Sağlık Bilimleri


Acta Medica Anatolia

Acta Medica Anatolia is a peer-reviewed general medical journal and welcomes manuscripts in English. The Journal publishes scientific researches, reviews, editorials, letters to the editors, and interesting case reports in all fields of clinical specialties. It is issued four times per year (March, June, September, and December), and is distributed in electronic format.

One of the most important areas of interest of Acta Medica Anatolia is Anatolian History of Medicine. Many communities such as Hittites, Phrygians, Lydians, Alexander's Empire, and the Byzantines lived in the region of Anatolia, and Turks have lived since 1071. Many important names in the history of medicine have lived in this region where hosted so many different cultures and beliefs. For these reasons, Acta Medica Anatolia gives a special importance to every type of articles (Review, short report, letter, etc.) written about the comparisons of old and new medical practices conducted in this region.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Acta Odontologica Turcica

Acta Odontologica Turcica (AOT), Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yılda üç kere yayımlanan (Ocak, Mayıs, Eylül) hakemli resmi yayınıdır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. AOT, 1984 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski adı ‘Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’ olan derginin devamıdır. Dergi yalnızca elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi

DERGİMİZİN YENİ ADRESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ankara Medical Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, Nisan, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayımlanır. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2011 yılı itibariyle Ulusal Hakemli dergi statüsü kazanmış olup CAB Abstract, ULAKBİM-TUBİTAK Yaşam Bilimleri, CABI full text, Google Scholar ve Türkiye Atıf Dizini'nde taranmaktadır. Derginin kısaltılmış ismi “Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.” dir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Bozok Tıp Dergisi

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve mart, haziran,eylül ve aralık olmak üzere yılda dört sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, toplantı, haber ve duyurular dergide yayınlanır. Dergide yer alan makalelerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gereklidir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

Bozok Tıp Dergisi’nin finansmanı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sağlanmaktadır. Derginin tüm içeriği ve makalelerin tam metin dosyalarına http://tipdergisi.bozok.edu.tr adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Makalelerin değerlendirilmesi ve basımı için ücret talep edilmez.

Yazarlara Bilgi sayfasına derginin basılı kopyasından ve  http://tipdergisi.bozok.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. Bozok Tıp Dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve sonuçlar yazar(lar)ın görüşüdür. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editörler ve Yayıncı bu yazılar için bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergi asitsiz kağıda basılmaktadır.

İletişim:
Editör: İlhan GÜNAYDIN
Posta: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bozok Tıp Dergisi Bürosu
66200 Yozgat
Türkiye

Diğer yazışmalar için posta adresi aşağıdaki gibidir.
Yrd. Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Adnan Menderes Bulvarı 190, 66200 Yozgat

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Clinical and Experimental Health Sciences

Clinical and Experimental Health Sciences; Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır.

Derginin amacı; etik kurallara uyumlu hazırlanmış klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöre mektup ve editöryel yorum türündeki yazıları yayınlayarak literatüre ve sağlık alanındaki tüm disiplinlerde katkı sağlamaktır.

Derginin hedef kitlesi; sağlık alanındaki tüm disiplinlerde çalışan uzman hekimler ve akademisyenlerdir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Dental Journal

Cumhuriyet Dental Journal is the official publication of Cumhuriyet University Faculty of Dentistry. Editor: Prof. Dr. Ihsan HUBBEZOGLU

CDJ is an international journal dedicated to the latest advancement of dentistry. The goal of this journal is to provide a platform for scientists and academicians all over the world to promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of dentistry.

First issue of the Journal of Cumhuriyet University Faculty of Dentistry was published in 1998. Journal language was Turkish (with an abstract in English). Furthermore, two issue was published in a year. In 2010, editorial board was renewed, and journal's name was changed as Cumhuriyet Dental Journal.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün resmi yayınıdır. Derginin yayın dili Türkçedir. Dergide hemşireliğin tüm alanları ile ilgili orjinal araştırma, derleme, çeviri yazıları yayınlanır. Dergi Haziran ve Aralık ayı sonunda olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Türkiye Atıf Dizini(Turkey Citation Index)'ne kayıtlıdır(Mart 2016).

