üniversitesinde gerçekleştirilen alanla ilgili akademik etkinliklerin takdim edildiği “Haberler”den oluşur. Bu gruptaki eserler “Hakem” değerlendirmesinden geçmez, sadece “Yayın Kurulu” veya “Danışma Kurulu” onayı ile yayımlanabilir. Dergide yayıma kabul edilen her iki gruptaki eserler de “Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)” kurallarına tâbidir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin. Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: “gu.maviatlas@gmail.com”

Indeks Bilgileri: “Türk Eğitim İndeksi,” “Polish Scholarly Bibliography."

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mediterráneo/Mediterraneo

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2012 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.   Mersin Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanına katkı bulunmayı amaçlayan, ulusal/uluslararası düzeyle bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelere yer vermektedir.

Mersin Üniversitesi Dergisinde makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanabilir. Derginin tüm sayılarına Internet üzerinden (Dergi Arşivi bölümünden) ulaşılabilir.

Çalışmaların derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için YAZIM KURALLARI'nın önceden incelenmesi ve ÖRNEK ŞABLON dosyanın kullanılması gerekmektedir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCOhost, ULAKBİM – SBVT (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), Türk Eğitim İndeksi, ASOS Index ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir.

e-ISSN: 1306-7850

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Education Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Fine Art

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Social Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Middle Black Sea Journal of Sport Science

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Milli Eğitim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Millî Güvenlik ve Askerî Bilimler Akademik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından enstitü bünyesinde yılda dört kez yayımlanan sosyal bilimler içerikli akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi eleştirel bir sosyal bilimler dergisidir.

Mülkiyeliler Birliği'nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye'ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve katkılarıyla yayınlanmaktadır. Mülkiye Dergisi EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, ASOS endeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Dergi kurullarının yayın etiği açısından hassasiyetinin bir sonucu olarak kısa adı COPE (Committee on Publishing Ethics) olan Yayın Etiği Komitesi'ne üyedir.

Mülkiye Dergisi'nin gelecek sayıları önümüzdeki bir sene içerisinde ülke gündemi ile sosyal bilimler literatürünün ortaklaşa nabzını tutacak bir perspektifle, temalar etrafında, oluşturulacaktır. Böylelikle bir sayı tek bir konu ile kısıtlı olmayacak ve dergiye gelen farklı alanlardaki yazılar gecikmeden okurların dikkatine sunulabilecektir.

Teması yayın kurulunca belirlenmiş gelecek sayılarımız şöyledir: 39(1) Devlet ve Halkları ve 39(2) İsyan, Direniş ve Toplumsal Hareketler. Bu konularda hem makale hem de yorum yazısı olarak katkılarınızı bekliyoruz.

Erişim Politikası:

Mülkiye Dergisi'nde yayımlanan hakemli makaleleler sayı yayınlanma tarihinden 12 ay sonra erişime tamamen açılır. Derginin diğer bölümleri yayınlandıkları tarihten itibaren erişime açıktır.

Mülkiye Dergisi'nin erişime açık içeriğine ulaşabilmek için siteye kayıt yaptırmak gereklidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Derigimize makale göndermek için http://mutefekkir.aksaray.edu.tr adresinden giriş yapmanız gereklidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Nesne Psikoloji Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi  alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, yılda üç kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Tarandığı indeksler/veritabanları:

 • ASOS Akademia Sosyal Bilimler (2011-...)

 • EBSCO (2012-...)

 • Index Copernicus (2012-...)

 • New Jour (2012-...)

 • CAB Abstracts (2013-...)

 • ProQuest (2013-...)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

NOVITAS-ROYAL

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

NWSA: Education Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

NWSA: Fine Arts

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

NWSA: Humanities

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

NWSA: Qualitative Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

NWSA: Social Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

NWSA: Vocational Education

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında özgün araştırma makalelerini kablul eden ve yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan, uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Ocak-Temmuz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlarda yapılmış olan uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Dergi aşağıdaki indeksler tarafından taranır.

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Psikoloji Çalışmaları Dergisi

“Psikoloji Çalışmaları” dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından, 1956 yılından beri “Tecrübi Psikoloji Çalışmaları” adı altında yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren hakemli bir dergi olma özelliğini kazanarak “Psikoloji Çalışmaları” adı altında yayın hayatına devam etmektedir. 2012'den itibaren yılda iki kez yayınlanan dergi, psikoloji alanında yürütülmüş olan deneysel çalışmaları ve alan çalışmalarını yayınlamaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Research journal of Business and Management

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Research on (Massive) Open Online Courses / R(M)OOCS

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Review of International Geographical Education Online

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

RIHLE Dergisi | Eşyanın Anlamına... Varlığın Hakikatine... Köklerimize...