Editör

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

58140 Sivas

 

Telefon:0346 2191010-2055 ve 1776

Fax: 0346 2191261

E-mail:haticetel@gmail.com

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

.

Cumhuriyet Medical Journal

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

DOD Clinical Case Reports

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)",  "Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve "Google Akademik (Google Scholar)"e kayıtlıdır.

 

DERGİ SİSTEMİ "http://dergipark.gov.tr/duzcesbed" ADRESİNE TAŞINMIŞTIR. BAŞVURULAR YENİ SİSTEMDE YAPILMAKTADIR.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Eurasian Journal of Health Technology Assessment

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

European Journal of Health Sciences

European Journal of Health Sciences (EurJHS) is a peer-reviewed, independent, international, online, and open-access journal about general medical and health sciences, and welcomes manuscripts both in Turkish and in English. Contribution is open to authors of all nationalities. The journal publishes original research articles, reviews, letters to the editors, and case reports in all medical fields. EurJHS is published online with three issues per year (April, August, and December).

The articles should be logged in, and submitted on-line via the Journal’s website (http://journalagent.com/eurjhs/) and tracked Papers sent through other written or on-line media will not be taken into consideration.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Fam Pract Palliat Care

FPPC, Birinci basamak sağlık hizmetlerine ve palyatif bakıma yönelik hazırlanmış Makale, Derleme, Vaka Takdimi vb. çalışmaları yayınlar.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, hemşirelik bakımının tüm yönlerini kapsayan, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergide yürütülmekte olan araştırmalarla ilgili raporlara, bilimsel ve mesleki hemşirelik seminerlerinde sunulan bildirilere, araştırma özetlerine, özgün ve ileri hemşirelik kursları ve yeni kitap eleştirilerine yer veren hakemli bir dergidir.


Dergi her yılın Şubat, Haziran, Ekim aylarında yayınlanır ve her üç sayıda bir cilt tamamlanır. Yazılar Türkçe ve İngilizce olabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.


FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ’nde daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar basılır. Basılması uygun görülmeyen yazılar geri iade edilmez. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. Derginin yazım kuralları her sayının son bölümünde bulunmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi yeni arayüzü hizmette olup  http://dergipark.gov.tr/gsbdergi adresinden makale kabul etmektedir. Bu arayüzde eski sayılara ait makaleler görüntülenmektedir.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide hemşirelik, ebelik ve sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. ISSN 1309-5471

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Athletic Performance and Nutrition

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Indexed: CEPIEC, Crossref, DOAJ, EMBASE, EBSCOhost, Google Scholar, Index Copernicus, J-Gate, NLM Catalog (PubMed), Scopus, Turkiye Citation Index, World Cat

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Innovative Prosthodontics

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of International Scientific Researches (Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi)

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi) akademik hakemli bir e-dergidir. İnsan ve toplum bilimlerinin her alanına yönelik Türkçe başta olmak üzere diğer dillerde alanına yenilik getiren özgün makalelere yer verir. Dergi, makaleler yanında bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda en az iki sayı yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayımlanabilir. 

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir.

ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEMLİK OLMASI İÇİN GÖNDERİLERİNİZDE AD-SOYAD GİBİ KİŞİSEL KİMLİĞİNİZİ BELİRTECEK BİLGİLER BULUNMAMALIDIR. BU BİLGİLER HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN SONRA EKLENECEKTİR.

Yazılardaki sorumluluk yazar(lar)ına aittir. Yazılarını dergiye gönderen yazarlar yazılarının telif haklarını dergimize vermeyi kabul etmiş sayılırlar.

The Journal of International Scientific Researches (Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi), yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry


FOR ENGLISH, PLEASE FIND THE DROP-DOWN MENU ENTITLED "DIL" ON THE LEFT SIDE OF THE SCREEN.


      İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır. Düzenli olarak güncellenen ve uluslararası açık erişime olanak tanıyan bu hakemli dergi, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış olan makaleleri değerlendirmeye kabul etmektedir. 1967 yılında yayın hayatına başlayan dergimiz, kurulduğu günden bu yana diş hekimliği mesleği ile ilgili olan yüksek nitelikli akademik yayınların sınırsız paylaşımını desteklemektedir.