Rıhle Dergisi

Rıhle   Dergisi     2008      yılında     “Din   ve   Değişim“     kapak    konulu ilk sayısından itibaren, varlık bilincimizi Ehl-i Sünnet itikadı ile ihya etmeyi amaçlayan akademik bir dergidir.  Dergimizde neşredilen makaleler, Arapça ve İngilizce özetleri ile yayınlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sakarya University Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından fakülte bünyesinde yılda 2 kez yayımlanan akademik bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat - Tasarım Dergisi

Sanat ve tasarım alanlarında görsel eserler veren sanatçı ve tasarımcılarımız aynı zamanda yazılı eserlerde vermektedirler. Yazılı eserlerin, makalelerin akademik niteliklerininde zaman zaman tartışma konusu gözlenmektedir. Bu talepleri karşılamak amacıyla hakemli sanat tasarım dergisi 2010 yılında yayınlanmaya başlamıştır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat Eğitimi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sanat Tarihi Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Savunma Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

SDU International Journal of Educational Studies

Dergi Hakkında

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES) yılda iki sayı olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik, hakemli bir dergidir. Dergimizde bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları yayınlanır. Hedef kitlesi; eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinde alan ve alan eğitimine dönük araştırmalar yapmakta olan bilim insanları, öğretmen ve öğrencilerdir. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar makalelerinin içeriği ve sonuçları ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir. SDU International Journal of Educational Studies, yayınlanmak için kendisine sunulan makalelerin bütün yayım haklarına sahiptir.

Lütfen dergi ile iletişimde sduijes@gmail.com e-posta adresini kullanınız.

ISSN:2148-9068

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi

ISSN 1308-2698 // Kasım-Aralık Sayısı için son makale gönderim tarihi 31 Ekim,
Mayıs-Haziran Sayısı için son makale gönderim tarihi 30 Nisan'dır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Selahaddin Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sibirya Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sinema Tarihi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Siyasal Bilimler Dergisi

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, “Siyasal Bilimler Dergisi” adı altında yılda 2 kez, Mart ve Eylül aylarında yayınlanmakta olan akademik bir dergidir. Dergide, yayınlanacak olan makaleler 3 ayrı hakem tarafından değerlendirilmektedir. Derginin temel amacı, yeni ve özgün araştırmalara dayanılarak yazılan bilimsel makaleleri yayınlayarak, siyasal bilgiler literatürüne katkıda bulunmaktır. Böylelikle, sosyal bilimcilere çalışmalarını paylaştığı akademik bir platform sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, dergide Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler konularında yapılan çalışmalara yer verilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Bilimler Dergisi

Duyuru: Sosyal Bilimler Dergisinin sürekliliğini korumak amacıyla 2013 yılında, geriye dönük olarak yayımlanan 2012/1 sayısının içerisinde bulunan makaleler yayımlanmadan önce güncellendiklerinden dolayı kaynaklarda güncel erişim tarihleri bulunabilmektedir. Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru sürecinin hızlandırılması amacıyla yapılan bu geriye dönük sayı çıkartma çalışmasında, yaşanan tarih farklılıklarının makalelerin akademik değerleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoekonomi

Academics and Researchers,

Sosyoekonomi is scientific, refereed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Dergisi

Sosyoloji Dergisi 1917 yılına kadar giden tarihi ile Türkiye'nin en köklü dergilerinden biridir. Yılda iki kez yayımlanan hakemli, alanda saygın uluslararası indekslere kabul edilmiş olan dergimiz köklü İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi ve Sosyoloji Bölümü geleneklerinden beslenmekte ve bu birikimin yeni bakış ve ürünlerle sürdürülmesini önemsemektedir. Sosyoloji Dergisi teorik ve ampirik çalışmaların özgün bir sosyolojik bakışın oluşması doğrultusunda yayımlandığı bir dergi olarak alana katkı yapmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sosyoloji Konferansları

Sosyoloji Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyoloji ve Metodoloji

Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Farklı alanlarda çalışan sosyal bilimcilerin,

kuramsal ve saha araştırmalarına dayanan araştırmalarını yayınlar. ISSN: 1304-0243

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Tarih Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tarih Okulu Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TESAM Akademi Hakemli Dergisi

Tesam Akademi Dergisi, TESAM Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonomi, dış politika, hukuk ve sosyal bilimler alanında orijinal ve özgün çalışmalarla hazırlayıp yılda 2 kez yayınladığı hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The International Journal of Human, Community & Technology

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The International Journal of Research in Teacher Education