     Diş Hekimliği'nin bütün uzmanlık dallarından gönderilen yayınları değerlendirmeye kabul eden dergimizde, klinik ya da temel bilimler alanlarındaki özgün araştırma makaleleri her zaman önceliklidirler. Tek olgu ya da seri şeklinde hazırlanmış olgu sunumları da incelenmekle birlikte, bunların yayına kabul edilebilmesi için klinikte sık rastlanmayan nitelikte olmaları ya da güncel tedavi yöntemlerinin dışında olan yaklaşımları içermesi gereklidir. Derleme türünde yazılmış olan makaleler ise tartışmalı konulara açıklık getirmeye yönelik olmalı ve daha önce yayımlanmış güncel bilgilerin yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesini içermelidir.  

     İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDA YER ALMAKTADIR.


Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Journal of Rehabilitation and Health on Disability

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Life Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Dental Journal

Marmara Dental Journal is a multidisciplinary, academic publication of Marmara University, School of Dentistry. Topics covered include the management of general clinical and basics sciences fields related to dentistry. The journal aims to publish papers of general interest relating to advances in dental practice and contemporary treatments that will be of interest to dental students, dentists and specialists. Marmara Dental Journal will publish original scientific research papers including short comminications. It is also interested in publishing review articles and articles about clinical and practical applications which will be linked to new scientific research. All dentists, specialists, dentists in academic field and dental students are target group of Marmara Dental Journal. 

 Frequency: Three times a year (January, May, October)

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Marmara Pharmaceutical Journal

Dear Authors and Readers of Marmara Pharmacuetical Journal,

In order to serve you better, we are updating our website and editorial management system. Our web address has changed and Marmara Pharmaceutical Journal will be accessible at

http://www.marmarapharmj.com

The journal content will be transferred to our new website and MPJ will provide some enhanced features to our readers and authors. During the maintenance, you may not access our new website for about one week.  Please do not submit your new manuscripts through this website as it will be closed after our new website is launched. New submissions should be made through our new website (http://www.marmarapharmj.com) which will be accessible by one week.

If you have submitted your article before 30 March 2017, processing of your article will be finalized through our present system available at

http://e-dergi.marmara.edu.tr/marupj 

All published and forthcoming issues will also be archived at DergiPark website.

We appreciate your patience and interest in our journal.

===================================

 

 

 

================================

Marmara Eczacılık Dergisi (Marmara Pharmaceutical Journal) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin resmi bilimsel dergisidir. 1985-1997 arasında "Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi"olarak yayımlanmış olan derginin "Marmara Eczacılık Dergisi"ismi ile devamıdır.


Marmara Eczacılık Dergisi yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) elektronik ortamda yayımlanan, hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergide eczacılık alanında yapılan bilimsel araştırmalar, editöre mektuplar, davetli derlemeler ve ayrıca eczacılık alanındaki bilimsel toplantılar, bilimsel ve sosyal aktivitelere ait haberler yayımlanır.

 SCImago Journal & Country Rank  

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Medical Genetics

Medical Genetics is the official publication of the Turkish Society of Medical Genetics. It is electronically published three times a year (January, May, September).

Medical Genetics is an open access, peer-reviewed journal that considers articles on the effects of genetics and heredity in individuals, families and among populations in relation to human health and disease. The journal welcomes manuscripts in English and Turkish, and publishes original research papers, editorials, review articles, case reports, short reports, letters to the editor, the scientific correspondence and announcements relevant to the development of research, education and medical application in the field of human genetics nationwide and all over the world. Our main areas of interests are monogenic and multifactorial disorders, epigenetics and non-mendelian conditions, development and malformation, human genomics and proteomics, cancer genetics, gene mapping and functional studies, genotype-phenotype correlations, diagnostics, prenatal diagnosis, therapy and prevention, animal models, genetic services, community genetics, personalized medicine, genetic variation and genome diversity in Turkey and other areas of the World.

The journal will also publish invited editorials and commentaries, announcements of Societal and other Turkish activities and special issues of general interest for the Turkish Medical Genetics community.

 

All editorial correspondence should be sent to:

 

Medical Genetics Journal

Email: delilkenan@gmail.com

Kenan Delil, Asst.Prof.
Address: Marmara University School of Medicine, Department of Medical Genetics. Maltepe/Istanbul/TURKEY

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Medical Science and Discovery

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Medical Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda iki kez yayımlanan, multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi sağlık bilimleri, (veteriner, tıp, diş hekimliği, hemşirelik ve spor bilimleri) ile ilgili klinik ve deneysel özgün makale, derleme, olgu raporu, editörün tavsiyesiyle hazırlanan makale, teknik not ve editöre mektup türünde güncel çalışmaları kapsar. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

MIDDLE BLACK SEA JOURNAL OF HEALTH SCIENCE

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi

iNDEKSLENEN VERİTABANLARI

Türk Medline - Google Scholar - HINARI - Academic Keys

Turkish Citation Index- Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi)

Scientific Indexing Services - Journal Index- Index Copernicus - Cite Factor

DOAJ - Journal TOCs - J-Gate (Informatics) - Wolters Kluwer

International Institute of Organized Research (I2OR) - ResearchBib

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)- Connect Journals

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Natural Volatiles & Essential Oils

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE

http://dergipark.gov.tr/otd

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Pediatric Practice and Research

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (Journal of Health Science and Profession-HSP) 4 ayda bir (Şubat, Haziran, Ekim) olmak üzere yılda 3 kez  elektronik olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide sağlık bilimlerinin tüm alanları ile ilgili bilimsel araştırma ve derleme yazılara yer verilir. Yayınlanan makaleler Türkiye Atıf Dizininde taranmaktadır. 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor Bilimleri Dergisi

Spor Bilimleri Dergisi 1991 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır. Derginin gelecek sayılarında okur mektubu, olgu sunumu, kitap incelemesi gibi konulara da yer verilecektir.

   Derginin temel amacı; spor bilimleri ve insan hareketine ilişkin deneysel araştırmaların sonuçlarını okurla paylaşmak, betimsel ve diğer yöntemlerle yapılan araştırmalarla sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm yolları önermek, alana ilişkin son gelişmeleri derinlemesine inceleyerek ortaya çıkan derleme makaleleri hedef kitle ile paylaşmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedef; araştırmacıların merak ederek buldukları bilimsel verileri ve düşüncelerini okurla paylaşmak, insanın sağlıklı gelişimi, nitelikli yaşam için gerekli olan eğitimi ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Spor Bilimleri Dergisi (SBD) ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı'nda (SBVT) yer almaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Sport Sciences

DOI: 10. 12739

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalıþan hekimlerin sürekli eðitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TED

TIP EĞİTİMİ DÜNYASI http://dergipark.gov.tr/ted adresine taşınmıştır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

The European Research Journal

           The European Research Journal (EuRJ) is an international, peer-reviewed scientific journal that publishes manuscripts describing both clinical and basic science research in medicine.

           Manuscripts must describe original data that has not been published previously nor submitted for publication elsewhere.

           Manuscripts that adhere to the EuRJ submission guidelines and are deemed appropriate for the scope of the journal are sent to two reviewers who are specialists in the field.  

           The reviewers’ comments are then considered by the members of the EuRJ Executive Editorial Board who discuss the suitability of each submission.

           The final decision for all submitted manuscripts rests with the Editor-in-Chief.

           The journal publishes in the field of original research, case report, reviews and letters to the editor are published in Turkish and English.

           The journal is published three times in a year

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY

Değerli Meslektaşlarımız,

“Turkish Journal of Clinics and Laboratory” tıbbın her dalı ile ilgili Türkçe veya  İngilizce yazılmış orijinal klinik, laboratuar veya deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derleme, editöre mektup, kısa raporlar ve orijinal görüntüler yayınlamaktadır.

Dergimiz 2015 tarihinden itibaren dünyanın en büyük alan indekslerinden olan Index Copernicus ta ve ulusal bir alan indeksi olan ULAKBİM-TR de indekslenmeye başlamıştır.

Index Copernicus Değeri: 61.03

Baş-Editörler

Doç. Dr. Aydın ÇİFCİ

Prof. Dr. Berkant ÖZPOLAT


2016 Yılı Quality Factor: 1.2

                                                        YAZILARINIZI 2017 YILI İTİBARI İLE

                                                                 http://dergipark.gov.tr/tjcl

                                                               ADRESİNDEN KABUL EDİYORUZ

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Uluslararası Spor, Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi

ULUSLARARASI SPOR, EGZERSİZ VE ANTRENMAN BİLİMİ DERGİSİ yeni WEB adresinde Yayın hayatına devam etmektedir

"http://dergipark.gov.tr/useeabd"


NEW WEB ADRESS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS EXERCISE AND TRAINING SCIENCES IS "http://dergipark.gov.tr/useeabd"

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Obstetrik ve Jinekoloji Pediatri Pediatrik Cerrahi Klinikleri ve ilgili alanlarda orjinal araştırma olgu sunumları editöre mektup ve kısa iletişimler türkçe veya ingilizce dillerinde yayımlanır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

Zirve Tıp Dergisi

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Çağdaş Tıp Dergisi

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İbni Sina Tıp Bilimleri Dergisi

Ibni Sina Medical journal; 4 issues   per year are published including electronic and print format. The aim of the journal is to publish periodically new and original clinical-scientific  researchs from basic and clinical medical sciences that will be accepted by the international scholars. Invited review articles on current subjects, the editorial short articles and interesting case reports are also published..

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

Sayfa üst logosu

İKÇÜ Diş Hekimliği Dergisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır. Yılda üç (3) kez çıkan bu dergideiTemel ve Klinik Diş Hekimliği Bilimleri, Diş Hekimliği ile ilgili diğer bilim dallarına ait bilimsel ve kültürel makaleleri, güncel malzemeler  ile ilgili araştırmalar ve olgu sunumları yayınlanır.

 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, İstanbul Tıp Fakültesinin yayın organıdır ve yılda dört sayı olarak online yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergi hekimlik alanındaki orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildiri ve değerlendirmelerini, özel ve aktüel konularda literatür toplamalarını (derlemeleri), yayın tanıtımlarını ve haberlerini, yazarlara ve editöre mektupları kapsar. Orijinal metod geliştirme, yeni bir girişim tekniği, ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlar da yayımlanabilir.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan makalelerin değerlendirme sürecinde 'iThenticate (akademik intihal engelleme programı) kullanılmaktadır.

 Dergi yazar rehberi.

 

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi yayınlarını, İstanbul Üniversitesi'nin http://jmed.istanbul.edu.tr/tr/  adresinden almaya başlamıştır 

OJS Sisteminde halen değerlendirme ve inceleme aşamasındaki tüm yayınlarımızın iş aşamaları bitikten sonra UDS sistemine aktarımı Dergimiz tarafından yapılacaktır.

Dergimize verdiğiniz emek, destek  ve gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz. 

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 

Yayın Kurulu

 

Dergimizin yeni sayısı ULAKBİM Dergi Sistemi(UDS) DergiPark içeriğinde yayımlanmıştır.  CİLT 80, SAYI 3, 2017 

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN: 0250-2836   e-ISSN: 2148-8320

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hakemli bilimsel yayın organıdır. Yılda iki kere yayımlanır.

AgBiotechNet, Animal Breeding Abtracts, Animal Science Database, CAB Abstracts, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology Database, Poultry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, SCOPUS, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Zoological Record, ULAKBİM ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yılda üç kez yayımlanan multidisipliner, hakemli, süreli bir e-dergidir. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi sağlık bilimleri ile ilgili klinik ve deneysel özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kapsar. Dergi sağlık bilimlerinin tüm alanlarında sağlık profesyonellerine ve diğer araştırmacılara yöneliktir. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Dergiyi görüntüle | Son sayı | Kayıt