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN TEACHER EDUCATION (IJRTE)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Literacy Trek

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tiyatro Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

T.Ü. İİBF e- Dergisi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin resmi yayın organıdır. Yayın türü akademik bir dergidir. Derginin temel amacı, iktisadi ve idari bilimlerde klasik anlamda tanımlanan (iletişim,ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi, uygulamalı ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) bilimsel çalışmaları yayınlamaktır. Dergi iktisadi ve idari bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TURANSAM

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turizmoloji Dergisi

Tourismology targets tourism and travel related as well as multi disciplinary manuscripts. The coverage of the journal includes but is not limited to, tourism development, sustainability of tourism, tourism marketing, tourist and traveller behavior, tourism industry, hospitality, gastronomy, transportation, attractions, tourism sosciology, technology, tourism planning and development, leisure studies, organizational aspects and management of tourism facilities.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Arts and Social Sciences

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Educational Studies

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Journal of Music Research (TJMR)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Turkish Journal of Occupational Health Safety and Environment

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Online Journal of Distance Education

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

TOJQI, eğitim bilimleri alanında nitel araştırma, karma araştırma ya da eylem araştırması yöntemleri ile gerçekleştirilmiş nitelikli ve orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli, hakemli,
uluslararası bir dergidir. 
TOJQI, yılda dört kez yayınlanmaktadır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)


Cilt 6, Sayı 1  (2015)  İçindekiler Sayfası

Tüm Sayıyı indir

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi

Turkiye Kimya Dernegi Dergisi, Kisim C: Kimya Egitimi

Dergimiz Kimya Eğitimi alanında her türlü makale, derleme ve editöre mektup gibi kısa çalışmaları hakem denetiminden geçirerek kabul edilirse yayınlayacaktır. Kitap eleştirisi, tez özetleri ve konferans özet bildirileri de yayınlanır, ancak bunlara hakem denetimi uygulanmaz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ

Türkiye İslam İktisadı Dergisi yılda iki kez Şubat ve Ağustos aylarında yayınlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Dergi İslam İktisadı Okulunun bir forumudur ve İslam İktisadını desteklemeyi, geliştirmeyi ve en geniş anlamda anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Ekonomik faaliyetler varlık bilincinden bağımsız değildirler ve ontolojik temeller olmaksızın anlaşılamazlar. Vahiy ve Akıl birlikteliğinden doğan ekonomik faaliyetler üstün olduklarından desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

Okulun bu temel fikri çerçevesinde teorik ve uygulamalı çalışmalar, alan taraması, metodolojik ve iktisat tarihi analizleri, simulasyon temelli analizler, ilahiyat ve disiplinler arası iktisadi çalışmalar forumda yayınlanır. İslam ülkelerini konu alması tercih sebebi olmakla birlikte ananevi iktisat temelindeki çalışmalar, kitap ve makale değerlendirmeleri forumda yer alabilir. Dergi özel sayılar çıkarabilir. Özel sayı için konu ve misafir editor tavsiyeleri editöre iletilmelidir.

 

MAKALE ÇAĞRISI

Dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinin altı haftada tamamlanması hedeflenmektedir. Kabul edilen makalelere DOI numarası ataması yapılır ve makale online olarak hemen yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi


Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi (TÜRKBİLMAT); Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide, matematik eğitimi ile ilgili Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olan eğitim araştırmalarına yer verilmektedir (Bkz. Odak ve Kapsam). Derginin hedef kitlesi; araştırmacı öğretmenler, bilişimciler, matematik eğitimcileri, matematik ve bilgisayar eğitimi öğrencileri, ilgili alanın öğretmen adayları, öğretmenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişiler ve kuruluşlardır.

Sempozyum Duyurusu:

Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu'nun ikincisi, 16-18 Mayıs 2015 tarihlerinde Adıyaman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılacaktır. Bilim kurulu tarafından değerlendirme sürecine uygun görülen ve hakem değerlendirme sürecini olumlu şekilde tamamlayan çalışmalar, dergimiz özel sayısında yayımlanacaktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Bölüm dergisinin şimdiye kadar 15 sayısı çıkmıştır. Dergimiz ulusal hakemli dergidir.Dergimize yurt içi ve yurt dışından ilmî yazılar kabul edilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi

 1. Dergide Türk Dünyası kültürü/kültürleri tarihten, dilden, coğrafyadan, sosyal yapılardan, siyasetten vs. bağımsız bir şekilde ele alınmamaktadır. Bu nedenle, dergide dil, tarih, kültür, folklor, sosyoloji, antropoloji, etnografyanın yanı sıra, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da yazılar yayınlanabilmektedir. Dergide Türk Dünyası genelinde izlenen kültür ve eğitim politikaları da ele alınmakta, bu bağlamda geleceğe yönelik bilimsel öneriler ortaya konulmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk Tarih Eğitimi Dergisi

Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED) Türkiye’deki tarih eğitimcilerin odağında uluslararası düzeyde yayın yapan ve kâr kar amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. TUHED, Ekim ve Mayıs aylarında olmak üzere, yılda iki kez, çevrim içi (online) yayınlanır. TUHED'in ilgi alanı tarih eğitimi/öğretimi, tarihyazımı ve tarih-sosyal bilimler ilişkisidir. Tarih eğitimi/öğretimini temelden etkileyen tarihyazım süreçleri ve tarih alanının sosyal bilimlerle ilişkili durumlarını dikkate alan çalışmaları önemser. TUHED, Türkiye’deki tüm tarih eğitimcilerinin dergisi olma yanında tarih eğitimi alanında ulusal ve uluslar arası gelişmelerin paylaşıldığı, tartışıldığı, kritik edildiği de bir platform olma amacını taşır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türk İktisat Tarihi Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Türkiyat Mecmuası

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslar arası, akademik ve hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Türklük Bilimi Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi (UKHAD)

 1. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dille yazılmış makalelere yer verilen dergide, ağırlıklı olarak Karadeniz Havzası ülkeleri (Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan)’dan saha araştırmasına dayalı olan derleme makalelerine, telif makalelere, röportajlara ve kitap tanıtım yazılarına yer verilmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Ticaret, Finans ve Lojistik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, bankacılık ve finans, insan kaynakları yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik, sağlık bilimleri yönetimi ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 4 (dört) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır.

 • Eğitim Bilimleri İndeksi
 • Araştırmax
 • ASOS İndeks
 • Türk Eğitim İndeksi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Vakıflar Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Verimlilik Dergisi

Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organlarından biri olan Verimlilik Dergisi 1967 yılından bu yana, 3 ayda bir, yılda 4 kez düzenli olarak yayımlanmaktadır.

İçeriğinde; verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, yerli ve yabancı uzmanların tarımdan sanayiye, çevreden spora, bilişimden insan kaynaklarına kadar çok geniş bir yelpazedeki inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makaleler yer almaktadır.

Ayrıca yurtta ve dünyada verimlilik konusunda ortaya çıkan gelişmelerle verimliliği artırma, yöntem, teknik ve uygulamalarına ilişkin yazılara da yer verilmektedir. 

Verimlilik Dergisi bu yönüyle akademisyenlere, bilim çevrelerine, teknik adamlar, araştırmacılar, kurum ve kuruluşlar ile, ilgili branşlarda öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik bir yayını amaçlamakta olup bilimsel bir kuruluş olan Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün verimlilikle ilgili bir yayın organı olma misyonunu üstlenmiş durumdadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yalova Üniversitesi Islami İlimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 2146-1333) Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere 2010 yılından bu yana yılda iki kez yayınlanmakta olan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi işletme, finans, yönetim, iktisat, pazarlama, üretim yönetimi, muhasebe, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, sosyal hizmet ve ilahiyat ve ilgili diğer alanlardaki güncel araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Yaratıcı Drama Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Logosu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Zirve Sanat ve İletişim Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Öneri Dergisi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİSİ

 

ÖNERİ Dergisi Ulrichsweb Global Serials Directory, Ebsco Host ve ULAKBİM Ulusal Veritabanları tarafından taranan Ulusal Hakemli Dergi Statüsünde akademik bir yayındır, altı ayda bir yayınlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İ.Ü.Çeviribilim Dergisi

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Fakülte dergisinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdığı üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üçe bölünmesiyle, dergimiz yayın hayatına İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin ortak yayını olarak T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi adıyla devam etmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İktisat Fakültesi Mecmuası

1939 yılında yayın hayatına başlayan ve son 59 yıldır düzenli olarak yayınlanan İktisat Fakültesi Mecmuası, yaklaşık on yıldır hakemli dergi statüsüyle yayınlanmakta, ayrıca ULAKBİM ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır. Mecmuamız iktisat literatürüne ilişkin her türlü teorik ve ampirik değerlendirmenin yapıldığı makalelere açıktır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

IPAD ulusal ve küresel düzeyde etkili olan iktisat politikaları üzerine yapılan kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. IPAD iktisat teorisi ve uygulamaları için uluslararası bir tartışma forumu niteliğindedir. Dergi, iktisat araştırmaları üzerinde uzun dönemli etkileri olacak seçkin ve güncel konularda referans niteliği taşıyan makaleler yayınlamayı hedeflemektedir.

IPAD is a peer-reviewed international research journal, which aims to publish articles of high quality dealing with issues in economic policy which impact on national and global economies. IPAD provides an international forum for economic theory and practice. The journal aims to publish highly selective, widely cited articles of current relevance that will have a long-term impact on economics research. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Logo ioo

İlköğretim Online

İlköğretim Online hakemli, erişimi ücretsiz bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnsanbilim Dergisi

İnsanbilim Dergisi'nde (İBD), antropoloji ve/ya antropolojiyle ilgili yakın disiplinlerde hazırlanmış özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kitap tanıtımları ve editöre mektuplar yayımlanır. İBD elektronik olarak yayımlanan açık erişimli hakemli bir dergidir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından yayımlanan "İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi" Kültür ve Sanat alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakem

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi-2014

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İslam Tetkikleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Egzersiz ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 • İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD), uluslararası hakemli dergi statüsündedir. Yılda iki kez Ekim ve Nisan aylarında yayınlanacaktır. (Basılı ISSN: 2148-4287 & e-ISSN: 2148-7189)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi

Felsefe Arkivi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 1945 yılından itibaren yayımlanan bir felsefe dergisidir. Dergi yaz ve kış dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan bir hakemli dergidir.
Felsefe Arkivi'nde yayımlanan metinler, özgün makale, çeviri metinler ve kitap eleştirisi olmak üzere üç ana başlık altında toplanır.
 
Özgün Makale, felsefenin çeşitli alanlarında yazılmış yazılardan oluşur ve ana yazım dili Türkçe'dir. Ancak Türkçe çevirisi ile teslim edilmesi halinde, metinler çift dilli olarak basılabilir.
 
Çeviri Metinler'de felsefe alanında özgün makale veya kitap bölümlerinin çevirileri bulunur. Çevirinin kitap bölümüne ait olması durumunda, belirli bir bütünlük içerisinde olması koşulu aranır.
 
Kitap İncelemesi bölümü ise, bir kitabın tanımı ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanmış yazılardan oluşur.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

Uluslararası Hakemli dergi. ULAKBİM, ASOS, EBSCO ve ProQuest tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İş ve İnsan Dergisi

İş ve İnsan Dergisinin temel amacı, iş yaşantısında insan davranışını anlamak ve insan kaynağından en üst düzeyde yararlanmak üzere örgütsel davranış alanında öne sürülen kuramlar ile uygulamalar arasında bağ kurarak yapılmış çalışmaları okuyucularla paylaşmaktır.

İş ve İnsan Dergisi hakemli ve akademik bir dergidir, yılda iki kez yayımlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Şarkiyat Mecmuası

Şarkiyat Mecmuası: Journal of Oriental Studies
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü tarafından ilk sayısı 1956'da (Ankara) çıkarılan Şarkiyat Mecmuası'nda, şarkiyat alanında önemli makaleler yayımlanmış, ancak derginin 1966'da (İstanbul) çıkan VI. sayısı ile yayın hayatı durmuştur. 1972'de (İstanbul) çıkarılan VII. sayısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi hocalarından Prof. Dr. Ahmet Ateş'in anısına, bundan 26 sene sonra çıkan (İstanbul 1998) VIII. sayısı ise yine İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları hocalarından Prof. Dr. Nihad M. Çetin'in anısına basılmıştır. 2006 yılında Şarkiyat Araştırma Merkezi'nin çıkardığı IX. Sayısıyla da dergi normal hayatına kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları dergisi olan Şarkiyat Mecmuası, uluslar arası hakemli dergi olup İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Araştırma Merkezi tarafından yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 
In Şarkiyat Mecmuası, of which the first number was issued by Faculty of Letters, Institute of Orientalism in 1956 (Ankara), important articles regarding the area of orientalism were published. However the aforementioned Journal's regular life was stopped with the issue that was published in 1966 in Istanbul. The 7th issue that was published in 1972 (Istanbul) was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Ahmet Ateş, who was one of the lecturers of I.U. Arabic-Persian Philology, and the 8th issue (Istanbul 1998) which was published 26 years after this issue was dedicated to the memoir of Prof. Dr. Nihad M. Çetin, who was one of the lecturers of I.U. Eastern Languages and Literatures. In 2006 with the ninth issue. the journal resumed it's publication life. Şarkiyat Mecmuası is an international peer-reviewed journal and published by Center of Oriental Studies, Faculty of Letters, Istanbul University. In addition one-third of Şarkiyat Mecmuası consists foreign languages such as English, Arabic, Persian and Urdu. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt